Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

11 Bantuan JKM 2023 Dan Kadar Bantuan Mengikut Kategori

11 Bantuan JKM 2023 Dan Kadar Bantuan Mengikut Kategori

11 Bantuan JKM 2023 Dan Kadar Bantuan Mengikut Kategori. Berikut adalah maklumat mengenai 11 Bantuan JKM 2023 Dan Kadar Bantuan Mengikut Kategori yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) pada tahun 2023 dan kadar bantuan yang diterima mengikut kategori. Setiap bantuan mempunyai kriteria kelayakan dan kadar pemberian yang berbeza.

11 bantuan JKM 2023 dan kadar bantuan mengikut kategori akan memberikan sokongan kepada individu-individu yang memerlukan di Malaysia. Dalam artikel ini, akan dibincangkan jenis-jenis bantuan tersebut berserta syarat kelayakan dan kadar bayaran yang perlu dipatuhi. Ia bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bantuan-bantuan tersebut serta memberi panduan kepada mereka yang berminat untuk memohon. JKM sentiasa berusaha untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan bantuan-bantuan ini kepada mereka yang memerlukan.

Dan kepada anda yang ingin mendapatkan info dan pemberitahuan semasa mengenai jawatan kosong dan bantuan, anda boleh menyertai telegram rasmi ” Sistem Guru Online ” seluruh Malaysia:telegram us

11 Bantuan JKM 2023 Dan Kadar Bantuan Mengikut Kategori

Berikut adalah beberapa 11 bantuan JKM 2023 dan kadar bantuan mengikut kategori yang boleh dimohon di JKM, sama ada secara bulanan atau sekaligus mengikut kategori di bawah:

 1. Bantuan Kanak-Kanak (BKK)
  Bantuan tersebut boleh diterima secara bulanan atau sekaligus mengikut kategori yang dinyatakan. Permohonan yang dibuat perlu memenuhi kriteria dan kadar pemberian bantuan kebajikan berdasarkan setiap jenis bantuan berikut:

Kadar bantuan diberikan sebanyak RM100 sebulan seorang dan maksimum sebanyak RM450 seisi rumah melebihi 4 orang kanak-kanak.

Kriteria kelayakan khusus termasuk menjadi warganegara dan bermastautin di Malaysia, keluarga/penjaga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak dengan pendapatan isi rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa, serta memenuhi syarat umur dan keperluan khusus.(11 Bantuan JKM 2023 Dan Kadar Bantuan Mengikut Kategori

 1. Elaun Pekerja Cacat Elaun pekerja cacat diberikan secara bulanan.
  Permohonan harus memenuhi kriteria kelayakan khusus, seperti menjadi warganegara, bermastautin, dan bekerja di Malaysia, serta memegang kad OKU JKM. Penerima elaun harus memiliki pendapatan bulanan tidak melebihi RM1,200.00.
 2. Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB)
  Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja diberikan secara bulanan kepada individu yang tidak berupaya bekerja. Permohonan harus memenuhi kriteria kelayakan khusus, seperti menjadi warganegara dan bermastautin di Malaysia, berumur 16 tahun ke atas, serta menjadi pemegang Kad OKU JKM. Sumber kewangan bulanan individu OKU tidak boleh melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Per Kapita Semasa.
 3. Bantuan Penjagaan OKU Terlantar/Pesakit Kronik Terlantar (BPT)
  Bantuan Penjagaan OKU Terlantar/Pesakit Kronik Terlantar diberikan secara bulanan. Permohonan harus memenuhi kriteria kelayakan khusus, seperti menjadi warganegara dan bermastautin di Malaysia. Penerima bantuan harus menjadi penjaga sepenuh masa yang memberikan pejagaan rapi kepada OKU terlantar/pesakit terlantar/pesakit kronik yang memerlukan pengawasan dan penjagaan. Pendapatan bulanan isi rumah tidak boleh melebihi RM3,000.
 4. Bantuan Orang Tua (BOT)
  Bantuan Orang Tua diberikan secara bulanan kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas. Permohonan harus memenuhi kriteria kelayakan khusus, seperti menjadi warganegara dan bermastautin di Malaysia. Pendapatan Isi Rumah tidak boleh melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin IsiRumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa. Warga emas yang tidak tinggal di Institusi kendalian JKM atau pusat jagaan harian/berkediaman yang memberikan kemudahan/perkhidmatan secara percuma juga layak memohon. Syarat khusus lain termasuk mana-mana kes yang berkeperluan, yang akan dipertimbangkan dengan kelulusan KPK.

  Ikuti maklumat lain berkaitan dengan bantuan JKM:

 5. Bantuan Am Persekutuan
  Bantuan Am Persekutuan diberikan secara bulanan. Setiap orang individu akan menerima RM100 sebulan, dengan jumlah maksimum RM350 sebulan bagi setiap keluarga. Bantuan ini diberikan kepada golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi oleh jenis bantuan lain.

  11 Jenis Bantuan Kebajikan JKM 696x696 1
  11 Bantuan JKM 2023 Dan Kadar Bantuan Mengikut Kategori
 6. Bantuan Anak Pelihara (BAP)
  Bantuan Anak Pelihara diberikan secara bulanan. Setiap kanak-kanak akan menerima RM250 sebulan, dengan jumlah maksimum RM500 sebulan bagi keluarga yang memelihara 2 orang kanak-kanak atau lebih. Kriteria kelayakan khusus termasuk keluarga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun yang tidak mempunyai ibu bapa, dan kanak-kanak yang tidak diambil sebagai anak angkat mengikut peruntukan undang-undang. Kanak-kanak tersebut boleh tinggal bersama keluarga pelihara melalui Program Anak Pelihara yang dikendalikan oleh JKM atau di bawah perintah Mahkamah Bagi Kanak-Kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001.
 7. Bantuan Latihan Perantis (BLP)
  Bantuan Latihan Perantis diberikan secara bulanan dengan kadar RM200 sebulan bagi setiap individu. Syarat kelayakan termasuk menjadi warganegara dan bermastautin di Malaysia. Penerima bantuan ini boleh menjadi anak penerima bantuan atau bekas pelatih/bekas penghuni dari institusi kebajikan, atau mereka yang terlibat dalam kes seliaan akhlak atau bekas Pelatih Perintah Khidmat Masyarakat. Syarat lain termasuk mana-mana kes yang berkeperluan, yang akan dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM. Nota penting, kelulusan bantuan ini berdasarkan tempoh latihan dan maksimum 24 bulan.(11 Bantuan JKM 2023 Dan Kadar Bantuan Mengikut Kategori)
 8. Bantuan Geran Pelancaran (GP)
  Bantuan Geran Pelancaran diberikan secara sekaligus dengan jumlah maksimum RM2,700. Permohonan harus memenuhi kriteria kelayakan khusus, seperti menjadi warganegara dan bermastautin di Malaysia. Kumpulan sasar JKM juga layak memohon. Pendapatan penerima tidak boleh melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa. Mana-mana kes yang berkeperluan juga akan dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.
 9. Bantuan Alat Tiruan/Alat Sokongan (BAT)
  Bantuan Alat Tiruan/Alat Sokongan diberikanBantuan Alat Tiruan/Alat Sokongan diberikan kepada individu yang memenuhi syarat kelayakan. Syarat-syarat tersebut termasuk warganegara dan bermastautin di Malaysia, menjadi kumpulan sasar JKM, pendapatan tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa, dan disyorkan oleh pegawai atau pakar perubatan (kerajaan/swasta)/Pegawai JKM berdasarkan jenis ketidakupayaan. Penting untuk dinyatakan bahawa sumbangan daripada keluarga untuk membiayai sebahagian kos alat tiruan/alat sokongan adalah digalakkan.Jenis peralatan tiruan/alat sokongan yang termasuk dalam bantuan ini adalah:

  1. Anggota Palsu
  2. Kerusi Roda
  3. Alat Bantu Pendengaran
  4. Alat-alat Keperluan Lain
  5. Penggantian/Baik Pulih Alat
  6. Jenis Peralatan yang berkaitan (Klik Lampiran)
  7. Tabung Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas Tabung Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas memberikan bantuan dalam keadaan yang memerlukan. Bagi kes kematian atau kehilangan keupayaan kekal, kadar bantuan maksimum yang diberikan adalah RM20,000. Bagi kes kehilangan upaya sebahagian, kadar bantuan ditentukan berdasarkan peratusan kategori kecederaan.

  Sekiranya terdapat mana-mana keperluan atau pertanyaan lanjut mengenai jenis bantuan JKM 2023 dan kadar bayaran yang diterima, sila hubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) untuk maklumat lanjut.
  (11 Bantuan JKM 2023 Dan Kadar Bantuan Mengikut Kategori)

Untuk keterangan lanjut mengenai 11 bantuan JKM 2023 dan kadar bantuan mengikut kategori bantuan yang telah dipohon, sila hubungi Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Bahagian/Jajahan di mana permohonan bantuan ini dibuat atau hubungi ibu pejabat JKM melalui talian 03 – 8000 8000

Jabatan Kebajikan Masyarakat, Aras 6, 9-18, No 55, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya.

Harapan Maklumat 11 Bantuan JKM 2023 Dan Kadar Bantuan Mengikut Kategori Disebar Akan Maklumannya

Semoga dengan segala perkongsian maklumat mengenai 11 Bantuan JKM 2023 Dan Kadar Bantuan Mengikut Kategori dapat membantu para pemohon lebih jelas akan maklumat bantuan Jabatan Kebajikan Malaysia ini.

Mr Deen
Mr Deen
Fulltime Writer. "Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada sesiapapun, kerana yang menyukaimu tidak perlu tahu dan yang membencimu tidak akan percaya". Terus pandang ke depan!

Anda Mungkin Meminati