PAKEJ PERMAI 2021 : INISIATIF 22 : MENAMBAHBAIK AKTA LANGKAH-LANGKAH SEMENTARA BAGU MENGURANGKAN KESAN PENYAKIT COVID-19 2020

inisiatif 22

Pada tahun 2020, kerajaan telah mewujudkan Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Covid-19 2020 atau lebih mudah disebut sebagai Akta 829, telah digubal. Ia digubal bagi membantu individu dan juga perniagaan yang telah terjejas dari aspek ekonomi sejak penularan wabak ini. Akta tersebut telah mula dikuatkuasa pada 23 Oktober 2020.

Pun begitu, tempoh kuatkuasa akta ini telah tamat pada 31 Disember 2020. Merujuk kepada situasi semasa dan seiring dengan pelaksanaan semula PKP, kerajaan telah bersetuju untuk menambah tempoh kuatkuasa akta ini atau ketidakupayaan untuk melaksakan obligasi kontraktual sehingga 31 Mac 2021.

Pelaksanaan ini meliputi perjanjian sewa beli atau kontrak pajakan dan kontrak jualan kredit. Ini adalah untuk memanfaatkan golongan yang terjejas seperti B40 dan M40 serta perushaaan mikro atas kegagalan mereka untuk memenuhi obligasi kontrak mereka.

Sekiranya anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai semua inisiatif dan bantuan yang telah tersedia, anda boleh mengunjungi laman rasmi Belanjawan 2021 seperti berikut http://belanjawan2021.treasury.gov.my/manfaat .