Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Sesi Persekolahan Kembali Januari Pada Tahun 2026

Sesi Persekolahan
Sesi Persekolahan

Sesi Persekolahan Kembali Januari. Sesi Persekolahan di Malaysia akan kembali berlangsung pada bulan Januari tahun 2026. Kementerian Pendidikan Malaysia sedang berusaha untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam jadwal sesi persekolahan, dan diperlukan beberapa tahun untuk mencapai kembali ke jadwal awal pada bulan Januari.

Sesi Persekolahan Kembali Januari

Menurut peraturan, hari persekolahan harus tidak kurang dari 190 hari. “Permintaan untuk memulai sesi persekolahan pada bulan Januari akan dipenuhi pada tahun 2026,” kata Menteri Pendidikan hari ini.

Kementerian Pendidikan Malaysia juga melakukan penyesuaian terhadap jadwal ujian umum agar sejalan dengan perubahan jadwal sesi persekolahan. Perubahan ini dalam kalendar akademik sangat penting bagi semua pihak, terutama bagi para guru, untuk memudahkan mereka merencanakan program dengan lebih teratur seperti biasanya.

Meskipun tahun 2026 masih tergolong cukup jauh, namun perubahan ini masih dapat diterima mengingat beberapa faktor seperti jadwal cuti dan penjadwalan ujian yang perlu diatur terlebih dahulu.

class 1986501 640
Sesi Persekolahan

Untuk maklumat lanjut tentang isu Pendidikan di Malaysia sila rujuk dibawah :

Maklumat Lanjut

Artikel yang berkaitan:

“Pendidikan Inklusif: Membangun Jaringan Sokongan Untuk Kesejahteraan Semua Pelajar”

Pendidikan inklusif adalah prinsip penting yang bertujuan untuk memastikan bahawa semua pelajar, termasuk mereka yang mempunyai keperluan khas, mendapat peluang pendidikan yang saksama dan berkualiti. Dalam artikel ini, kita akan meneroka konsep pendidikan inklusif dan mengenali bagaimana kita boleh membina jaringan sokongan yang kukuh untuk memastikan kesejahteraan semua pelajar di dalam sistem pendidikan Malaysia.

Pertama sekali, apa itu pendidikan inklusif? Pendekatan ini mengiktiraf hak semua individu untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, sama ada dari segi kecacatan fizikal, pembelajaran, atau keperluan khas lain. Pendidikan inklusif menggalakkan kepelbagaian dan kepelbagaian dalam bilik darjah, dengan memberi tumpuan kepada memenuhi keperluan individu setiap pelajar. Ini bermakna mengintegrasikan pelajar-pelajar dengan keperluan khas ke dalam pendidikan yang biasa, memberi mereka peluang yang sama untuk belajar, berkembang, dan menyumbang kepada masyarakat.

Bagaimana kita boleh memastikan bahawa sistem pendidikan Malaysia memenuhi prinsip pendidikan inklusif? Pertama, adalah penting untuk melibatkan semua pihak yang berkaitan dalam proses ini. Guru, pentadbir sekolah, ibu bapa, dan masyarakat perlu bekerjasama untuk mengenal pasti keperluan dan cabaran yang dihadapi oleh pelajar inklusif. Pendedahan kepada latihan dan pembelajaran berkaitan inklusi juga perlu diberikan kepada guru-guru untuk membekalkan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan.

Selain itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat menjadi alat yang kuat dalam menyokong pendidikan inklusif. Teknologi bantu, seperti aplikasi atau perisian khusus, boleh membantu pelajar dengan keperluan khas dalam mengakses maklumat dan menyampaikan idea dengan lebih efektif. Tambahan pula, pembelajaran atas talian atau jarak jauh boleh memberikan peluang yang lebih fleksibel kepada pelajar inklusif, membolehkan mereka belajar dalam persekitaran yang selesa dan selaras dengan keperluan mereka.

Sebagai sebahagian daripada jaringan sokongan untuk pendidikan inklusif, sokongan psikososial juga perlu diberikan kepada pelajar inklusif. Guru dan kaunselor sekolah memainkan peranan penting dalam menyediakan bimbingan dan sokongan emosi kepada pelajar. Selain itu, aktiviti kokurikulum yang dirangka khas untuk memenuhi keperluan pelajar inklusif boleh memberikan platform untuk mereka memperoleh pengalaman sosial dan mengembangkan bakat mereka.

Penekanan juga perlu diberikan kepada keperluan pendidikan inklusif dalam dasar pendidikan negara. Kerajaan perlu menggalakkan penyediaan sumber daya yang mencukupi untuk pelajar inklusif, termasuk penyesuaian fizikal dalam sekolah, peralatan pembelajaran khas, dan perkhidmatan sokongan seperti penasihat pendidikan khas. Selain itu, pemantauan dan penilaian berkala terhadap pencapaian pelajar inklusif juga penting untuk memastikan mereka mendapat keperluan sokongan yang diperlukan.

Di peringkat sekolah, program sekolah inklusif yang holistik perlu diperkenalkan. Ini merangkumi penglibatan semua pelajar dalam aktiviti kokurikulum, menjadikan persekitaran sekolah sebagai tempat yang mesra dan menyokong semua individu. Program-program kesedaran dan penerimaan juga perlu dianjurkan untuk memupuk pemahaman dan toleransi dalam kalangan pelajar serta staf sekolah.

Selain itu, melibatkan ibu bapa dalam proses pendidikan inklusif adalah penting. Sekolah perlu menjalinkan hubungan yang rapat dengan ibu bapa dan menggalakkan mereka untuk berperanan aktif dalam perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Sesi perkongsian maklumat, bengkel, dan forum komuniti boleh diadakan untuk membina kesedaran serta memberi ruang bagi ibu bapa berkongsi pengalaman dan saranan.

Dalam masyarakat, perlu juga menjalin kerjasama dengan organisasi bukan kerajaan (NGO) yang menyokong pendidikan inklusif. NGO-NGO ini dapat menyediakan sokongan tambahan dan sumber daya bagi pelajar inklusif dan keluarga mereka. Mereka juga boleh berperan sebagai suara dan penggerak untuk perubahan dalam sistem pendidikan negara.

Kesimpulannya, pendidikan inklusif adalah tanggungjawab bersama kita sebagai masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak, termasuk kerajaan, sekolah, ibu bapa, dan masyarakat, kita dapat membina jaringan sokongan yang kukuh untuk memastikan kesejahteraan semua pelajar di dalam sistem pendidikan Malaysia. Pendekatan ini akan memberi peluang kepada setiap individu untuk berkembang dan memberi sumbangan yang bererti dalam masyarakat. Melalui usaha bersama, kita dapat mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan saksama untuk semua.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati