Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Gred U : Analisis Lengkap Jadual Gaji Penjawat Awam dibawah 21 Skim Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan

Sila Perhatikan Butiran Jadual Gaji Skim Perkhidmatan Perubatan & Kesihatan bagi Gred U
Gred u

Gred U merupakan skim perkhidmatan kesihatan dimana kepentingan kesihatan adalah aspek yang penting dalam menjamin kehidupan. Bahkan kesihatan juga adalah satu keperluan untuk dipenuhi oleh semua insan. Jikalau anda terkena penyakit, maka ubatlah yang anda perlukan.

Itulah sebabnya kerajaan Malaysia mewujudkan skim perkhidmatan awam bawah perubatan dan kesihatan untuk gred U. Skim ini dirangka dan diperhalusi sehingga mewujudkan pelbagai peranan jawatan untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia.

Alhasil kerajaan merangka skim ini, adanya jadual gaji penjawat awam untuk sektor perubatan dan kesihatan ini. Untuk mendapatkan maklumat lengkap dan lanjut mengenai skim ini, anda boleh teruskan bacaan yang bermanfaat ini dibawah.

Fungsi Skim Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan

Terdapat beberapa fungsi yang menjadi faktor mengapa perkhidmatan kesihatan ini adalah penting, dan berikut adalah sebabnya:

 1. Menyediakan Akses kepada Perkhidmatan Kesihatan: Menjamin bahawa individu mempunyai akses yang mudah dan berkualiti kepada perkhidmatan kesihatan, termasuk rawatan perubatan, pencegahan, dan perawatan kesihatan mental.
 2. Mengurus dan Membangunkan Sumber Kesihatan: Bertanggungjawab untuk mengurus dan membangunkan sumber-sumber kesihatan seperti hospital, pusat kesihatan, dan kemudahan perubatan untuk memenuhi keperluan komuniti.
 3. Mengawasi dan Mengendalikan Penyakit: Menjalankan pemantauan kesihatan awam dan program pencegahan untuk mengawal penyebaran penyakit menular dan tidak menular, serta mengambil tindakan segera dalam wabak penyakit.
 4. Perancangan Strategik Kesihatan: Merancang dan melaksanakan strategi kesihatan kebangsaan untuk meningkatkan taraf kesihatan rakyat, termasuk pelan vaksinasi, program pemantauan kesihatan, dan penyediaan maklumat kesihatan awam.
 5. Pendidikan Kesihatan: Memberi pendidikan kesihatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesedaran tentang amalan kesihatan yang baik dan menggalakkan gaya hidup sihat.
 6. Penyelidikan dan Pembangunan: Melaksanakan penyelidikan dalam bidang perubatan dan kesihatan untuk memahami penyakit, ubat-ubatan, dan rawatan yang lebih baik, serta untuk memajukan bidang kesihatan secara keseluruhan.
 7. Pengurusan Krisis Kesihatan: Bertindak balas terhadap kecemasan kesihatan seperti bencana alam, pandemik, atau insiden kesihatan awam lainnya dengan menyediakan perkhidmatan perubatan yang diperlukan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan impak negatifnya.
 8. Penyeliaan dan Pematuhan: Memastikan bahawa penyedia perkhidmatan kesihatan dan profesional kesihatan mematuhi standard dan peraturan yang ditetapkan untuk keselamatan dan kualiti perkhidmatan kesihatan.
 9. Kerjasama dengan Pihak Luar: Bekerjasama dengan agensi kesihatan antarabangsa dan pertubuhan seperti WHO untuk meningkatkan kerjasama antarabangsa dalam bidang kesihatan.
 10. Pengurusan Kewangan: Menguruskan kewangan dan bajet kesihatan negara, termasuk pengagihan sumber kewangan untuk memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkesan dan berkesan.
Sila Perhatikan Butiran Jadual Gaji Skim Perkhidmatan Perubatan & Kesihatan bagi Gred U
Gred U

Fungsi Skim Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan adalah penting untuk menjaga dan meningkatkan kesihatan awam serta menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti kepada masyarakat mengikut Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebagai jabatan yang merangka skim.

Fungsi Umum Bahagian Perubatan Dan Kesihatan

Perkhidmatan-perkhidmatan ini berperanan dalam bidang perubatan dan kesihatan dengan tanggungjawab pencegahan, diagnosis, rawatan, dan pemulihan untuk meningkatkan kesihatan awam dan mengawalnya.

Fungsi Utama Untuk Gred U Sektor Kesihatan

 1. Merancang program kesihatan dan perubatan kebangsaan.
 2. Memantau dan menentukan tahap kesihatan mengikut standard yang ditetapkan oleh Badan Kesihatan Sedunia (WHO).
 3. Mengawasi serta mencegah penyakit dan menyediakan pemulihan untuk pesakit.
 4. Memberikan perkhidmatan rawatan dan khidmat nasihat kepada pesakit, serta menilai keberkesanan rawatan.
 5. Melaksanakan penyelidikan berkaitan dengan penyakit dan ubat-ubatan bersama-sama dengan Pegawai Penyelidik dan pegawai lain yang berkaitan.
 6. Melaksanakan serta menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dalam bidang ini.

Melihatkan fungsi ini telah menimbulkan persoalan apakah jawatan yang telah diwujudkan untuk dipenuhi oleh para rakyat yang mempunyai kemahiran bidang kesihatan? Berikut adalah disenaraikan secara lengkap dapatan daripada JPA.

21 Skim Perkhidmatan dibawah Klasifikasi Perubatan dan Kesihatan (U)

Apakah yang Dimaksudkan Bidang Perubatan dan Kesihatan?

Bidang perubatan dan kesihatan merujuk kepada aspek penting dalam menjaga dan meningkatkan kesihatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah bidang yang mencakup pencegahan, diagnosis, rawatan, dan pemulihan penyakit serta masalah kesihatan. Pencegahan melibatkan usaha untuk mengelakkan penyakit sebelum mereka berlaku, seperti melalui vaksinasi dan promosi gaya hidup sihat. Di samping itu, diagnosis adalah langkah pertama dalam merawat masalah kesihatan, manakala rawatan melibatkan tindakan perubatan atau terapi untuk mengatasi penyakit atau keadaan kesihatan yang dikenal pasti.

Selain itu, kesihatan mental juga menjadi sebahagian penting dalam bidang ini dengan fokus kepada diagnosis dan rawatan gangguan kesihatan mental seperti depresi dan kecemasan. Penyelidikan kesihatan adalah komponen lain yang membantu kita memahami lebih mendalam tentang penyakit, rawatan, dan pencegahan yang lebih baik.

Kesihatan awam adalah usaha untuk meningkatkan kesihatan masyarakat secara keseluruhan melalui program-program pencegahan dan pengurusan wabak. Pendidikan kesihatan adalah usaha untuk memberikan pengetahuan kepada individu dan masyarakat tentang amalan kesihatan yang baik.

Skim PerkhidmatanJenis SkimGred U
PengajarPengurusan dan ProfesionalU41, U44, U48, U52, U54
Pegawai OptometriPengurusan dan ProfesionalU41, U44, U48, U52, U54
Pegawai DietetikPengurusan dan ProfesionalU41, U44, U48, U52, U54
Pegawai FarmasiPengurusan dan ProfesionalUF41, UF44, UF48, UF52, UF54
Pegawai PergigianPengurusan dan ProfesionalUG41, UG44, UG48, UG52, UG54, Pakar UG56
Pegawai Pemulihan PerubatanPengurusan dan ProfesionalU41, U44, U48, U52, U54
Pegawai PerubatanPengurusan dan ProfesionalUD41, UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54, Pakar UD55/56
Jurupulih PerubatanPelaksanaU29, U32, U36, U38, U40
Penolong Pegawai FarmasiPelaksanaU29, U32, U36, U38, U40
Juruteknologi Makmal PerubatanPelaksanaU29, U32, U36, U38, U40
Juruteknologi PergigianPelaksanaU29, U32, U36, U38, U40
Juruterapi PergigianPelaksanaU29, U32, U36, U38, U40
Pembantu Pembedahan PergigianPelaksanaU19, U24, U26, U28
Pembantu Kesihatan AwamPelaksanaU19, U24, U26, U28
Juruteknik PerubatanPelaksanaU19, U24, U26, U28
Jururawat MasyarakatPelaksanaU19, U24, U26, U28
Pembantu Perawatan KesihatanPelaksanaU11, U14, U16, U18
Penolong Pegawai PerubatanBersepaduU29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/Pegawai Kesihatan PersekitaranBersepaduU29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54
Juru X-RayBersepaduU29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54
JururawatBersepaduU29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54

Menjadi keperluan juga kepada para pembaca apabila mengetahui berkenaan senarai jawatan yang lengkap pasti ingin tahu jadual gaji yang diselaraskan oleh kerajaan Malaysia. Seterusnya, kami lampirkan maklumat yang lebih lengkap perihal jadual gaji dan tangganya.

Pekeliling Rasmi Mengenai Jadual Gaji Bagi Perkhidmatan Kesihatan Untuk Pelbagai Gred U

Setiap arahan daripada kerajaan mempunyai pekeliling rasmi. Berkait dengan skim yang kita bincangkan, terdapatnya pekeliling iaitu penetapan daripada kerajaan untuk para penjawat awam. Sangat disarankan untuk anda menyemak sendiri pekeliling yang kami sediakan dibawah untuk dijadikan rujukan semasa:

JGMM Kumpulan Pengurusan & Profesional, Pelaksana & Bersepadu

GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
UF546182.0013256.00320.00
UF525860.0012449.00290.00
UF485211.0011769.00270.00
UF443610.0010560.00250.00
UF412740.009656.00225.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).
GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
U546182.0013256.00320.00
U525860.0012449.00290.00
U485211.0011769.00270.00
U443611.0010560.00250.00
U422429.009656.00225.00
U412429.009656.00225.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).
GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
U405192.009206.00225.00
U384418.008070.00195.00
U363590.007605.00180.00
U322331.006394.00155.00
U291797.005753.00145.00
U282728.005565.00130.00
U262599.005290.00125.00
U242356.005014.00120.00
U191360.004052.00100.00
U181827.003829.00100.00
U161732.003614.0095.00
U141642.003399.0090.00
U111204.003001.0080.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).
GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
UD566504.0014063.00400.00
UD556504.0014063.00400.00
UD546182.0013256.00320.00
UD536182.0013256.00320.00
UD525860.0012449.00290.00
UD515860.0012449.00290.00
UD485211.0011769.00270.00
UD475211.0011769.00270.00
UD443611.0010560.00250.00
UD433611.0010560.00250.00
UD412947.009656.00225.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).
GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
UG566504.0014063.00400.00
UG546182.0013256.00320.00
UG525860.0012449.00290.00
UG485211.0011769.00270.00
UG443611.0010560.00250.00
UG412844.009656.00225.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).

Maklumat Rasmi Berkenaan Jadual Gaji Untuk Setiap Skim Dan Disusun Mengikut Pengkelasan Gred

Sebagai jalan untuk memudahkan urusan orang ramai mendapatkan informasi yang rasmi, kami menyenaraikan saluran senarai semua skim untuk dijadikan bahagian rujukan untuk anda. Boleh pilih skim mana yang anda ingin ketahui lebih lanjut:

Jadual Gaji Bagi Gred A, AL, AT dan AB dibawah Perkhidmatan Pengangkutan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred B dibawah Perkhidmatan Bakat Seni Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred C dibawah Perkhidmatan Sains Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred DG, DH, DM, DS, DUF, DV, DU, DUG dibawah Perkhidmatan Pendidikan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Jadual Gaji Bagi Gred E dibawah Perkhidmatan Ekonomi Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred F, FA & FT dibawah Perkhidmatan Sistem Maklumat Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred FG & GV dibawah Perkhidmatan Pertanian Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred H dibawah Perkhidmatan Kemahiran Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Jadual Gaji Bagi Gred J & JA dibawah Perkhidmatan Kejuruteraan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred KA & KP dibawah Perkhidmatan Keselamatan & Pertahanan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred L, LA & LS dibawah Perkhidmatan Perundangan & Kehakiman Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred M dibawah Perkhidmatan Tadbir & Diplomatik Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Jadual Gaji Bagi Gred N, NP & NT dibawah Perkhidmatan Pentadbiran & Sokongan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred Q dibawah Perkhidmatan Penyelidikan & Pembangunan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred S dibawah Perkhidmatan Sosial Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi GRED W, WA & WK dibawah Perkhidmatan Kewangan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Semua butang adalah sekadar ilustrasi butang yang tidak mewakili logo sebenar mana-mana skim. Ianya hanya untuk membezakan butang mengikut skim perkhidmatan sahaja.

TINGGALKAN KOMEN

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati