CARA PENGIRAAN PENGELUARAN i-SINAR KWSP

CARA PENGIRAAN JUMLAH YANG BOLEH DIKELUARKAN UNTUK KWSP

Pengeluaran i-Sinar KWSP terbahagi kepada dua kategori. Kategori pertama adalah pemohon yang akaun satu mempunyai Rm100,000 ke bawah dan kategori kedua untuk pemohon yang mempunyai baki akaun satu melebih Rm100,000.

Jumlah kelayakan i-Sinar : (Ini tertakluk kepada baki simpanan Akaun 1 ahli berdasarkan butiran terkini seperti berikut)

  1. Ahli yang mempunyai baki RM100,000 dan ke bawah dalam Akaun 1 boleh membuat pengeluaran sehingga jumlah maksimum RM10,000. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum enam (6) bulan dengan bayaran pertama sehingga jumlah maksimum RM5,000.
  2. Ahli yang mempunyai baki lebih daripada RM100,000 dalam Akaun 1 boleh membuat pengeluaran maksimum 10% atau RM60,000 (yang mana lebih rendah) daripada Akaun 1. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum enam (6) bulan dengan bayaran pertama sehingga RM10,000.

*rujuk carta pengiraan di bawah : *

isinarimj