BANTUAN SOSIAL : GOLONGAN MUDAH TERJEJAS

gmterjejas

Insentif ini bakal memberi manfaat kepada golongan yang mudah terjejas seperti OKU, ibu tunggal dan NGO berkaitan. Kuantum peruntukan sebanyak Rm108 juta diperuntukkan untuk menjalankan insentif ini dan jangkaan pelaksanaan bermula dari Jun 2020.

Bagi meringankan beban golongan yang mudah terjejas ini, bantuan social akan diberikan seperti berikut :

  1. Bantuan kewangan secara one-off bernilai RM300 untuk :
  • 190,000 OKU berdaftar
  • 150,000 ibu tunggal yang berpendapatan kurang daripada pendapatan garis kemiskinan, berdaftar dengan KPWKM (Pendaftaran baru dibuka sehingga DIsember 2020).
  1. Geran kepada NGO berkaitan yang membantu kumpulan mudah terjejas
  2. GLC Penjana Komuniti di mana GLC digalakkan terlibat secara langsung dengan komuniti setempat. Serta melaksanakan projek pembangunan sosio-ekonomi bersama komuniti.