Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

42 Soal Jawab Lengkap Mengenai Pencen & Kalkulator Terbaru Pengiraan Pencen, Ganjaran dan Nilai GCR Bagi Bersara Wajib atau Pilihan

Kalkulator Terbaru Pengiraan Pencen, Ganjaran dan Nilai GCR Bagi Bersara Wajib atau Pilihan & Soal Jawab Lengkap Mengenai Pence
42 Soal Jawab Lengkap Mengenai Pencen & Kalkulator Terbaru Pengiraan Pencen, Ganjaran dan Nilai GCR Bagi Bersara Wajib atau Pilihan 2

Sebagai penjawat awam, pasti anda memerlukan pengetahuan mengenai soal persaraan terutama GCR. Tidak kira sama ada anda baru 1 bulan bekerja, ilmu dan segala hal berkaitan persaraan ini wajib diketahui bukan sekadar mencari kalkulator pengiraan GSR bila pencen sahaja.

Ini kerana, melalui ilmu inilah yang akan membantu anda membuat persediaan yang lengkap dalam menghadapi persararan yang sebenar nanti. Ya, anda perlu tahu segalanya untuk memastikan perancangan terbaik dapat dibuat sebelum anda tua lgi. Susun hidup anda dengan teratur, ada matlamat selepas pencen dan pastikan kewangan stabil.

Oleh sebab itu, kali ini mari kita fokus dengan lebih mendalam beberapa perkara mengenai pencen. Antara yang bakal dibincangkan ialah:

  • Kalkulator Pengiraan Anggaran Pencen, Ganjaran dan GCR Bagi Persaraan Wajib
  • Kalkulator Pengiraan Anggaran Bayaran Pencen, Ganjaran dan GCR Bagi Persaraan Pilihan Sendiri
  • Frequent Ask Question (FAQ) Mengenai Urusan Pencen, Tuntutan Perubatan/ Perjalanan, Urusan Pembayaran Pencen dan Urusan Persaraan.

KALKULATOR PENGIRAAN ANGGARAN PENCEN, GANJARAN & GCR BAGI PERSARAAN WAJIB & PILIHAN

Isi Kandungan

Ya, untuk kalkulator ini kita bahagikan kepada 2. Pertamanya ialah untuk persaraan wajib, dan yang kedua ialah kalkulator untuk persaraan pilihan.

Kalkulator Pengiraan Anggaran Pencen, Ganjaran dan GCR Bagi Persaraan Wajib

Di Malaysia, umur persaraan wajib berbeza bergantung kepada skim persaraan yang terlibat. Umur persaraan wajib yang biasa adalah seperti berikut:

  1. Skim Persaraan Kakitangan Awam (Pilihan 1): Bagi kakitangan awam yang memilih Pilihan 1, umur persaraan wajib adalah pada usia 60 tahun.
  2. Skim Persaraan Kakitangan Awam (Pilihan 2): Bagi kakitangan awam yang memilih Pilihan 2, umur persaraan wajib adalah pada usia 60 tahun.
  3. Skim Persaraan Pekerja Swasta (EPF): Bagi pekerja swasta yang bercontribution ke Employees Provident Fund (EPF), umur persaraan wajib adalah pada usia 60 tahun. Walau bagaimanapun, pekerja dapat mengeluarkan sebahagian atau keseluruhan simpanan mereka dari akaun EPF pada usia 55 tahun.
  4. Skim Persaraan Pekerjaan Kerajaan Tempatan: Bagi pekerjaan yang dikendalikan oleh kerajaan tempatan (contohnya, Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah), umur persaraan wajib mungkin berbeza bergantung kepada piawaian tempatan. Umumnya, ia berkisar antara 55 hingga 60 tahun.
  5. Skim Persaraan Pekerjaan Berkumpulan (Private Sector): Bagi pekerja swasta yang terlibat dalam skim persaraan pekerjaan berkumpulan yang ditawarkan oleh majikan mereka, umur persaraan wajib mungkin berbeza bergantung kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh majikan dan rancangan persaraan tersebut.
  6. Skim Persaraan Dirian (Individual Retirement Accounts – IRAs): Individu di Malaysia juga boleh menyimpan untuk persaraan mereka sendiri melalui akaun persaraan dirian, yang sering dikenali sebagai Individual Retirement Accounts (IRAs). Dalam kes ini, umur persaraan wajib bergantung kepada keputusan individu dan perancangan persaraan mereka sendiri.

Sekiranya anda ingin mengetahui umur persaraan wajib yang tepat untuk anda atau skim persaraan tertentu, adalah lebih baik untuk berbincang dengan penyedia skim persaraan atau memeriksa terma dan syarat yang berkaitan dengan skim persaraan anda. Peraturan dan umur persaraan boleh berubah dari semasa ke semasa, jadi penting untuk memeriksa maklumat yang terkini. Jadi, setelah faham secara jelas sama ada anda memilih persaraan wajib atau pilihan, maka mari kita cuba kira menggunakan kalkulator dibawah.

Kalkulator Pengiraan Anggaran Pencen, Ganjaran, dan GCR untuk persaraan wajib biasanya merupakan alat yang digunakan oleh institusi kewangan atau badan yang menguruskan program persaraan wajib untuk membantu peserta atau penyimpan mengira jumlah anggaran pencen, ganjaran, dan GCR yang mungkin mereka terima semasa bersara. Kalkulator ini berguna untuk membantu individu merancang persaraan mereka dengan lebih baik.

Pengiraan Anggaran Pencen, Ganjaran dan GCR Bagi Persaraan Wajib
Tarikh Lahir:  /  /
Tarikh Mula Berkhidmat:  /  /
Gaji Akhir (Hakiki):
*Imbuhan Tetap:
Gantian Cuti Rehat (Maksima 180 Hari): Hari
Cuti Tanpa GajiTahunBulanHari
 
Umur bersara   55       56        58       60 

Tarikh Persaraan Wajib: Pencen Sebulan:RM
Tempoh Perkhidmatan Diambil Kira: Bulan Ganjaran:RM
Gantian Cuti Rehat:RM

* Amaun ini adalah tertakluk kepada hutang kerajaan/majikan, jika ada

Kalkulator Pengiraan Anggaran Pencen, Ganjaran dan GCR Bagi Bersara Pilihan

Di Malaysia, umur persaraan pilihan bergantung kepada individu dan keputusan mereka sendiri. Tidak ada umur persaraan pilihan yang ditetapkan secara rasmi oleh kerajaan untuk semua orang. Sebaliknya, individu bebas untuk memilih umur persaraan yang sesuai dengan keperluan dan matlamat mereka sendiri.

Seseorang boleh memilih untuk bersara awal atau bersara lebih lewat daripada umur persaraan biasa (contohnya, 60 tahun) jika mereka telah mencapai keadaan kewangan dan persediaan yang mencukupi untuk menjalani pensiun mereka. Keputusan ini akan bergantung kepada faktor seperti simpanan persaraan, pelaburan, keperluan kewangan, dan matlamat persaraan individu.

Paling baik, mereka bersedia untuk merancang persaraan dengan teliti dan berunding dengan penasihat kewangan jika perlu untuk memastikan kestabilan kewangan dan kesejahteraan dalam pensiun. Keputusan mengenai umur persaraan pilihan adalah peribadi dan perlu dipertimbangkan dengan sebaik mungkin bagi setiap individu.

Sebagai tambahan, bersara pilihan ini wajib minima berumur 40 tahun paling rendah. Ok, selesai penerangan pendek bersara pilihan, mari kita guna kalkulator dibawah.

Pengiraan Anggaran Bayaran Pencen, Ganjaran dan GCR Bagi Persaraan Pilihan Sendiri

Tarikh Lahir:  /  /
Tarikh Mula Berkhidmat:  /  /
Gaji Akhir (Hakiki) Semasa Tarikh Pesaraan Pilihan:
*Imbuhan Tetap:
Gantian Cuti Rehat (Maksima 180 Hari): Hari
Cuti Tanpa GajiTahunBulanHari
 
Jantina: Lelaki
Perempuan
 
Jika lelaki adakah anda:
1 Pegawai Perkhidmatan Bomba (Gred KB11/KB10) atau
2 Pegawai Polis (dari Gred Y14 hingga Y7) atau
3 Pegawai Penjara (dari Gred KX12 hingga KX6) atau
4 Jururawat Hospital Mental
Ya
Tidak
Tarikh Persaraan Pilihan:    /  /


 

  Pencen Sebulan:RM
Umur Bersara: Tahun  Bulan  Ganjaran:RM
Tempoh Perkhidmatan Diambil Kira: Bulan Gantian Cuti Rehat:RM

Amaun ini adalah tertakluk kepada hutang kerajaan/majikan, jika ada
 

Mudah bukan? Sekarang dah tahu berapa nilai ganjaran, nilai pencen dan GCR anda maka rancanglah persaraan anda dengan lebih baik. Ini dapat dibantu dengan membaca kesemua FAQ yang kami kongsikan ini.

FAQ BAB PERSARAAN PENJAWAT AWAM

Berikut disenaraikan FAQ mengikut bab-bab tersendiri. Untuk mendapatkan jawapan bagi soal jawab tersebut, sila tekan pada soalan.

Senarai Soal Jawab Urusan Persaraan

Apa yang perlu dibuat oleh bakal pesara?

Bakal pesara perlu memerhatikan bahawa Jabatan perlu menyediakan dokumen persaraan secara penuh kepada KWAP tidak melebihi tiga bulan sebelum tarikh persaraan, supaya pembayaran faedah persaraan dapat dilakukan dengan tepat pada waktunya.

Apa yang perlu dibuat jika ada kenaikan pangkat, pergerakan gaji serta perubahan kepada perkhidmatan dan gaji akhir setelah bersara?

Pesara sepatutnya memastikan bahawa Jabatan akhirnya mengemukakan kenyataan perkhidmatan yang telah diperbaharui kepada KWAP untuk tujuan pengiraan semula faedah persaraan.

Bolehkah tempoh perkhidmatan sandaran diambil kira semasa mengira faedah persaraan?

Tempoh perkhidmatan yang tidak dikira adalah tempoh perkhidmatan dalam status sandaran, kontrak, sangkut, dan sambilan.

Bilakah ganjaran dan pencen akan disalurkan untuk persaraan atas sebab kesihatan (ASK)?

ASK akan berkuat kuasa sehari selepas diluluskan. Ganjaran dan Gantian Cuti Rehat (GCR), jika ada, akan dibayar dalam masa 21 hari dari tarikh persaraan, manakala bayaran pencen bulanan akan diberikan dalam tempoh 30 hari.

Apa yang sepatutnya dilakukan oleh ahli keluarga jika seorang pegawai meninggal dunia ketika masih berkhidmat?

Ahli keluarga/waris/tanggungan gemulah yang berkenaan perlu menghubungi Jabatan terakhir dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kematian gemulah untuk membolehkan Jabatan terakhir mengemukakan dokumen pencen terbitan kepada Bahagian Pencen, JPA. Sebagai tambahan, permohonan untuk Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ) sebanyak RM3,000 harus dibuat kepada Jabatan terakhir gemulah.

Apa langkah-langkah yang perlu diambil jika terdapat kematian dalam persaraan dan masih ada balu/duda atau anak yang layak untuk menerima pencen terbitan?

Ahli keluarga/waris/tanggungan gemulah (pegawai yang meninggal dunia) sepatutnya segera menyerahkan semua dokumen yang diperlukan kepada KWAP agar pemindahan pencen terbitan kepada balu/duda/anak-anak yang layak dapat diproses dengan cepat. Ini juga termasuk dengan dokumen permohonan Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ) sebanyak RM3,000 yang perlu dihantar kepada KWAP.

Apa langkah-langkah yang perlu diambil jika penerima pencen ingin meneruskan pengajian untuk ijazah pertama?

Penerima pencen yang meneruskan pengajian ke peringkat ijazah pertama di Institut Pengajian Tinggi (IPT) perlu mengisi borang Pengesahan Anak Belajar di IPT – JPA.BP.SPT.B03a dan kemudian mengemukannya kepada KWAP untuk mengemaskini maklumat.

Adakah balu/duda yang berkahwin semula semasa dalam persaraan berhak menerima faedah terbitan?

Balu/duda/anak hasil perkahwinan dalam persaraan layak untuk menerima pencen terbitan yang terhad kepada baki dari 20 tahun dari tarikh persaraan.

Adakah balu/duda yang berkahwin selepas penswastaan syarikat layak untuk menerima faedah terbitan?

Individu yang menjadi balu/duda selepas penswastaan syarikat layak untuk menerima pencen terbitan yang terhad sehingga 20 tahun dari tarikh penswastaan.

Adakah anggota agensi yang telah diswastakan dan memilih skim A (skim gaji ala kerajaan) boleh menukar kepada skim B (gaji ala syarikat)?

Anda boleh menukar ke Skim B dalam tempoh 2 tahun dari tarikh penswastaan syarikat tersebut.

Apakah yang dimaksudkan dengan Gantian Cuti Rehat (GCR)?

Gantian Cuti Rehat adalah pemberian wang tunai kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang tidak dapat menggunakan cuti rehat mereka kerana kepentingan perkhidmatan.

Mulai bilakah Gantian Cuti Rehat (GCR) dikuatkuasakan?

Pemberian Gantian Cuti Rehat mulai berkuat kuasa pada 1 Januari 1974 melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1/1974 dan hanya diberikan kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang bersara pada atau selepas 1 Januari 1974.

Siapa yang memenuhi syarat untuk menerima Gantian Cuti Rehat (GCR)?

Pemberian Gantian Cuti Rehat hanya diberikan kepada Anggota Tetap (termasuk pegawai dalam tempoh percubaan) dan Anggota Sementara dalam Perkhidmatan Awam yang bersara di bawah Akta Pencen 1980.

Siapakah yang tidak memenuhi syarat untuk menerima Gantian Cuti Rehat (GCR)?

Gantian Cuti Rehat tidak diberikan kepada pegawai yang meletakkan jawatan atau pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib buang kerja.

Bagaimana proses pengumpulan cuti dilakukan?

Pengumpulan cuti untuk tujuan Gantian Cuti Rehat adalah berdasarkan peruntukan dalam peraturan 21(1) Peraturan Pencen 1980, Pekeliling Perkhidmatan (yang berkaitan), dan Perintah Am Bab C.

Apakah rumus pengiraan Gantian Cuti Rehat (GCR)?

(1/30) x Jumlah Cuti Rehat Terkumpul (dalam hari) x (Gaji Akhir + Imbuhan Tetap *)

Siapakah yang bertanggungjawab untuk membayar Gantian Cuti Rehat (GCR)?

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) mempunyai tanggungjawab untuk meluluskan dan membayar ‘Award’ Gantian Cuti Rehat kepada pesara perkhidmatan awam persekutuan. Manakala bagi pesara perkhidmatan awam negeri, badan berkanun, dan pihak berkuasa tempatan, pembayaran Gantian Cuti Rehat akan ditangani oleh Jabatan akhir tempat mereka berkhidmat.

Pada bilakah Gantian Cuti Rehat (GCR) biasanya dibuat?

Pembayaran Gantian Cuti Rehat (GCR) akan dilakukan dalam tempoh 21 hari dari tarikh persaraan pegawai.

Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anak pasangan yang berkahwin dalam perkhidmatan untuk layak menerima pencen terbitan?

Untuk pasangan yang berkahwin semasa dalam perkhidmatan, kelayakan anak untuk menerima pencen terbitan adalah sehingga mencapai umur 21 tahun atau berkahwin yang mana terdahulu, atau sehingga tamat pengajian di peringkat ijazah pertama, bergantung kepada yang tercapai dahulu.

Adakah pegawai atau pekerja dibenarkan untuk mengumpulkan semua cuti rehat mereka pada tahun terakhir perkhidmatan mereka untuk tujuan Gantian Cuti Rehat (GCR)?

Pegawai/pekerja dibenarkan untuk mengumpul cuti rehat hingga maksimum tahun terakhir mengikut kelayakan cuti rehat tahunan yang diberikan kepada mereka.

Ke mana dokumen persaraan sepatutnya dihantar?

Dokumen persaraan boleh dihantar ke:
Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)
Jabatan Perkhidmatan Persaraan,
Aras 2, Skytech Tower 2,
MKN Embassy Techzone,
Jalan Teknokrat 2, Cyber 4,
63000 Cyberjaya, Selangor

Bagaimana saya boleh dapatkan borang permohonan untuk Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ)?

Borang permohonan boleh dimuat turun di www.jpapencen.gov.my atau di pautan  http://www.jpapencen.gov.my/borang/bmj/Borang_BMJ-BM-2022.pdf dan informasi lanjut mengenai BMJ ini adalah seperti di pautan http://www.jpapencen.gov.my/bmj.html

Apa prosedur yang perlu diikuti untuk menggantikan kad pesara yang hilang?

Anda boleh membuat kad pesara di kaunter Khidmat Pelanggan Urusan Persaraan Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) KWAP Cyberjaya atau di kaunter JPA4U, Jabatan Pekhidmatan Awam, Blok C2, Kompleks C di Putrajaya.

Adakah terdapat tempoh tertentu yang perlu diambil kira ketika menuntut Bayaran Mengurus Jenazah (BMJ)?

Permohonan Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ) harus dikemukakan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh kematian pesara.

Senarai Soal Jawab Urusan Tuntutan Perubatan dan Perjalanan

Siapakah yang memenuhi syarat untuk memohon perbelanjaan bagi kemudahan perubatan?

Pesara Awam Persekutuan, anggota keluarga yang layak termasuk suami atau isteri serta anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun, masih bersekolah di bawah umur 21 tahun, atau anak-anak yang mempunyai kecacatan fizikal atau mental yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk menjaga diri sendiri.

Adakah pesara pihak berkuasa berkanun dan tempatan layak untuk memohon perbelanjaan bagi kemudahan perubatan?

Peraturan permohonan perbelanjaan kemudahan perubatan untuk pesara dan ahli tanggungan yang layak adalah tertakluk kepada Peraturan CERAIAN SR.2.1.1 Permohonan Perbelanjaan Bagi Kemudahan Perubatan. Bagaimanapun, penggunaan peraturan tersebut oleh Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan adalah bergantung kepada persetujuan atau penerimaan oleh pihak berkuasa berkenaan.

Apakah yang boleh diklaim sebagai kemudahan perubatan oleh pesara awam persekutuan?

Ini adalah beberapa contoh perbelanjaan kemudahan perubatan yang mungkin boleh dituntut oleh pesara awam persekutuan, termasuk pembekalan ubat, peralatan perubatan, rawatan buah pinggang, rawatan pakar di hospital swasta, rawatan kecemasan di hospital swasta, rawatan kemandulan, rawatan di Institut Jantung Negara (IJN), dan rawatan di luar negara.

Bagaimana caranya untuk mengemukakan tuntutan perbelanjaan bagi pembelian ubat atau peralatan perubatan?

Pesara perlu menerima rawatan dan kemudahan perubatan di hospital atau klinik kerajaan dan mendapatkan perakuan atau pengesahan daripada Pegawai atau Pakar Perubatan. Mereka juga perlu mengisi Borang Perubatan 1/09 bersama dengan melampirkan dokumen kewangan seperti bil rawatan, resit, invois, sebut harga, dan sebagainya sebagai bukti tuntutan perbelanjaan perubatan mereka.

Apa kelayakan yang diperlukan untuk membuat tuntutan perjalanan bagi tujuan mendapatkan rawatan?

Jika seorang pegawai perubatan tempatan mengesahkan bahawa seorang pesara atau ahli keluarganya perlu mendapatkan rawatan daripada pegawai perubatan di tempat lain, maka mereka atau keluarganya mungkin berhak untuk menuntut elaun-elaun yang layak dituntut oleh pegawai yang sedang berkhidmat, kerana mereka menjalankan tugas rasmi seolah-olah mereka atau keluarganya berada dalam perjalanan rasmi. Ini adalah tindakan yang biasanya diambil untuk memastikan pesara atau ahli keluarganya menerima rawatan perubatan yang diperlukan.

Senarai Soal Jawab Umum Mengenai Persaraan

Apakah faedah yang terdapat dengan penggunaan kad pesara?

Kad Pesara memberikan pesara dan tanggungan yang memenuhi syarat akses kepada rawatan percuma di klinik/hospital kerajaan dan juga memberikan potongan harga untuk pembelian tiket di Keretapi Tanah Melayu. Pesara yang memiliki kad pesara boleh merujuk laman web Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNKK) untuk mendapatkan senarai diskaun yang mereka layak terima.

Berapakah usia minimum yang diperlukan untuk persaraan wajib dalam perkhidmatan awam?

Umur persaraan wajib (genap umur) anggota perkhidmatan awam adalah antara 55, 56, 58, atau 60 tahun, bergantung kepada pilihan umur persaraan yang dipilih oleh anggota perkhidmatan tersebut.

Pada usia berapakah seseorang anggota sektor awam boleh memohon persaraan pilihan?

Anggota yang telah mencapai usia 40 tahun dan mempunyai tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada 10 tahun berhak memohon persaraan pilihan. Permohonan ini perlu dikemukakan melalui Ketua Jabatan tempat anggota berkhidmat.

Apakah jumlah minimum pencen yang ditetapkan?

Pencen terendah bagi perkhidmatan yang boleh dimasukira tidak kurang daripada 25 tahun (300 bulan) adalah sebanyak RM1,000. Tarikh berkuatkuasa untuk jumlah ini adalah mulai 1 Januari 2018.

Berapakah had pencen maksimum yang diperbolehkan?

Pencen maksimum adalah untuk mereka yang memiliki tempoh perkhidmatan selama 30 tahun atau lebih (360 bulan) yang boleh diambil kira. Formula pengiraan pencen maksimum adalah sebanyak 3/5 atau 60 peratus daripada gaji akhir Pegawai atau Pekerja.

Adakah seorang ibu yang merupakan pegawai/ pekerja bujang dan telah meninggal dunia layak untuk menerima pencen terbitan?

Pilihan itu tidak tersedia. Faedah pencen terbitan hanya boleh diterima oleh balu/duda dan anak yang memenuhi syarat kelayakan.

Adakah saya tidak layak untuk pencen jika tempoh perkhidmatan saya kurang dari 25 tahun?

Tidak Benar. Semua penjawat awam boleh mencapai status pencen dengan syarat mereka mempunyai jawatan tetap, status jawatan yang sah, diberikan Pemberian Taraf Berpencen (PTB), dan bersara mengikut peraturan undang-undang pencen yang berlaku.

Adakah seorang pegawai yang meletak jawatan layak untuk menerima pencen?

Pegawai yang meletakkan jawatan atau dipecat tidak akan menerima sebarang faedah persaraan. Perkhidmatan lepas hanya akan diambilkira dan dicantumkan jika mereka dilantik semula ke jawatan tetap selepas tahun 2012.

Senarai Soal Jawab Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)

Apa itu penghargaan wang tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)?

Wang tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) adalah bentuk pemberian wang tunai kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang tidak mempunyai peluang untuk mengambil cuti rehat kerana kepentingan perkhidmatan pada masa persaraan mereka nanti.

Apakah yang dimaksudkan dengan pemberian awal wang tunai sebagai pengiktirafan Gantian Cuti Rehat (GCR)?

Pemberian awal award wang tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) adalah langkah yang membolehkan seorang pegawai untuk menukar jumlah GCR yang telah dikumpulkan menjadi wang tunai semasa dalam perkhidmatan, dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Apa sahaja syarat-syarat kelayakan yang perlu dipatuhi untuk menerima pemberian awal wang tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)?

Tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukkan ke dalam pengiraan GCR hendaklah tidak kurang daripada 15 tahun, tertakluk kepada Peraturan 5, 6 dan 7, Peraturan-Peraturan Pencen 1980.
Pegawai tersebut perlu mencapai umur 45 tahun, seperti yang diperuntukkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2002: Dokumen Tarikh Lahir Pegawai Awam.
Jumlah cuti rehat yang terkumpul sebelum penebusan hendaklah sekurang-kurangnya 90 hari.
Pegawai tersebut harus bebas daripada sebarang prosiding jenayah atau tindakan tatatertib.
Mendapat perakuan daripada Ketua Jabatan.
Pemberian awal award wang tunai GCR hanya boleh dilakukan SEKALI sahaja sepanjang perkhidmatan.

Bagaimanakah langkah-langkah untuk mengemukakan permohonan bagi pemberian awal wang tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)?

Permohonan pemberian awal award wang tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) perlu diajukan melalui Ketua Jabatan dan diserahkan kepada Bahagian Pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Adakah pemberian awal wang tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) dikecualikan daripada cukai?

Tidak. Pemberian awal award wang tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) yang diterima akan dikenakan cukai pendapatan mengikut undang-undang cukai pendapatan yang berlaku pada tahun tersebut.

TINGGALKAN KOMEN

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati