Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Gred J : Jadual Gaji Untuk 20 Skim Perkhidmatan Awam Bahagian Kejuruteraan

Gred J
Gred J

Skim Perkhidmatan Kejuruteraan Gred J adalah salah satu daripada pelbagai skim perkhidmatan yang disediakan dalam sektor perkhidmatan awam. Skim ini memainkan peranan penting dalam menyediakan perkhidmatan kejuruteraan yang kritikal dan kemahiran kejuruteraan yang berkualiti kepada kerajaan dan rakyat Malaysia. Ini termasuklah pelbagai aspek kejuruteraan seperti kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan mekanikal, dan banyak lagi.

Skim Perkhidmatan Jurutera adalah sebahagian daripada skim perkhidmatan dalam sektor perkhidmatan awam Malaysia. Jadual gaji penjawat awam digunakan untuk menentukan gaji bagi anggota perkhidmatan awam, termasuk anggota dalam Skim Perkhidmatan Jurutera.

Skim ini memainkan peranan penting dalam penyediaan kepakaran kejuruteraan kepada kerajaan, dan ia membabitkan pelbagai fungsi yang penting dalam pelbagai bidang kejuruteraan. Mari ikuti fungsi skim tersebut lebih lanjut dibawah.

Kenali Senarai Fungsi Skim Perkhidmatan Kejuruteraan Gred J

Fungsi Skim Perkhidmatan Kejuruteraan adalah untuk menyediakan perkhidmatan kejuruteraan yang berkualiti kepada kerajaan serta memastikan pembangunan infrastruktur negara berjalan lancar. Fungsi utama dalam skim ini termasuk:

 1. Merancang dan Membangun Projek Kejuruteraan – Skim ini bertanggungjawab merancang dan melaksanakan pelbagai projek kejuruteraan seperti jalan raya, bangunan, sistem air dan elektrik, dan banyak lagi.
 2. Penyelenggaraan Infrastruktur – Menjaga, membaik pulih, dan menyelenggara infrastruktur sedia ada seperti jambatan, jalan raya, dan sistem saluran air.
 3. Kawal Selia Projek – Memantau dan mengawal projek-projek kejuruteraan untuk memastikan mereka dilaksanakan dengan cekap dan mengikut peraturan yang ditetapkan.
 4. Penyelidikan dan Pembangunan – Melibatkan penyelidikan untuk membangunkan teknologi baru dan kaedah-kaedah terkini dalam bidang kejuruteraan.
 5. Konsultasi Teknikal – Memberikan nasihat dan kepakaran teknikal kepada agensi kerajaan serta pemegang projek.
 6. Pengurusan Sumber Kejuruteraan – Menguruskan sumber seperti tenaga buruh, peralatan, dan bahan mentah untuk menjalankan projek-projek kejuruteraan.
 7. Pematuhan Regulasi Keselamatan – Memastikan semua projek dan operasi mematuhi standard keselamatan yang ketat dan undang-undang yang berkaitan.
 8. Pembangunan Mampan – Membimbing usaha-usaha untuk memastikan pembangunan infrastruktur adalah mampan dari segi alam sekitar, sosial, dan ekonomi.
 9. Pembinaan Kebolehpasaran – Melatih dan membangunkan kemahiran dalam bidang kejuruteraan bagi memenuhi keperluan industri yang sentiasa berubah.
 10. Inovasi dan Kreativiti – Mencari penyelesaian inovatif dan kreatif dalam menangani cabaran-cabaran kejuruteraan yang kompleks.
kejuruteraan

Fungsi-fungsi ini menjadikan Skim Perkhidmatan Kejuruteraan sebagai komponen penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur negara serta menyokong kemajuan dalam bidang kejuruteraan di Malaysia. Manakala fungsi ada disenaraikan secara lebih terperinci melalui penerangan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang anda boleh merujuk di bahagian bawah.

Fungsi Am Untuk Skim Kejuruteraan

Perkhidmatan-perkhidmatan ini memiliki tanggungjawab dalam mengendalikan pembangunan infrastruktur dan/atau operasi yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan, dan memerlukan kelayakan serta pengetahuan teknikal.

Fungsi Utama Bidang Kemahiran

 1. Merancang dan melaksanakan strategi pelaksanaan projek-projek fizikal negara.
 2. Mengawasi projek-projek dan operasi serta mengurus bengkel teknikal.
 3. Memeriksa, menguji, mengawasi, dan mengkoordinasi jentera dan perkhidmatan teknikal.
 4. Menyediakan latihan runding cara serta menjalankan penyelidikan kejuruteraan.
 5. Melaksanakan perlaksanaan akta-akta yang berkaitan dalam bidang ini.

Untuk skim anda boleh mengetahui lebih lanjut daripada penyenaraian 20 skim kejuruteraan yang disusun lengkap.

20 Skim Perkhidmatan dibawah Klasifikasi Kejuruteraan Gred J

Tangga gaji yang disenaraikan adalah merupakan daripada laman JPA yang mengelola perihal dan kepentingan pelbagai skim perkhidmatan awam. Anda boleh melihat senarai kami susun untuk mudahkan anda:

Skim PerkhidmatanJenis SkimGred J
Arkitek LandskapPengurusan dan ProfesionalJ41, J44, J48, J52, J54
ArkitekPengurusan dan ProfesionalJ41, J44, J48, J52, J54
Juruukur BangunanPengurusan dan ProfesionalJ41, J44, J48, J52, J54
JurugeospatialPengurusan dan ProfesionalJ41, J44, J48, J52, J54
Pegawai Perancang Bandar dan DesaPengurusan dan ProfesionalJ41, J44, J48, J52, J54
JuruteraPengurusan dan ProfesionalJ41, J44, J48, J52, J54
Pemeriksa Kilang dan JenteraPengurusan dan ProfesionalJ41, J44, J48, J52, J54
Juruukur BahanPengurusan dan ProfesionalJ41, J44, J48, J52, J54
JuruukurPengurusan dan ProfesionalJ41, J44, J48, J52, J54
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan DesaPelaksanaJA29, JA36, JA38, JA40
Penolong Juruukur BahanPelaksanaJA29, JA36, JA38, JA40
Penolong Arkitek LandskapPelaksanaJA29, JA36, JA38, JA40
Penolong Juruukur BangunanPelaksanaJ29, J36, J38, J40
Penolong Pemeriksa Kilang dan JenteraPelaksanaAJA29, JA36, JA38, JA40
Penolong JuruukurPelaksanaJA29, JA36, JA38, JA40
Merinyu Tali AirPelaksanaJ19, J22, J26, J28
Pembantu Pemeriksa Kilang dan JenteraPelaksanaJ19, J22, J26, J28
Penjaga Jentera ElektrikPelaksanaJ19, J22, J26, J28
Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ Penolong JuruteraBersepaduJA19, JA22, JA26, JA29/30, JA36, JA38, JA40
Pelukis Pelan (Seni Bina)/ Penolong Pegawai Seni BinaBersepaduJA19, JA22, JA26, JA29/30, JA36, JA38, JA40

Setelah mengetahui skim yang disenaraikan berkenaan dengan bidang kejuruteraan kini beralih tumpuan pula kepada maklumat mengenai gaji yang lengkap mengikut maklumat dan sistem rasmi kerajaan.

Tingkatan Gaji Serta Kadar Kenaikan Gaji Tahunan Mengikut Jadual Gaji Tahun 2023 Bagi Gred J

Bagi memastikan anda mendapat maklumat dan info sahih daripada sumber rasmi yang disahkan, kami dengan senang hati telah menyusun dan mengkaji terlebih dahulu serta merujuk kepada sumber primer untuk disediakan kepada anda yang ingin mengetahui maklumat lebih lanjut berkenaan tangga gaji yang disahkan dalam skim perkhidmatan awam bagi sektor kejuruteraan untuk gred J.

Sila rujuk pekeliling penuh yang telah dikeluarkan mengikut bil tahun pengeluaran.Untuk mendapatkan pekeliling tersebut yang spesifik bagi skim perkhidmatan J, anda boleh download di butang di bawah.

Jadual Gaji Minima dan Maksima Gred J

GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
J546179.0013252.00320.00
J525857.0012446.00290.00
J485208.0011766.00270.00
J443608.0010557.00250.00
J412529.009643.00225.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).
GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
J405015.009001.00225.00
J383630.007924.00195.00
J363225.007438.00180.00
J291860.005701.00145.00
J282728.005565.00130.00
J262599.005290.00125.00
J222271.004725.00115.00
J191377.004052.00100.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).

Makluman Mengenai Skim Perkhidmatan Yang Lebih Lanjut Anda Boleh Dapati

Untuk kemudahan para pengunjung yang menginginkan maklumat lebih lanjut serta tepat, anda dialu-alukan untuk menyemak senarai bagi setiap skim perkhidmatan awam yang tersedia melalui tekan pada pautan di bawah sahaja:

Jadual Gaji Bagi Gred A, AL, AT dan AB dibawah Perkhidmatan Pengangkutan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred B dibawah Perkhidmatan Bakat Seni Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred C dibawah Perkhidmatan Sains Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred DG, DH, DM, DS, DUF, DV, DU, DUG dibawah Perkhidmatan Pendidikan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Jadual Gaji Bagi Gred E dibawah Perkhidmatan Ekonomi Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred F, FA & FT dibawah Perkhidmatan Sistem Maklumat Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred FG & GV dibawah Perkhidmatan Pertanian Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred H dibawah Perkhidmatan Kemahiran Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Jadual Gaji Bagi Gred KA & KP dibawah Perkhidmatan Keselamatan & Pertahanan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred L, LA & LS dibawah Perkhidmatan Perundangan & Kehakiman Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred M dibawah Perkhidmatan Tadbir & Diplomatik Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred N, NP & NT dibawah Perkhidmatan Pentadbiran & Sokongan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Jadual Gaji Bagi Gred Q dibawah Perkhidmatan Penyelidikan & Pembangunan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred S dibawah Perkhidmatan Sosial Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi GRED UF, U, UD, UG dibawah Perkhidmatan Perubatan & Kesihatan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi GRED W, WA & WK dibawah Perkhidmatan Kewangan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Semua butang adalah sekadar ilustrasi butang yang tidak mewakili logo sebenar mana-mana skim. Ianya hanya untuk membezakan butang mengikut skim perkhidmatan sahaja.

TINGGALKAN KOMEN

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati