Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Gaji Gred W : Maklumat Jadual Gaji Bahagian Kewangan 14 Skim Perkhidmatan Awam Terbaru

photo 2023 09 08 20 11 24
Gred W

Gred W melibatkan Skim Perkhidmatan Kewangan adalah urusan yang melibatkan perkiraan dan rangka untuk hal-hal yang melibatkan aliran tunai, pasaran ekonomi dan kerja melibatkan rekod perniagaan. Iainya adalah cabang yang penting untuk kelansungan sesebuah negara.

Dalam konteks ini, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Skim Perkhidmatan Awam untuk Gred W dalam bidang kewangan. Skim ini telah dirangka dan diselaraskan secara teliti untuk memenuhi pelbagai keperluan rakyat Malaysia.

Sebagai sebahagian daripada pelaksanaan skim ini, satu jadual gaji bagi penjawat awam dalam sektor kewangan telah disusun. Jadual ini memastikan bahawa pekerja dalam bidang ini menerima ganjaran yang sesuai dengan peranan dan tanggungjawab mereka.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut dan terperinci mengenai Skim Perkhidmatan Awam untuk Gred W dalam bidang kewangan, anda boleh meneruskan pembacaan artikel ini yang akan memberikan panduan yang berguna.

Fungsi Skim Perkhidmatan Kewangan Untuk Gred W

Perihal kewangan adalah penting untuk disusun oleh kerajaan Malaysia, lagi-lagi ia adalah berkait rapat dengan peruntukan penting untuk disaliurkan kepada negara dan rakyat. Berikut adalah fungsi yang dimainkan oleh kewangan:

 1. Pengurusan Kewangan: Merancang, mengawal, dan menguruskan perbelanjaan kewangan bagi entiti atau projek-projek yang berkaitan dengan kewangan, termasuk pembangunan bajet, pemantauan perbelanjaan, dan pelaporan kewangan yang tepat.
 2. Analisis Kewangan: Melaksanakan analisis mendalam terhadap data kewangan, termasuk penyusunan laporan kewangan, analisis trend, dan ramalan kewangan untuk membantu dalam membuat keputusan kewangan yang strategik.
 3. Pengurusan Risiko Kewangan: Mengenal pasti, menilai, dan menguruskan risiko kewangan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti kewangan. Ini termasuk pelaksanaan strategi pengurusan risiko dan pemantauan risiko berterusan.
 4. Pelaburan dan Pengurusan Aset: Menguruskan pelaburan dana dan aset kewangan untuk mencapai pulangan yang optimum, serta memantau prestasi pelaburan dan mengkaji peluang pelaburan baru.
 5. Audit dan Pemeriksaan Kewangan: Melaksanakan audit dalaman atau pemeriksaan kewangan untuk memastikan pematuhan dengan dasar dan prosedur kewangan, serta mengenal pasti isu-isu dan penambahbaikan yang diperlukan.
 6. Perancangan dan Penyelidikan Kewangan: Melakukan perancangan strategik kewangan dan penyelidikan dalam bidang kewangan, termasuk pembangunan model kewangan, analisis pasaran, dan analisis makroekonomi.
 7. Kerjasama dengan Agensi Kewangan: Bekerjasama dengan agensi-agensi kewangan seperti bank, institusi kewangan, atau badan kewangan antarabangsa untuk menguruskan transaksi kewangan dan hubungan kewangan yang berkaitan.
 8. Pengurusan Projek Kewangan: Mengendalikan projek-projek kewangan, termasuk pelaksanaan sistem-sistem kewangan, peralihan teknologi kewangan, atau projek-projek perubahan dalam bidang kewangan.
 9. Pematuhan Kewangan dan Undang-Undang: Memastikan pematuhan dengan peraturan-peraturan kewangan dan undang-undang berkaitan dengan aktiviti kewangan, serta menyediakan nasihat undang-undang yang berkaitan.
 10. Pembangunan Profesionalisme: Berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kewangan melalui pendidikan berterusan, latihan, dan pengembangan profesional.
shopping 879498 1280
Gaji Gred W : Maklumat Jadual Gaji Bahagian Kewangan 14 Skim Perkhidmatan Awam Terbaru 19

Fungsi-fungsi ini adalah penting dalam memastikan pengurusan kewangan yang cekap, pematuhan undang-undang, serta keberkesanan dan ketelusan dalam aktiviti-aktiviti kewangan dalam sektor awam atau swasta.Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) pula, ia mempunyai fungsi umum dan utama untuk membahagikan peranan dalam beberapa hal.

Fungsi Umum Bagi Kewangan

Perkhidmatan-perkhidmatan ini bertujuan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pengumpulan hasil serta pengurusan kewangan dan perakaunan.

Fungsi Utama Untuk Kewangan Gred W

 1. Perakaunan
  a. Membangunkan dan meningkatkan sistem serta kawalan perakaunan awam.
  b. Menyediakan perkhidmatan perakaunan kepada agensi-agensi awam.
 2. Kastam dan Eksais
  a. Mengutip cukai tidak langsung seperti cukai kastam, eksais, cukai jualan, cukai perkhidmatan, dan cukai dari kenderaan.
  b. Mengawal aktiviti import dan eksport barang-barang yang boleh mempengaruhi kepentingan negara.
 3. Penilaian
  a. Menyediakan perkhidmatan penilaian dan pengurusan harta untuk tujuan percukaian.
 4. Audit
  a. Melakukan audit ke atas agensi-agensi awam.
 5. Umum
  a. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab mereka.

14 Skim Perkhidmatan dibawah Klasifikasi Kewangan (W)

Apakah Itu Bahagian Kewangan Menurut Negara?

Bahagian Kewangan dalam kerajaan adalah sebahagian yang sangat penting dalam pengurusan kewangan negara. Ia merujuk kepada unit-unit dalam kerajaan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan dana dan aset negara. Setiap negara mempunyai struktur kewangan yang tersendiri, tetapi terdapat bahagian-bahagian kewangan yang biasa terdapat dalam hampir semua kerajaan.

Salah satu bahagian yang penting ialah Kementerian Kewangan. Kementerian ini merupakan pusat pengurusan kewangan negara. Tugas utama mereka termasuk menyusun bajet kewangan negara, menguruskan perbelanjaan awam, dan memastikan pematuhan dengan undang-undang kewangan negara.

Selain itu, terdapat juga Jabatan Kastam dan Eksais yang mengendalikan pengutipan cukai dan dana tidak langsung seperti cukai kastam, cukai eksais, dan cukai lain-lain. Mereka juga bertanggungjawab untuk mengawal aktiviti import dan eksport barang-barang.

Jabatan Audit Negara pula menjalankan audit ke atas perbelanjaan awam dan aktiviti kewangan agensi-agensi kerajaan untuk memastikan akauntabiliti dan pematuhan undang-undang kewangan.

Kesemua bahagian ini adalah penting dalam memastikan dana negara digunakan dengan berkesan dan akauntabiliti dalam pengurusan kewangan negara terjamin. Setiap bahagian mempunyai peranan dan tanggungjawabnya sendiri dalam menyokong pembangunan dan kesejahteraan negara.

Skim PerkhidmatanJenis SkimGred
JuruauditPengurusan dan ProfesionalW41, W44, W48, W52, W54
Pegawai KewanganPengurusan dan ProfesionalW41, W44, W48, W52, W54
AkauntanPengurusan dan ProfesionalWA41, WA44, WA47/48, WA51/52, WA53/54
Penguasa KastamPengurusan dan ProfesionalWK41, WK44, WK48, WK52, WK54
Pegawai PenilaianPengurusan dan ProfesionalW41, W44, W48, W52, W54
Penolong Penguasa KastamPelaksanaWK29, WK32, WK36, WK40
Penolong AkauntanPelaksanaW29, W32, W36, W40
Penolong JuruauditPelaksanaW29, W32, W36, W40
Penolong Pegawai PenilaianPelaksanaW29, W32, W36, W40
Pembantu JuruauditPelaksanaW19, W22, W26, W28
Pembantu AkauntanPelaksanaW19, W22, W26, W28
Pembantu Tadbir (Kewangan)PelaksanaW19, W22, W26, W28
Pembantu Penguasa KastamPelaksanaWK19, WK22, WK26, WK28
Pembantu PenilaianPelaksanaW19, W22, W26, W28

Jadual gaji Yang Sebenarnya Menurut JPA Bersama Pekeliling Bagi Bahagian Kewangan

Untuk memastikan ketelusan dalam pembahagian gaji kepada para penjawat awam yang berkhidmat dibawah skim perkhidmatan kewangan, telah diselaras mengikut pekeliling rasmi tahun 2016. Semak pekeliling yang rasmi dibawah:

JGMM Kumpulan Pengurusan & Profesional

GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
W546122.0013180.00320.00
W525795.0012370.00290.00
W485161.0011690.00270.00
W443600.0010456.00250.00
W412094.009585.00225.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).
GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
WA546122.0013180.00320.00
WA536122.0013180.00320.00
WA525795.0012370.00290.00
WA515795.0012370.00290.00
WA485161.0011690.00270.00
WA475161.0011690.00270.00
WA443600.0010456.00250.00
WA412820.009585.00225.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).
GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
WK546122.0013180.00320.00
WK525795.0012370.00290.00
WK485161.0011690.00270.00
WK443600.0010456.00250.00
WK412094.009585.00225.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).

JGMM Kumpulan Pelaksana

GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
W404992.008978.00225.00
W363532.007511.00180.00
W322848.006259.00155.00
W291498.005678.00145.00
W282708.005528.00130.00
W262579.005253.00125.00
W222254.004694.00115.00
W191353.004005.00100.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).
GredMinimumMaksimumKenaikan Tahunan
WK404992.008978.00225.00
WK363532.007511.00180.00
WK322848.006259.00155.00
WK291498.005678.00145.00
WK282708.005528.00130.00
WK262579.005253.00125.00
WK222254.004694.00115.00
WK191353.004005.00100.00
Nilai gaji yang dinyatakan diatas ialah dalam Ringgit Malaysia (RM).

Senarai Yang Padat Berkenaan Jadual Gaji Semua Skim Perkhidmatan Awam

Telah disusun secara teratur dan kemas dalam perihal jadual gaji untuk semua skim perkhidmatan awam yang dihimpunkan bagi membantu pembaca mendapat capaian pantas. Teruskan bacaan untuk skim seterusnya:

Jadual Gaji Bagi Gred A, AL, AT dan AB dibawah Perkhidmatan Pengangkutan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred B dibawah Perkhidmatan Bakat Seni Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred C dibawah Perkhidmatan Sains Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred DG, DH, DM, DS, DUF, DV, DU, DUG dibawah Perkhidmatan Pendidikan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Jadual Gaji Bagi Gred E dibawah Perkhidmatan Ekonomi Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred F, FA & FT dibawah Perkhidmatan Sistem Maklumat Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred FG & GV dibawah Perkhidmatan Pertanian Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred H dibawah Perkhidmatan Kemahiran Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Jadual Gaji Bagi Gred J & JA dibawah Perkhidmatan Kejuruteraan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred KA & KP dibawah Perkhidmatan Keselamatan & Pertahanan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred L, LA & LS dibawah Perkhidmatan Perundangan & Kehakiman Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred M dibawah Perkhidmatan Tadbir & Diplomatik Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Jadual Gaji Bagi Gred N, NP & NT dibawah Perkhidmatan Pentadbiran & Sokongan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred Q dibawah Perkhidmatan Penyelidikan & Pembangunan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi Gred S dibawah Perkhidmatan Sosial Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023Jadual Gaji Bagi GRED UF, U, UD, UG dibawah Perkhidmatan Perubatan & Kesihatan Kumpulan Pengurusan & Profesional Tahun 2023
Semua butang adalah sekadar ilustrasi butang yang tidak mewakili logo sebenar mana-mana skim. Ianya hanya untuk membezakan butang mengikut skim perkhidmatan sahaja.

TINGGALKAN KOMEN

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati