Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

5 Kesan Cuti Tanpa Gaji Dalam Perkhidmatan Awam

IMG 20230630 221830 946

Kesan Cuti Tanpa Gaji Dalam Perkhidmatan Awam. Terdapat segelintir rakan kita yang merancang untuk mengambil cuti tanpa gaji. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui kesan daripada pengambilan cuti tanpa gaji ini.

Kesan Cuti Tanpa Gaji Dalam Perkhidmatan Awam

Kesan terhadap perkhidmatan pegawai yang diluluskan Cuti Tanpa Gaji adalah seperti berikut, sebagaimana yang diterangkan dalam Pekeliling Cuti Tanpa Gaji yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam:

(a) Tidak layak menerima gaji pokok bulanan, imbuhan tetap, dan elaun-elaun lain kecuali jika terdapat peraturan yang menyatakan sebaliknya. Walau bagaimanapun, untuk Cuti Sakit Lanjutan tanpa gaji, pegawai layak menerima Elaun Bantuan sebanyak separuh gaji pokok (tidak termasuk imbuhan tetap dan elaun-elaun lain);

(b) Tidak layak menerima kemudahan tertentu mengikut peraturan yang berkuat kuasa, kecuali kemudahan perubatan;

(c) Tempoh percubaan pegawai akan ditangguhkan mengikut tempoh Cuti Tanpa Gaji jika pegawai belum disahkan dalam perkhidmatan;

(d) Layak dipertimbangkan untuk menduduki Program Tempat Kerja mengikut syarat yang berkuat kuasa;

(e) Tidak layak dipertimbangkan untuk Program Gantian Tugas jika tempoh Cuti Tanpa Gaji melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar, kecuali jika pegawai diluluskan untuk:

(i) Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG);
(ii) Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negeri (Pekeliling Baharu);
(iii) Cuti Menjaga Anak; atau
(iv) Gabungan mana-mana cuti di (i), (ii), dan (iii) di atas.

Walau bagaimanapun,Kesan Cuti Tanpa Gaji Dalam Perkhidmatan Awam akan pergerakan gaji yang diberikan kepada pegawai dalam perenggan (i), (ii), (iii), dan (iv) adalah secara isyarat dan tertakluk kepada had maksimum tidak melebihi tiga (3) kali sepanjang perkhidmatan. Setelah pegawai telah menerima Pergerakan Gaji secara isyarat sebanyak tiga (3) kali tersebut, tiada lagi Pergerakan Gaji secara isyarat akan dipertimbangkan untuk tempoh Cuti Tanpa Gaji yang diluluskan seterusnya.

(f) Tidak layak menerima Elaun Pemangkuan bagi pegawai yang sedang menjalankan tugas pemangkuan.

(g) Tidak layak menerima Elaun Penanggungan Kerja bagi pegawai yang sedang menjalankan tugas penanggungan kerja.

(h) Tidak layak menerima Bayaran Insentif Pakar atau Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam bagi Pegawai Perubatan yang diwartakan sebagai Pakar Perunding atau Pakar Klinikal, atau diwartakan sebagai Pegawai Kesihatan Awam, mengikut kesesuaiannya.

Kesan Cuti Tanpa Gaji Dalam Perkhidmatan Awam
Kesan Cuti Tanpa Gaji Dalam Perkhidmatan Awam

(i) Tidak layak menerima BIPK dan BISP.

(j) Terikat dengan ikatan kontrak bagi pegawai yang mengambil Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG) untuk berkhidmat dengan Kerajaan selama tempoh yang ditetapkan, atau dikenakan tuntutan ganti rugi jika melanggar syarat-syarat perjanjian.

(k) Tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira sebagai tempoh perkhidmatan yang memenuhi syarat bagi tujuan pengiraan Cuti Rehat tahunan, Cuti Rehat Khas, atau cuti-cuti lain yang diberikan berdasarkan tempoh perkhidmatan yang memenuhi syarat.

(l) Tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira untuk tujuan kenaikan gaji, kecuali jika pegawai mendapat persetujuan untuk Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG).

(m) Layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat jika syarat-syarat yang ditetapkan telah dipenuhi.

(n) Tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira sebagai sebahagian daripada tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh diambil kira untuk tujuan pemberian taraf berpencen.

(o) Tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira sebagai tempoh perkhidmatan bagi tujuan pengiraan ganjaran, pencen, dan faedah-faedah lain.

(p) Tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira bagi tujuan tempoh notis peletakan jawatan.

(q) Tidak layak menerima Bantuan Sara Hidup atau Bayaran Insentif Wilayah.

(r) Cuti Tanpa Gaji yang diluluskan kerana mengikut pasangan bertugas atau berkursus di dalam atau di luar negeri, dan Cuti Menjaga Anak tidak akan menjejaskan kelayakan Cuti Tanpa Gaji di bawah Perintah Am 14 dan 52 Bab C 1974.

(Download) PEKELILING –  Kesan Cuti Tanpa Gaji Dalam Perkhidmatan Awam

Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji, dan Cuti Tanpa Gaji tidak akan mempengaruhi status pegawai sebagai penjawat awam. Namun, pegawai masih tertakluk kepada peraturan yang berkuat kuasa yang diberlakukan dari semasa ke semasa.

Ketua Jabatan perlu menjelaskan kesan terhadap perkhidmatan seseorang pegawai yang mendapatkan persetujuan untuk Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji, dan Cuti Tanpa Gaji. Ketua Jabatan juga diharapkan untuk mengemaskini rekod cuti dan perkhidmatan pegawai yang bersangkutan, serta rekod perkhidmatan lain yang berkaitan.

Tip Untuk Memanfaatkan Gaji Dengan Bijak

Pengambilan Jawatan Pegawai Bomba Bantuan (PBB) Tahun 2023
Kesan Cuti Tanpa Gaji Dalam Perkhidmatan Awam

Berikut adalah beberapa tip untuk memanfaatkan gaji dengan bijak:

1. Buat perancangan kewangan: Mulakan dengan membuat perancangan bulanan yang merangkumi semua perbelanjaan tetap dan berubah-ubah. Ini akan membantu anda mengawal perbelanjaan dan memastikan wang anda digunakan dengan bijak.

2. Utamakan keperluan: Beri keutamaan kepada perbelanjaan untuk keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, dan pengangkutan sebelum menghabiskan wang untuk kehendak atau hiburan. Pastikan anda mempunyai cukup wang untuk memenuhi keperluan harian sebelum mengeluarkan wang untuk perkara lain.

3. Simpan untuk masa depan: Tetapkan sebahagian daripada gaji anda untuk simpanan atau pelaburan jangka panjang. Membina simpanan kecemasan dan merancang pelaburan untuk persaraan adalah langkah penting dalam merancang kewangan masa depan anda.

4. Elakkan hutang yang tidak perlu: Jauhi hutang konsumerisme, seperti membeli barang mewah dengan kredit atau mengambil pinjaman untuk memenuhi kehendak segera. Jika anda memerlukan pinjaman, pastikan anda mampu membayarnya semula dengan kadar faedah yang munasabah.

5. Cari peluang pelaburan: Jika anda mempunyai dana lebih selepas memenuhi keperluan dan menyimpan sebahagian, pertimbangkan untuk melabur. Pelajari pelbagai jenis pelaburan seperti saham, unit amanah, atau hartanah untuk membantu meningkatkan nilai kekayaan anda dalam jangka panjang.

Tentu, berikut adalah beberapa tip tambahan untuk memanfaatkan gaji dengan bijak:

6. Pelajari tentang perbelanjaan: Selalu usahakan untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang perbelanjaan Anda. Tinjau dan nilai perbelanjaan bulanan Anda secara berkala. Kenali area di mana Anda dapat mengurangi perbelanjaan yang tidak perlu dan alokasikan lebih banyak dana untuk simpanan atau pelaburan.

7. Manfaatkan insentif dan elaun: Jika Anda menerima insentif atau elaun dari pekerjaan Anda, manfaatkan dengan bijak. Jangan anggap itu sebagai pendapatan tambahan yang bisa digunakan untuk berbelanja secara berlebihan. Sebaliknya, gunakan insentif tersebut untuk membayar hutang, menambah simpanan, atau memperkuat pelaburan.

8. Cari peluang untuk berhemat: Selalu cari peluang untuk menghemat uang. Bandingkan harga barang sebelum membeli, manfaatkan diskon atau promosi, dan pertimbangkan untuk membeli barang bekas yang masih berkualitas. Mengadopsi gaya hidup hemat dapat membantu Anda memaksimalkan penggunaan gaji Anda.

9. Tingkatkan pengetahuan keuangan Anda: Belajar tentang keuangan dan pelaburan akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola gaji Anda. Baca buku, ikuti seminar, atau ambil kursus keuangan untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang cara mengelola uang dengan bijak.

10. Tetapkan tujuan kewangan jangka panjang: Tetapkan tujuan kewangan jangka panjang yang jelas dan pantau kemajuan Anda secara berkala. Contohnya, tujuan dapat meliputi membeli rumah, pendidikan anak, atau persaraan yang selesa. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Anda akan lebih termotivasi untuk mengelola gaji dengan bijak.

Ingatlah bahwa memanfaatkan gaji dengan bijak memerlukan kesadaran, disiplin, dan perancangan yang baik. Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat membangun kestabilan kewangan dan memanfaatkan gaji Anda untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati