Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Panduan Memohon Rumah Mesra Rakyat (RMR) dengan Subsidi RM20,000

jpg 20230705 100321 0000

Panduan Memohon Rumah Mesra Rakyat (RMR) dengan Subsidi RM20,000. Pihak Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai jenis bantuan kewangan dan inisiatif sebagai langkah untuk membantu individu yang memerlukan. Dalam rangka memperluas akses kepada perumahan yang berkualiti, pihak Kerajaan setuju untuk meneruskan skim bantuan Rumah Mesra Rakyat (RMR) pada tahun 2023. Skim ini telah menarik perhatian ramai kerana memberikan peluang kepada rakyat untuk memiliki rumah sendiri dengan lebih mudah. Berikut adalah maklumat lanjut yang perlu diketahui tentang RMR ini:

Rumah Mesra Rakyat (RMR)

Rumah Mesra Rakyat (RMR) merupakan sebuah konsep perumahan yang diperkenalkan oleh pihak Kerajaan. Konsep ini merujuk kepada rumah yang terdiri daripada satu tingkat, dilengkapi dengan tiga bilik tidur dan dua bilik air. Rumah-rumah dalam skim ini direka untuk dibina di atas tanah sendiri oleh pemiliknya, memungkinkan mereka memiliki tanah dan rumah dengan cara yang lebih terjangkau.

Salah satu kelebihan utama RMR adalah keluasan rumah yang disediakan. Setiap unit rumah memiliki keluasan sebanyak 750 kaki persegi, memberikan ruang yang mencukupi bagi penghuni untuk hidup dengan selesa. Dengan tiga bilik tidur yang disediakan, penghuni memiliki fleksibiliti dalam mengatur ruang untuk keperluan tidur keluarga mereka. Selain itu, terdapat juga dua bilik air yang disediakan dalam setiap rumah, memastikan keselesaan dan keperluan asas keluarga terpenuhi.

Skim RMR ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada rakyat yang memerlukan untuk memiliki rumah sendiri. Dengan menyediakan rumah-rumah yang terjangkau dan berkualiti, pihak Kerajaan berharap agar individu dan keluarga dapat meningkatkan taraf hidup mereka serta mempunyai tempat tinggal yang stabil. Melalui kestabilan perumahan, diharapkan akan tercipta komuniti yang lebih kukuh dan sejahtera.

Dengan keputusan pihak Kerajaan untuk meneruskan skim bantuan Rumah Mesra Rakyat (RMR) pada tahun 2023, diharapkan lebih ramai individu yang berpeluang untuk memiliki rumah sendiri. Skim ini menjadi salah satu langkah proaktif pihak Kerajaan dalam mengatasi isu perumahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kelebihan Rumah RMR

Rumah Mesra Rakyat (RMR) memiliki beberapa kelebihan utama yang menjadikannya pilihan yang menarik bagi individu yang ingin memiliki rumah sendiri. Salah satu kelebihan yang signifikan adalah aspek harga dan subsidi yang ditawarkan. Berikut adalah penjelasan panjang mengenai kelebihan tersebut:

1. Harga Seunit yang Terjangkau: RMR menawarkan harga seunit yang sangat terjangkau kepada pemohon. Harga rumah dalam skim ini berada dalam julat RM75,000 hingga RM85,000. Harga yang rendah ini memudahkan individu dengan pendapatan sederhana untuk memiliki rumah sendiri tanpa membebani keuangan mereka secara berlebihan. Dengan harga yang lebih murah, RMR memberikan peluang kepada lebih ramai orang untuk memiliki rumah dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

2. Subsidi Kerajaan yang Disediakan: Pihak Kerajaan juga memberikan subsidi bagi pembeli rumah RMR. Subsidi yang diberikan mencapai jumlah sebanyak RM20,000. Subsidi ini berfungsi sebagai bantuan kewangan tambahan yang membantu mengurangkan beban kewangan yang perlu ditanggung oleh pemohon. Dengan subsidi ini, pemohon dapat memperoleh rumah dengan harga yang lebih rendah daripada nilai pasaran sebenar, menjadikannya lebih terjangkau dan berdaya saing.

3. Akses Mudah kepada Kelayakan: RMR juga menonjolkan akses mudah kepada kelayakan bagi individu yang berminat. Skim ini dirancang untuk memudahkan individu dengan pendapatan sederhana dan keperluan perumahan yang mendesak untuk memenuhi syarat-syarat kelayakan. Syarat-syarat yang dikenakan tidak terlalu ketat, memungkinkan lebih banyak individu untuk memenuhi kriteria dan memperoleh manfaat daripada skim ini.

4. Rekabentuk dan Kualiti yang Memuaskan: Walaupun harga rumah RMR yang terjangkau, rumah-rumah dalam skim ini tetap menawarkan rekabentuk yang memuaskan dan kualiti yang baik. Meskipun rumah ini sederhana dengan satu tingkat, tiga bilik tidur, dan dua bilik air, tetapi rekabentuknya diatur dengan bijak untuk memberikan ruang yang selesa dan berfungsi. Selain itu, pembinaan rumah juga mengikut piawaian yang ditetapkan, memastikan rumah-rumah tersebut tahan lama dan berkualiti.

Melalui kombinasi harga yang terjangkau, subsidi Kerajaan yang diberikan, akses mudah kepada kelayakan, serta rekabentuk dan kualiti yang memuaskan, Rumah Mesra Rakyat (RMR) menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang memerlukan rumah dengan keterbatasan kewangan. Skim ini memberikan peluang kepada individu dan keluarga untuk memiliki rumah sendiri, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangkan beban kewangan dalam jangka panjang. Dengan adanya RMR, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera di masa akan datang.

Syarat-syarat Kelayakan Untuk Memohon

Syarat-syarat kelayakan untuk memohon Rumah Mesra Rakyat (RMR) adalah seperti berikut:

 1. Kewarganegaraan Malaysia: Pemohon harus menjadi warganegara Malaysia. Skim RMR ini dirancang untuk memberikan peluang kepada rakyat Malaysia untuk memiliki rumah sendiri.
 2.  Usia Pemohon: Pemohon harus berusia antara 18 hingga 65 tahun. Rentang usia ini ditetapkan untuk memastikan pemohon berada dalam kategori yang sesuai untuk memiliki dan menguruskan rumah sendiri.
 3. Pendapatan Bulanan: Pendapatan bulanan keseluruhan isi rumah tidak boleh melebihi RM 5,000. Syarat ini ditetapkan untuk memastikan bahawa pemohon adalah dalam kategori pendapatan sederhana dan memerlukan bantuan dalam memperoleh rumah yang terjangkau.
 4.  Kepemilikan Rumah: Pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah sendiri atau memiliki rumah yang sudah usang atau tidak sempurna. Syarat ini bertujuan untuk memberi keutamaan kepada mereka yang benar-benar memerlukan rumah dan belum memiliki sesebuah rumah yang layak.
 5.  Tanah/Tapak Cadangan: Tanah atau tapak yang dicadangkan untuk pembinaan rumah RMR harus sesuai dan bebas daripada gadaian, bebanan, atau sekatan ke atasnya. Pemohon yang tidak memiliki tanah sendiri perlu memperoleh kebenaran daripada pemilik tanah yang dicadangkan sebelum memohon untuk mengikut skim ini.
 6. Keluasan Tanah: Keluasan tanah atau tapak yang dicadangkan untuk rumah RMR harus tidak kurang daripada 3,000 kaki persegi, tertakluk kepada rekabentuk yang ditetapkan. Syarat ini bertujuan untuk memastikan rumah yang dibina memenuhi piawaian kelayakan dan memberikan ruang yang mencukupi bagi penghuni.
 7. Peruntukan Kewangan: Kelayakan pemohon juga tertakluk kepada peruntukan kewangan yang ditetapkan. Ini bermakna pemohon perlu memenuhi syarat-syarat kewangan yang telah ditetapkan oleh pihak Kerajaan dalam memohon dan memperoleh bantuan kewangan untuk membiayai pembinaan rumah RMR.

Dengan mematuhi syarat-syarat kelayakan tersebut, individu atau isi rumah yang memenuhi kriteria tersebut berpeluang untuk memohon dan memperoleh bantuan dalam memiliki rumah RMR. Syarat-syarat ini ditetapkan untuk memastikan bahawa bantuan dan peluang disalurkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan.

Telegram SGO

Bagaimana Cara Untuk Memohon?

Panduan lengkap untuk memohon Rumah Mesra Rakyat (RMR) adalah seperti berikut:

 1. Mengakses Sistem Permohonan RMR: Kepada rakyat Malaysia yang memenuhi syarat-syarat kelayakan, permohonan RMR boleh dilakukan secara atas talian melalui Sistem Permohonan RMR yang tersedia. Pemohon perlu mengakses Portal Pendaftaran RMR untuk memulakan proses permohonan.
 2. Isi Borang Pendaftaran: Setelah mengakses Portal Pendaftaran RMR, pemohon perlu mengklik pilihan “pendaftaran baru” dan mengisi borang pendaftaran login dengan maklumat yang lengkap. Maklumat yang dimasukkan harus akurat dan tepat untuk memastikan proses permohonan berjalan dengan lancar.
 3. Menerima Login ID dan Kata Laluan: Setelah proses pendaftaran selesai, pemohon akan menerima Login ID dan kata laluan melalui penghantaran melalui e-mel atau saluran komunikasi yang ditetapkan. Maklumat login ini akan digunakan untuk masuk ke Laman Utama dan memulakan permohonan RMR.
 4. Log Masuk ke Laman Utama: Menggunakan Login ID (e-mel) dan kata laluan yang diberikan, pemohon perlu log masuk ke Laman Utama sistem untuk memulakan proses permohonan RMR. Pemohon akan diarahkan ke halamam pengguna yang memungkinkan mereka mengisi borang permohonan dan menyimpan maklumat yang diperlukan.
 5. Isi Borang Permohonan: Pemohon perlu melengkapkan borang permohonan dengan mengisi maklumat yang diperlukan. Maklumat yang dimasukkan harus lengkap, termasuk butiran peribadi, kewarganegaraan, status perkahwinan, pendapatan bulanan, dan lain-lain yang berkaitan.
 6. Selesai dan Cetak Borang: Setelah semua maklumat diisi dengan lengkap, pemohon perlu mengklik “selesai pendaftaran borang” untuk menyelesaikan permohonan. Setelah itu, pemohon dapat mencetak salinan borang permohonan yang telah lengkap untuk tujuan rujukan dan penghantaran.
 7. Serahkan Borang dan Dokumen: Salinan borang permohonan yang lengkap beserta dokumen yang diperlukan perlu diserahkan ke Pejabat Cawangan SPNB yang berdekatan. Pemohon perlu memastikan bahawa semua dokumen yang diperlukan telah dilampirkan dengan betul.
 8. Maklum Balas dan Kelulusan: Selepas menerima borang permohonan dan dokumen yang lengkap, pihak berkuasa akan memberikan maklum balas dalam tempoh 3 bulan. Keputusan kelulusan permohonan RMR adalah tertakluk kepada peruntukan tahunan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pemohon akan diberitahu tentang status permohonan mereka.

Maklumat Lengkap

Untuk memperoleh maklumat yang lengkap dan terperinci mengenai Rumah Mesra Rakyat (RMR), pemohon boleh mengakses Portal Rasmi Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) :

PORTAL SPNB – RMR SUBSIDI RM20,000

Portal ini menyediakan pelbagai maklumat yang diperlukan bagi pemohon yang berminat untuk memahami secara menyeluruh tentang RMR. Di dalam portal ini, pemohon akan menemui maklumat yang terperinci mengenai konsep, syarat-syarat kelayakan, proses permohonan, dan sebarang pembaruan terkini berkenaan skim RMR. Terdapat juga butiran lanjut mengenai harga, subsidi, rekabentuk rumah, dan peruntukan kewangan yang boleh membantu pemohon membuat keputusan yang bijak dalam menguruskan permohonan mereka.

Baca juga:

Melalui Portal Rasmi SPNB, pemohon akan mendapat akses kepada sumber-sumber maklumat yang terkini dan sahih mengenai RMR, memudahkan mereka dalam menjalankan penyelidikan dan mendapatkan penjelasan terperinci mengenai skim ini. Oleh itu, bagi pemohon yang berminat dan ingin mempelajari lebih lanjut mengenai RMR, adalah disyorkan untuk mengunjungi Portal Rasmi Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) untuk mendapatkan maklumat yang lengkap dan tepat sebelum membuat keputusan permohonan.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati