Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Bantuan ESHN RM300 Sebulan Kepada Kategori Penerima Yang Layak

Bantuan ESHN RM300
Bantuan ESHN RM300

Bantuan ESHN RM300 Sebulan Kepada Kategori Penerima Yang Layak. Bantuan ESHN RM300 Sebulan Kepada Kategori Penerima Yang Layak. Kini Belanjawan 2023, Malaysia Madani adalah berlandaskan enam perkara: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, dan ihsan.

Dengan itu, Tema Membangun Malaysia MADANI, Belanjawan 2023 akan memastikan langkah yang lebih mampan dan terangkum berpaksikan keadilan sosial di samping menggerakan usaha reformasi pentadbiran dan tatakelola baik.

Bantuan ESHN RM300

hands 4906663 640 2
Bantuan ESHN RM300

Bantuan secara bulanan diberikan kepada individu pemilik vesel perikanan dan pekerja warganegara yang bekerja di atas vesel berlesen.

Kadar bantuan yang diberikan adalah sebanyak RM 300.00 sebulan kepada kategori penerima yang layak.

Program ini adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk membantu golongan nelayan meringankan beban ekonomi yang timbul akibat peningkatan kos sara hidup.

Bantuan ESHN RM300
Bantuan ESHN RM300

Syarat Kelayakan

Nelayan yang layak dipertimbangkan untuk menerima bayaran ESHN adalah terdiri daripada tiga (3) kategori berikut:

KategoriKriteria
Pemilik vesel perikanan zon A & Pemilik vesel transformasi zon A yang berstatus syarikat
 • Memiliki MyKad (Biru)
 • Berumur 18 tahun dan ke atas pada tarikh permohonan
 • Memiliki Kad Nelayan yang sah berkuatkuasa
 • Memiliki lesen vesel perikanan yang sah dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia atau memiliki lesen vesel perikanan yang sah, yang dikeluarkan oleh Jabatan Laut Sabah atau Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Negeri Sabah serta Lesen Perkakas dari Jabatan Perikanan Sabah
 • Status subsidi minyak yang aktif
Pekerja (awak-awak) atas vesel berlesen bagi zon A, B, C dan C2 bertaraf warganegara Malaysia
 • Memiliki MyKad (Biru)
 • Berumur 18 tahun dan ke atas pada tarikh permohonan
 • Memiliki Kad Nelayan yang sah berkuatkuasa
 • Didaftarkan sebagai pekerja vesel (awak-awak) oleh pemilik vesel individu dan syarikat
Had Bilangan Pemilik Dan Pekerja Vesel Yang Layak Menerima ESHN
 • Setiap pemilik vesel perikanan yang didaftarkan atas nama individu hanya layak menerima ESHN daripada satu lesen vesel perikanan atau lesen perkakas sahaja
 • Had bilangan pekerja vesel (awak-awak) yang layak dibayar ESHN bagi sesebuah vesel adalah tidak melebihi bilangan pekerja yang ditetapkan dalam lesen vesel berkenaan
 • Sekiranya bilangan pekerja yang bekerja di atas sesebuah vesel adalah kurang daripada bilangan yang ditetapkan dalam lesen maka bayaran ESHN adalah mengikut bilangan sebenar pekerja yang bekerja

Cara Memohon Bantuan ESHN RM300

Berikut adalah cara untuk memohon dan memperbaharui Elaun Sara Hidup Nelayan:

Permohonan Baharu Elaun Sara Hidup Nelayan:

 1. Permohonan boleh dibuat melalui sistem e-Pengisytiharan LKIM modul Elaun Sara Hidup Nelayan di pejabat Persatuan Nelayan Kawasan (PNK).
 2. Sertakan dokumen-dokumen berikut:

a. Kad pengenalan untuk tujuan pengesahan.
b. Isikan borang permohonan dengan lengkap.
c. Salinan MyKad pemilik vesel dan pekerja.
d. Salinan lesen vesel perikanan yang sah dan lesen perkakasan menangkap ikan (jika berkaitan) yang masih sah berkuatkuasa.
e. Borang daftar pekerja vesel (awak-awak) yang disahkan oleh pemilik.
f. Salinan Kad Nelayan pemilik dan pekerja (awak-awak) yang masih sah berkuatkuasa.
g. Salinan buku akaun simpanan (Agrobank/BSN/CIMB/Maybank).
h. Gambar pemohon berukuran passport (terkini).
i. Dokumen sokongan lain (jika berkaitan).
J. Pemilik bersama pekerja wajib hadir untuk mendaftarkan pekerjanya (awak-awak) dan pendaftaran dibuat sesuai seperti yang tertera pada lesen vesel yang didaftarkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia atau Jabatan Laut Sabah atau Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Negeri Sabah atau Jabatan Perikanan Sabah.
K. Pemilik dan pekerja vesel wajib mengesahkan identiti diri dengan menggunakan kad pengenalan dan cap jari semasa proses permohonan dalam modul FIP sistem e-Pengisytiharan LKIM

Pembaharuan Elaun Sara Hidup Nelayan:

 1. Pemilik dan pekerja vesel perlu menghadirkan diri semasa proses pembaharuan.
 2. Sertakan dokumen-dokumen berikut:

a. Kad pengenalan untuk pengesahan identiti.
b. Cap jari semasa proses pembaharuan dalam modul FIP sistem e-Pengisytiharan LKIM.
c. Lakukan pembaharuan ESHN 3 bulan sebelum tamat tempoh permohonan.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Laman Rasmi Elaun Sara Hidup Nelayan (ESHN).

Jawatan kosong:

Bantuan Kerajaan Malaysia Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan rakyat adalah salah satu prioritas utama Kerajaan Malaysia. Untuk mencapai matlamat ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai program dan inisiatif untuk memberikan bantuan kepada rakyat dalam pelbagai aspek kehidupan mereka. Bantuan kerajaan ini adalah penting untuk membantu rakyat mengatasi cabaran dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam artikel ini, kita akan melihat beberapa bentuk bantuan kerajaan yang ditawarkan dan bagaimana ia dapat menjamin kesejahteraan rakyat.

Salah satu bentuk bantuan kerajaan yang penting adalah Bantuan Sara Hidup (BSH). BSH diperkenalkan untuk memberikan bantuan kewangan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Program ini memberi manfaat kepada rakyat dalam bentuk wang tunai yang boleh membantu mereka memenuhi keperluan asas seperti makanan, pendidikan, perubatan, dan perumahan. BSH membantu meringankan beban kewangan keluarga yang kurang berkemampuan dan memastikan mereka mempunyai akses kepada keperluan penting.

Selain itu, Kerajaan Malaysia juga melaksanakan Program Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) sebagai sebahagian daripada usaha memastikan kesejahteraan rakyat terjamin. BPR memberikan bantuan tunai kepada keluarga berpendapatan rendah dan sederhana untuk membantu mereka meningkatkan taraf hidup. Program ini menggabungkan skema BSH dan Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) sebelumnya untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada rakyat yang memerlukan. BPR membantu mengurangkan jurang ekonomi antara golongan berpendapatan rendah dengan golongan yang lebih berkemampuan secara kewangan.

Selain bantuan tunai, Kerajaan Malaysia juga melaksanakan pelbagai program untuk memastikan kesejahteraan rakyat dalam bidang kesihatan dan pendidikan. Contohnya, Program Klinik 1Malaysia menyediakan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti kepada golongan berpendapatan rendah di kawasan luar bandar. Program ini membantu rakyat mendapatkan rawatan perubatan asas dan mengurangkan beban kewangan berkaitan dengan kos kesihatan. Selain itu, pelbagai inisiatif pendidikan seperti Skim Pinjaman Pendidikan Boleh Ubah (PTPTN) dan Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat (PEKA) telah dilaksanakan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih baik bagi rakyat Malaysia.

Kerajaan Malaysia juga telah melancarkan pelbagai program pemulihan ekonomi dan bantuan kewangan dalam menghadapi cabaran semasa, seperti pandemik COVID-19. Program Bantuan Prihatin Nasional (BPN) telah dilaksanakan untuk membantu golongan terkesan secara ekonomi dengan memberikan bantuan kewangan tambahan. BPN memberi manfaat kepada pelbagai lanjutan dalam Artikel “Bantuan Kerajaan Malaysia Menjamin Kesejahteraan Rakyat”:

Selain bantuan tunai, Kerajaan Malaysia juga melaksanakan pelbagai program untuk memastikan kesejahteraan rakyat dalam bidang kesihatan dan pendidikan. Contohnya, Program Klinik 1Malaysia menyediakan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti kepada golongan berpendapatan rendah di kawasan luar bandar. Program ini membantu rakyat mendapatkan rawatan perubatan asas dan mengurangkan beban kewangan berkaitan dengan kos kesihatan. Selain itu, pelbagai inisiatif pendidikan seperti Skim Pinjaman Pendidikan Boleh Ubah (PTPTN) dan Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat (PEKA) telah dilaksanakan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih baik bagi rakyat Malaysia.

Kerajaan Malaysia juga telah melancarkan pelbagai program pemulihan ekonomi dan bantuan kewangan dalam menghadapi cabaran semasa, seperti pandemik COVID-19. Program Bantuan Prihatin Nasional (BPN) telah dilaksanakan untuk membantu golongan terkesan secara ekonomi dengan memberikan bantuan kewangan tambahan. BPN memberi manfaat kepada pelbagai lapisan masyarakat, termasuk pekerja terjejas, peniaga kecil dan sederhana, serta golongan berpendapatan rendah. Ini membantu menjaga kesejahteraan ekonomi rakyat dan memastikan kestabilan dalam kehidupan mereka.

Selain bantuan langsung, Kerajaan Malaysia juga melaksanakan inisiatif jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya, Program Pembangunan Luar Bandar (PLB) bertujuan membangun infrastruktur dan ekonomi di kawasan luar bandar. Melalui PLB, kerajaan memberi tumpuan kepada pembangunan sumber manusia, peningkatan akses kepada kemudahan asas seperti air bersih dan elektrik, serta peluang pekerjaan di kawasan luar bandar. Ini membantu mengurangkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar, serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, bantuan kerajaan Malaysia memainkan peranan penting dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Program-program ini membantu mengurangkan beban kewangan, meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan dan pendidikan, serta memberikan sokongan kewangan dalam keadaan yang mencabar. Melalui inisiatif-inisiatif ini, kerajaan Malaysia berusaha memastikan bahawa setiap individu, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan sederhana, mempunyai akses kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati