SSDM Online Login untuk Sekolah KPM

SSDM Online Login
SSDM Online Login

SSDM ONLINE ini ialah satu cabang lagi kepada Modul Pengurusan Murid dan berkait rapat dengan sistem APDM sekolah. SSDM membawa maksud ” Sistem Sahsiah Diri Murid”  dan sangat penting dalam pengurusan disiplin murid kita.

Secara amnya, Sistem SSDM Online v2.0 ini merupakan penambahbaikan sistem SSDM Online yang sedia ada. Sistem ini mementingkan Amalan Baik sebagai usaha menggalakkan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid-murid yang bakal mencorakkan negara pada masa hadapan. Dengan memasukkan elemen mata (markah) dalam sistem ini, status sahsiah seseorang murid boleh dinilai dan dibantu ke arah kecemerlangan budi pekerti.

SSDM Online Login ke Sistem Sahsiah Diri Murid

ssdm-online-login

Klik Login ke Sistem Sahsiah Diri Murid

Tujuan Sistem Sahsiah Diri Murid SSDM Online

Setiap sistem yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pastinya mempunyai tujuan tersendiri. Begitu juga dengan SSM Online. Antara tujuan sistem ini adalah untuk :

 1. Menambahbaik SSDM sedia ada.
 2. Membantu pihak sekolah dalam proses penentuan hukuman supaya selaras dengan Surat Pekeliling Ikhtisas serta peraturan-peraturan sedia ada.
 3. Membantu pihak sekolah dalam memantapkan pengurusan disiplin selaras dengan perkembangan dunia teknologi maklumat dan komunikasi.
 4. Memastikan murid-murid yang melakukan kesalahan disiplin dibantu sepenuhnya oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling.
 5. Menjalin rangkaian kerja yang jelas antara guru-guru, Ketua Guru Disiplin / GPK HEM, Pengetua, Guru Bimbingan dan Kaunseling, murid-murid dan penjaga.
 6. Sebagai pangkalan data disiplin murid dengan penyediaan pelbagai bentuk laporan.

Carta Alir Pengurusan SSDM Online

Secara umumnya, SSDM Online ini mempunyai beberapa “flow” atau langkah aliran kerja yang perlu diikuti mengikut situasi atau kesalahan yang berlaku. Untuk penerangan awal mari Sistem Guru Online kongsikan gambaran asasnya.

carta-alir-sistem-ssdm-online
carta-alir-sistem-ssdm-online

Carta alir ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh jenis kes yang dilaporkan seperti

 • Kes Hukuman Amaran Lisan
 • Kes Tiada Asas
 • Kes Hukuman Amaran Bertulis
 • Kes Hukuman Gantung Sekolah
 • Kes Hukuman Buang Sekolah
 • Kes Hukuman Denda
 • Kes Hukuman Kelasn Tahanan
 • Kes Hukuman Rotan
 • Melapor Amalan Baik

Bagi guru yang ingin mendapatkan carta alir yang lebih tepat, jelas dan menyeluruh boleh rujuk disini.

Ciri-ciri SSDM Online

1. PANGKALAN DATA DISIPLIN

SSDM Online akan menjadi pangkalan data tunggal pengurusan disiplin murid, daripada peringkat sekolah hingga peringkat nasional. Data-data dalam sistem ini akan dijadikan rujukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan

2. SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWALAN

Data-data dalam sistem ini boleh dijadikan asas dalam memantau tahap disiplin dan sahsiah murid, seterusnya semua pihak boleh berganding bahu dalam usaha membantu murid-murid, terutama yang bermasalah disiplin, ke arah kecemerlangan sahsiah diri dan akademik.

3. MENGUTAMAKAN AMALAN BAIK

Sistem ini mengutamakan amalan baik sebagai proses pembentukan sahsiah. Murid-murid akan digalakkan melakukan amalan baik untuk mengingkatkan status sahsiah diri. Dengan pemupukan amalan baik ini, diharap dapat mengawal kecenderungan murid-murid melakukan kesalahan disiplin dari semasa ke semasa.

4. PENGUKURAN SAHSIAH

Dalam mengklasifikasikan sahsiah murid-murid, sistem mata (markah) diperkenalkan. Klasifikasi berasaskan sistem mata ini boleh digunakan dalam membantu murid-murid meningkatkan status sahsiah ke arah yang lebih baik. Mana kala murid-murid yang baik akan digalakkan untuk mencapai status sahsiah amat baik dan terpuji. 5 Status Sahsiah

 • Terpuji
 • Amat Baik
 • Baik
 • Perlukan Perhatian
 • Perlukan Perhatian Serius

5. KAWALAN SISTEM

Sistem ini akan mengawal tindakan / hukuman supaya selaras dengan surat pekeliling ikhtisas serta peraturan-peraturan bagi mengelakkan ketidakpuasan hati masyarakat. Selain itu, sistem juga akan mengeluarkan surat-surat amaran dan  makluman tindakan dalam bentuk yang seragam dan standard, dan dicetak secara automasi.

6. KES KHAS

Tambahan perkara dalam senarai salah laku telah dibuat, yang merujuk kepada Kes Khas, iaitu kes-kes yang hanya untuk dilaporkan, dan bukan untuk diambil tindakan / hukuman oleh pihak sekolah. Senarai kes khas ini dibuat dengan mengambil kira Surat Pekeliling Ikhtisas serta keperluan data-data kementerian untuk dilaporkan kepada Parlimen.

7. MESRA PENGGUNA

Sistem ini dibina dengan mengambil kira aspek ‘mesra pengguna’. Kemudahan-kemudahan dan capaian sistem yang ‘mesra pengguna’ ini diharap dapat meyakinkan guru-guru untuk meggunakan sistem ini tahap yang maksimum, sekali gus menghidangkan data-data nasional yang lebih tepat.

8. MUDAH DIAKSES

Sistem ini mudah diakses oleh semua pihak, terutama guru di sekolah, selain PPD, JPN, KPM, murid-murid, dan penjaga. Selain penggunaan laptop dan komputer, sistem ini dirancang penggunaannya hingga capaian android dan smart phone.

9. MELIBATKAN SEMUA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Sistem ini membina rangkaian kerja yang jelas dalam kalangan semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, sama ada murid-murid, penjaga, guru-guru, pegawai-pegawai PPD, JPN dan KPM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here