Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Kerajaan Senaraikan Tangga Gaji Minimum dan Maksimum Bagi Skim Perkhidmatan Ekonomi (Gred E)

Kerajaan Senaraikan Berikut Tangga Gaji Minimum dan Maksimum Bagi Skim Perkhidmatan Ekonomi (Gred E)
Kerajaan Senaraikan Tangga Gaji Minimum dan Maksimum Bagi Skim Perkhidmatan Ekonomi (Gred E) 19

Skim perkhidmatan di bawah klasifikasi gred E merupakan skim yang berfokuskan kepada ekonomi. Boleh dikatakan segala berkaitan dengan ekonomi, kita akan lihat gred gaji mereka di pelbagai jabatan atau lembaga sesuatu institusi akan mempunyai gred E. Jadi, secara detailnya siapakah mereka?

Skim perkhidmatan ekonomi (E) ini terdiri daripada 7 jawatan di pelbagai jabatan, senarai jawatan tersebut ialah :

 • Pegawai Ehwal Ekonomi
 • Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi
 • Pembantu Ehwal Ekonomi
 • Pembantu Pegawai Latihan/ Penolong Pegawai Latihan/ Pegawai Latihan
 • Perangkawan
 • Penolong Pegawai Perangkaan
 • Pembantu Perangkaan

Setiap dari mereka ini mempunyai skop kerja dan tanggungjawab berbeza. Secara umumnya pula, skim perkhidmatan Ekonomi ini mempunyai fungsi khas yang sudah pasti jauh berbeza dengan skim lain.

Senarai Fungsi Skim Perkhidmatan Ekonomi

Kerajaan Senaraikan Berikut Tangga Gaji Minimum dan Maksimum Bagi Skim Perkhidmatan Ekonomi (Gred E)
Kerajaan Senaraikan Tangga Gaji Minimum dan Maksimum Bagi Skim Perkhidmatan Ekonomi (Gred E) 20

Skim perkhidmatan ekonomi biasanya merujuk kepada pelan kelayakan, struktur gaji, dan garis panduan yang berkaitan dengan pekerjaan di dalam sektor ekonomi, terutamanya dalam sektor awam atau perkhidmatan awam. Fungsi utama skim perkhidmatan ekonomi adalah:

 1. Menentukan Kelayakan: Skim ini merangkumi kriteria dan kelayakan yang diperlukan untuk memasuki, memajukan, dan menyertai perkhidmatan awam dalam bidang ekonomi. Ini boleh merangkumi tahap pendidikan, pengalaman, atau kemahiran yang diperlukan.
 2. Penyusunan Gaji: Skim perkhidmatan ekonomi biasanya menyediakan struktur gaji yang bersesuaian dengan tahap kelayakan dan pengalaman pekerja dalam bidang ekonomi. Ini memastikan bahawa pekerja diberi ganjaran yang adil dan kompetitif.
 3. Pelan Pembangunan Kerjaya: Skim ini juga mungkin menyediakan panduan mengenai perkembangan kerjaya dalam sektor ekonomi. Ini termasuk pelan kenaikan pangkat, latihan lanjutan, dan peluang pembangunan profesional.
 4. Pengurusan dan Pentadbiran: Skim perkhidmatan ekonomi memainkan peranan dalam pengurusan dan pentadbiran kakitangan dalam bidang ekonomi. Ini termasuk pengurusan kontrak, penilaian prestasi, dan aspek-aspek pentadbiran lain yang berkaitan dengan kakitangan ekonomi.
 5. Pengawasan: Skim ini boleh mencakupkan garis panduan untuk pengawasan dan pengurusan prestasi pekerja dalam sektor ekonomi, termasuk penilaian prestasi dan tindakan yang diperlukan jika prestasi tidak memuaskan.

Fungsi skim perkhidmatan ekonomi adalah untuk memastikan bahawa sektor ekonomi awam beroperasi secara berkesan dan efisien, dengan kakitangan yang berkelayakan dan berpengalaman yang mampu menyokong aktiviti-aktiviti ekonomi kerajaan dan memenuhi keperluan masyarakat.

Namun, untuk mendapatkan info yang lebih tepat mari kita lihat apa fungsi skim ini dari sudut pandangan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Fungsi Umum Skim Perkhidmatan Ekonomi (E)

Perkhidmatan-perkhidmatan ini memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perdagangan, perusahaan, industri, dan pemasaran.

Fungsi Utama

Dalam skim perkhidmatan ekonomi ini, terdapat enam fungsi utama yang dilaksanakan oleh penjawat awam, iaitu:

 1. Menyusun program untuk memajukan ekonomi (termasuk hutan, industri, komoditi, perdagangan, pelancongan, dan perikanan);
 2. Menyusun program untuk merangsang pertumbuhan perusahaan;
 3. Melaksanakan dan mengawasi program-program pembangunan dan perusahaan;
 4. Mengurus dan menjalankan akta-akta dan pendaftaran perniagaan serta akta syarikat, termasuk pendaftaran Akta Cop Dagangan;
 5. Menyediakan khidmat nasihat dan kepakaran kepada kumpulan sasaran;
 6. Menjalankan penguatkuasaan terhadap akta-akta yang relevan.

Senarai 7 Skim Perkhidmatan dibawah Klasifikasi Ekonomi(E)

Mengikut skim perkhidmatan ekonomi, terdapat 3 jenis skim yang berbeza diantara penjawat yang memegang gred gaji E. Mereka dapat dibahagikan kepada

#1 Kumpulan Pengurusan dan Profesional

Kumpulan Perkhidmatan ini merupakan hasil penggabungan pelbagai skim perkhidmatan yang memerlukan sekurang-kurangnya pemegang ijazah sarjana muda atau kelayakan-kelayakan yang lebih tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan sebagai syarat kelayakan untuk menyertai.

#2 Kumpulan Pelaksana

Kumpulan Perkhidmatan ini adalah gabungan pelbagai skim perkhidmatan yang mensyaratkan sekurang-kurangnya peringkat diploma atau kelayakan yang lebih rendah yang diiktiraf oleh Kerajaan sebagai syarat kelayakan masuk.

#3 Kumpulan Bersepadu

Skim perkhidmatan ini adalah hasil penggabungan dua atau lebih kumpulan kelayakan akademik ke dalam satu skim perkhidmatan tunggal. Sebagai contoh, ini boleh mencakupkan penggabungan antara Kumpulan Pelaksana yang memerlukan kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan Kumpulan Pelaksana yang memerlukan kelayakan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau diploma.

Skim PerkhidmatanJenis SkimGred
PerangkawanPengurusan dan ProfesionalE41, E44, E48, E52, E54
Pegawai Ehwal EkonomiPengurusan dan ProfesionalE41, E44, E48, E52, E54
Penolong Pegawai PerangkaanPelaksanaE29, E32, E38, E40
Penolong Pegawai Ehwal EkonomiPelaksanaE29, E32, E38, E40
Pembantu PerangkaanPelaksanaE19, E22, E26, E28
Pembantu Ehwal EkonomiPelaksanaE19, E22, E26, E28
Pembantu Pegawai Latihan/ Penolong Pegawai Latihan/ Pegawai LatihanBersepaduE19, E22, E26, E29/30, E32, E38, E41/42, E44, E48, E52, E54

Ringkasan Tugasan Skim Perkhidmatan Ekonomi, E

Untuk lebih mengenali mereka, disini kami kongsikan ringkasan tugas mengikut skim yang disandang oleh penjawat awam dibawah klasifikasi gred gaji E.

 1. Ahli Kumpulan Perkhidmatan Latihan/ Penolong Pegawai Latihan/ Pegawai Latihan
 2. Penolong Pegawai Statistik

Tanggungjawab mereka adalah memantau pelaksanaan program dan aktiviti pengumpulan, pemprosesan, dan penyebaran data, serta membantu dalam menganalisis data dalam bidang seperti ekonomi makro, perdagangan, kependudukan, demografi, tenaga manusia, dan alam sekitar. Ini adalah untuk keperluan perancangan pembangunan dan pentadbiran negara.

 1. Penolong Pegawai Hal Ekonomi

Tugas mereka termasuk melaksanakan, memantau, dan melaporkan operasi aktiviti serta program pembangunan dalam pemasaran, pertanian, pengawalan kualiti dan keselamatan, pengurusan stor, perdagangan domestik dan eksport, pemprosesan dan pembangunan produk.

Mereka juga menjalin hubungan kerjasama dengan agensi-agensi berkaitan, merancang peruntukan kewangan, dan menyediakan laporan aktiviti yang relevan.

 1. Ahli Perangkaan

Mereka bertanggungjawab untuk menjalankan kerja-kerja berkaitan dengan pengumpulan, pemprosesan, dan penyebaran data dalam bidang ekonomi makro, perdagangan, kependudukan, demografi, tenaga manusia, dan alam sekitar. Ini adalah untuk keperluan perancangan pembangunan dan pentadbiran negara.

 1. Ahli Hal Ekonomi

Tanggungjawab mereka merangkumi melaksanakan, memantau, melaporkan operasi aktiviti dan program pembangunan dalam pemasaran, pertanian, pengawalan kualiti dan keselamatan, pengurusan stor, perdagangan domestik dan eksport, pemprosesan dan pembangunan produk.

Mereka juga membuat lawatan ke premis perniagaan untuk menjalankan pemeriksaan terhadap Sijil Akuan Perniagaan dan menyediakan laporan pemeriksaan tersebut. Selain itu, mereka menjalankan aktiviti projek integrasi, menyiasat kes pelanggaran akta, dan memberikan khidmat nasihat kepada kumpulan sasaran mengenai industri.

 1. Ahli Perangkaan

Tanggungjawab mereka adalah mengurus program dan aktiviti pengumpulan, pemprosesan, analisis, penyediaan laporan, dan penyebaran data dalam bidang ekonomi makro, perdagangan, kependudukan, demografi, tenaga manusia, alam sekitar, serta bidang lain yang diperlukan dari semasa ke semasa untuk tujuan perancangan pembangunan dan pentadbiran negara.

 1. Pegawai Hal Ekonomi

Tanggungjawab mereka termasuk menjalankan perancangan pembangunan dan pengurusan sumber manusia, mengawal selia dana yang diperuntukkan, menguruskan tadbir agensi/cawangan, mewakili agensi dalam jawatankuasa/pertubuhan berkaitan industri peringkat negeri/negara, memastikan peraturan-peraturan kerajaan berkaitan perkhidmatan, perolehan, perjawatan, kemudahan, dan lain-lain dilaksanakan dan dipatuhi.

Mereka juga menyediakan laporan prestasi agensi kepada Ahli Lembaga dan pihak berkepentingan. Selain itu, mereka bertanggungjawab merancang dan menjalankan pemeriksaan/siasatan berkala/khas ke atas syarikat/pegawai-pegawai syarikat, serta menerima dan mengambil tindakan berdasarkan aduan-aduan yang diterima.

Berapakah Gaji Minimum dan Maksimum bagi Skim Perkhidmatan Ekonomi Mengikut Gred Gaji Masing-masing Pada Tahun 2023?

Sebelum ini, pihak JPA telah mengeluarkan pekeliling rasmi secara details mengenai gaji minima dan maksima untuk skim ini. Berikut ialah pekeliling tersebut :

JGMM Kumpulan Pengurusan & Profesional

GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
E546077.0013141.00320.00
E525753.0012351.00290.00
E485122.0011637.00270.00
E443556.0010411.00250.00
E422083.009549.00250.00
E412083.009549.00225.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).

JGMM Kumpulan Pelaksana

GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
E404986.008972.00225.00
E383527.007506.00180.00
E322844.006256.00155.00
E301493.005672.00145.00
E291493.005672.00145.00
E282708.005528.00130.00
E262579.005253.00125.00
E222254.004694.00115.00
E191353.004005.00100.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).

Dapatkan Jadual Gaji Maksima dan Minima Bagi Semua Skim Perkhidmatan di Malaysia

Baiklah, pasti ramai yang ingin melihat berapa nilai gaji pokok bagi skim perkhidmatan lain bukan? Jadi disini admin kongsikan semua gred gaji yang ada. Anda hanya perlu pilih dan tekan sahaja.

Jadual Gaji Bagi Gred A, AL, AT dan AB dibawah Perkhidmatan Pengangkutan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred B dibawah Perkhidmatan Bakat Seni Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred C dibawah Perkhidmatan Sains Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred DG, DH, DM, DS, DUF, DV, DU, DUG dibawah Perkhidmatan Pendidikan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Jadual Gaji Bagi Gred F, FA & FT dibawah Perkhidmatan Sistem Maklumat Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred FG & GV dibawah Perkhidmatan Pertanian Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred H dibawah Perkhidmatan Kemahiran Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred J & JA dibawah Perkhidmatan Kejuruteraan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Jadual Gaji Bagi Gred KA & KP dibawah Perkhidmatan Keselamatan & Pertahanan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred L, LA & LS dibawah Perkhidmatan Perundangan & Kehakiman Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred M dibawah Perkhidmatan Tadbir & Diplomatik Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred N, NP & NT dibawah Perkhidmatan Pentadbiran & Sokongan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Jadual Gaji Bagi Gred Q dibawah Perkhidmatan Penyelidikan & Pembangunan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred S dibawah Perkhidmatan Sosial Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi GRED UF, U, UD, UG dibawah Perkhidmatan Perubatan & Kesihatan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi GRED W, WA & WK dibawah Perkhidmatan Kewangan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Semua butang adalah sekadar ilustrasi butang yang tidak mewakili logo sebenar mana-mana skim. Ianya hanya untuk membezakan butang mengikut skim perkhidmatan sahaja.

TINGGALKAN KOMEN

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati