Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Pinjaman Komputer dan 8 perkara penting yang perlu anda tahu berkaitan pinjaman komputer bagi penjawat awam

1

Pinjaman Komputer? 8 perkara penting yang perlu anda tahu berkaitan pinjaman komputer bagi penjawat awam ini adalah bersumberkan daripada Jabatan Akauntan Negara Malaysia.

8 perkara penting yang perlu anda tahu berkaitan pinjaman komputer bagi penjawat awam
8 perkara penting yang perlu anda tahu berkaitan pinjaman komputer bagi penjawat awam

1. Siapakah yang boleh memohon pinjaman komputer?

Pegawai-pegawai perkhidmatan awam yang bertaraf tetap. Anggota yang bertaraf sementara, kontrak dan sambilan tidak layak untuk dipertimbangkan.

2. Apakah yang dimaksudkan membeli/pembelian komputer di bawah pembiayaan pinjaman komputer?

Membeli/pembelian komputer bererti pembelian komputer baru termasuk perkakasan dan perisiannya atau pembelian perkakasan dan perisian bagi tujuan peningkatan komputer pada masa pembelian itu dibuat.
Amaun pembiayaan ini boleh digunakan untuk membeli komputer baru iaitu komputer peribadi, komputer riba termasuk pembelian pencetak dan pengimbas.

image 48
8 perkara penting yang perlu anda tahu berkaitan pinjaman komputer bagi penjawat awam

3. Apakah syarat asas bagi melayakkan pegawai membuat pinjaman komputer?

 1. jumlah ansuran potongan bulanan tidak melebihi 1/3 dari gaji pokok
 2. jumlah potongan termasuk potongan bagi pembiayaan komputer tidak melebihi 60% dari jumlah gaji pokok dan elaun bulanan

4. Berapakah had kelayakan maksimum bagi pinjaman komputer ?

Amaun pembiayaan maksimum adalah sebanyak RM5,000.00 dan akan dikira kepada angka ratusan ringgit yang kurang.
Misalnya, harga komputer :-

 1. Jika RM4,888 – pinjaman yang boleh diluluskan ialah RM4,800.
 2. Jika RM5,199 – pinjaman yang boleh diluluskan ialah RM5,000.

5. Berapa lamakah tempoh bayaran balik maksima yang dibenarkan?

Tempoh bayaran balik maksima yang dibenarkan adalah 48 bulan.

6. Bolehkah pegawai membuat pinjaman komputer kali kedua?

Boleh, dibenarkan membuat pinjaman komputer setiap tiga (3) tahun sekali. Permohonan baru hanya boleh diluluskan selepas tiga (3) tahun dikira mulai tarikh kelulusan sebelumnya dengan syarat pinjaman yang ada telah diselesaikan.
(SPP 10/2009 berkuatkuasa mulai 1 Januari 2010)

7. Apakah tindakan yang sepatutnya diambil bagi mengelakkan terlebih potongan gaji peminjam apabila tempoh pinjaman komputer telah tamat?

Peminjam perlu mengemukakan permohonan pertanyaan baki melalui jabatan peminjam untuk penamatan potongan kepada JMS(a)/BPOPA(b) (yang mana berkenaan). Disarankan untuk mengemukakan pertanyaan baki 3 bulan sebelum tempoh tamat. Ini membolehkan jabatan pegawai yang meminjam dapat membuat perubahan gaji tepat pada masanya.
Nota:

 1. JMS (Jabatan Mengakaun Sendiri) terdiri daripada Jabatan/Kementerian berikut:
  1. Jabatan Perdana Menteri
  2. Kementerian Pertahanan
  3. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
  4. Kementerian Pelajaran
  5. Kementerian Kesihatan
  6. Kementerian Dalam Negeri
  7. Kementerian Kerja Raya
  8. Kementerian Penerangan, Komunikasi, Kesenian dan Kebudayaan
  9. Kementerian Pengangkutan
  10. Kementerian Pengajian Tinggi
 2. BPOPA (Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi di Jabatan Akauntan Negara) untuk Jabatan/Kementerian yang bukan di bawah JMS.

8. Bagaimana prosedur untuk membuat penyelesaian awal baki pinjaman komputer?

Dapatkan pengesahan baki pinjaman melalui proses pertanyaan baki untuk penyelesaian sekaligus/ tamat potongan samada melalui :-

 1. Secara bersurat, peminjam perlu mengisi format surat pertanyaan baki dan dihantar kepada JMS/BPOPA(yang mana berkenaan) melalui jabatan peminjam. Maklumbalas kepada pertanyaan baki ini akan dikemukakan melalui Ibu Pejabat jabatan peminjam;Atau
 2. Perkhidmatan online: Maklumat Pinjaman Komputer, di laman web rasmi www.anm.gov.my di mana peminjam boleh mengunci masuk butir-butir pinjaman sendiri. Tidak perlu melalui Ibu Pejabat jabatan peminjam. Walau bagaimanapun maklumbalas kepada pertanyaan baki ini akan dikemukakan melalui Ibu Pejabat jabatan peminjam.

Peminjam seterusnya perlu membuat pembayaran berdasarkan baki yang disahkan dan mematuhi tempoh tarikh yang ditetapkan dengan tunai atau bank deraf atas nama “Akauntan Negara Malaysia”, melalui Bahagian Kewangan jabatan peminjam.

Penutup

Sekian. Semoga perkongsian pada kali ini iaitu 8 perkara penting yang perlu anda tahu berkaitan pinjaman komputer bagi penjawat awam ini memberikan informasi terkini kepada anda semua berhubung pinjaman dari kerajaan bagi pembelian komputer. Teruskan bersama kami di t.me/sistemguruonline bagi mendapatkan informasi dan bahan-bahan pendidikan yang terkini dan terbaik dari semasa ke semasa. Terima kasih.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati