PENJANA : MEMPERKASAKAN RAKYAT | PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LATIHAN BAGI PEKERJA EKONOMI GIG

penjana gig

Antara 11 perkara yang terkandung dalam PENJANA : MEMPERKASAKAN RAKYAT adalah perlindungan social dan latihan bagi pekerja ekonomi gig.

Pelan ini boleh memanfaatkan hampir 30,000 pekerja dalam ekonomi gig dengan peruntukan sebanyak Rm75 juta. Ia telah mula dilaksanakan pada Ogos 2020.

Kerajaan telah memperkenalkan langkah-langkah berikut :

  1. Geran sejumlah Rm50 juta dalam bentuk dana padanan :
  2. Untuk platform ekonomi gig
  3. Pekerja yang mencarum di bawah skim Bencana Pekerjaan Perkeso
  4. Skim i-Saraan KWSP (dengan sumbangan caruman sehingga masing-masing Rm162 dan Rm250)
  1. MDEC diperuntukkan sejumlah Rm25 juta untuk program Global Online Workforce (GLOW)
  2. Bertujuan untuk memperkasakan dan membimbing rakyat Malaysia sebagai pekerja digital bertaraf global untuk menjana pendapatan secara atas talian / online.