Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Bantuan Sara Hidup (BSH) RM300 akan dibayar setiap bulan

IMG 20230522 094522 350

Bantuan Sara Hidup (BSH) RM300 akan dibayar setiap bulan. Bantuan-bantuan ini diperkenalkan melalui pelbagai Kementerian atau Jabatan Kerajaan sesuai dengan tanggungjawab dan kumpulan sasaran masing-masing.

Bantuan Sara Hidup (BSH) RM300 Akan Dibayar Setiap Bulan

Salah satu contohnya adalah Bantuan Sara Hidup (BSH):

Bantuan Sara Hidup (BSH)

Bantuan Sara Hidup atau disingkat BSH adalah sumbangan kewangan bulanan sebesar RM300 yang diberikan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM (JHEV).

BSH ini diberikan kepada Veteran ATM dengan tujuan untuk meringankan beban sara hidup sehari-hari veteran ATM yang memenuhi syarat-syarat kelayakan.

Syarat-syarat Kelayakan

 • Veteran ATM:
  – Bekas anggota tetap Angkatan Tentera Malaysia.
  – Bekas Tentera British yang berkhidmat di Malaya/Malaysia atau Singapura, termasuk Ranger di Sarawak.
  – Bekas anggota Pasukan 136 dan bekas Askar Wataniah yang dikerah sepenuh masa.
 • Umur: 60 tahun ke atas.
 • Pendapatan Bulanan: Kurang dari Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).
 • Tidak diberhentikan karena kesalahan disiplin.
 • Balu yang telah menikah kembali tidak memenuhi syarat.
 • Anak yatim piatu harus berumur kurang dari 18 tahun, atau di bawah 21 tahun jika masih belajar. Tidak ada batasan umur jika anak tersebut cacat secara permanen.
 • Faktor-faktor berikut juga dapat dipertimbangkan untuk penerimaan BSH:
  – Faktor kesehatan atau penyakit yang menghalangi kemampuan bekerja (dengan konfirmasi dari Pegawai Perubatan Kerajaan).
  – Jumlah anak yang sedang bersekolah atau melanjutkan pendidikan di institusi pendidikan tinggi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan bergabung dengan saluran Telegram kami:

telegram usCara Memohon

Bagi mereka yang memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan, permohonan bantuan ini dapat diajukan dengan mengisi Borang Permohonan BSH secara lengkap.

Borang permohonan tersebut harus diisi oleh pemohon atau warisnya sendiri. Pastikan semua informasi dan rincian yang diberikan akurat dan benar.

Kemudian, borang permohonan harus diajukan ke Pejabat JHEV Cawangan Negeri sesuai dengan tempat tinggal veteran.

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lebih teliti berkenaan bantuan ini dan borang permohonan, ia boleh didapati :

MAKLUMAT PENUH BANTUAN BSH

Artikel Berkaitan :

“Program Bantuan Kerajaan yang Membantu Rakyat dalam Kehidupan Sehari-hari”

Pengenalan:

Dalam kehidupan moden yang serba mencabar, kerajaan memainkan peranan penting dalam menyediakan bantuan kepada rakyat. Program-program bantuan kerajaan yang dibentuk bertujuan untuk membantu individu dan keluarga mengatasi cabaran ekonomi serta meningkatkan taraf hidup. Dalam artikel ini, kami akan menerangkan beberapa program bantuan kerajaan yang ditawarkan untuk memenuhi keperluan asas rakyat, termasuk bantuan kewangan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, dan banyak lagi.

Bantuan Kewangan:

Salah satu jenis bantuan kerajaan yang sangat penting adalah bantuan kewangan. Program seperti Bantuan Sara Hidup (BSH) membantu individu dan keluarga yang berpendapatan rendah dengan memberikan wang tunai secara langsung. Bantuan ini membantu meringankan beban kewangan mereka, membolehkan mereka memenuhi keperluan asas seperti makanan, perubatan, dan pendidikan. Selain itu, terdapat juga program bantuan khas untuk golongan yang kurang bernasib baik, seperti Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BR1M) yang bertujuan untuk mengurangkan jurang kemiskinan di kalangan keluarga berpendapatan rendah.

Bantuan Pendidikan:

Kerajaan juga mengambil berat tentang pendidikan rakyat. Program-program bantuan pendidikan membantu individu mendapatkan pendidikan yang berkualiti tanpa menghadapi kesukaran kewangan yang berlebihan. Skim Pinjaman Pelajaran Boleh Ubah (PTPTN) adalah salah satu contoh bantuan pendidikan yang popular di negara ini. PTPTN menyediakan pinjaman pelajaran kepada pelajar yang tidak mampu secara kewangan untuk melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Program ini memungkinkan pelajar meraih impian mereka dalam bidang pendidikan tanpa terbeban dengan kos pengajian yang tinggi.

Bantuan Perumahan:

Pada masa kini, mempunyai rumah sendiri bukanlah sesuatu yang mudah bagi sesetengah individu dan keluarga. Oleh itu, kerajaan turut menyediakan bantuan perumahan bagi golongan yang memerlukan. Program seperti Program Perumahan Rakyat (PPR) membantu keluarga berpendapatan rendah untuk memiliki rumah sendiri dengan harga yang berpatutan. Selain itu, terdapat juga skim pinjaman perumahan yang menawarkan keutamaan kepada golongan berpendapatan sederhana, seperti Skim Rumah Pertamaku yang membantu individu membeli rumah pertama mereka.

Bantuan Perkhidmatan Kesihatan:

Selain daripada bantuan kewangan, bantuan perkhidmatan kesihatan juga merupakan aspek penting dalam program bantuan kerajaan. Kerajaan memahami bahawa kesihatan adalah aset yang berharga, dan oleh itu mereka telah melancarkan beberapa program yang memberikan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti kepada rakyat. Contohnya, Program Klinik Kesihatan Rakyat menyediakan rawatan perubatan asas kepada individu yang tidak mampu secara kewangan. Program ini memastikan bahawa semua rakyat mempunyai akses kepada rawatan kesihatan yang berkualiti tanpa mengira lapisan sosial atau status kewangan.

Bantuan Latihan dan Pekerjaan:

Selain membantu rakyat dalam aspek kewangan dan kesihatan, kerajaan juga menyediakan bantuan dalam bidang latihan dan pekerjaan. Program-program latihan vokasional dan kemahiran ditawarkan bagi memperkukuhkan kemahiran pekerja dan meningkatkan peluang pekerjaan. Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) adalah contoh program yang memberikan latihan kepada graduan universiti untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka di pasaran pekerjaan. Program ini membantu mengurangkan kadar pengangguran dan memastikan individu mempunyai peluang untuk memperoleh kerjaya yang stabil dan berkualiti.

Bantuan untuk Usahawan Kecil dan Sederhana:

Kerajaan juga memberikan sokongan kepada usahawan kecil dan sederhana melalui program-program bantuan khusus. Program seperti Skim Mikro Kredit dan Dana Pemulihan Ekonomi Prihatin (PENJANA) membantu usahawan kecil dan sederhana mendapatkan modal untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka. Bantuan ini termasuk dalam bentuk pembiayaan, latihan keusahawanan, sokongan teknikal, dan akses kepada rangkaian perniagaan. Dengan adanya bantuan ini, usahawan kecil dan sederhana dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi tempatan, mencipta peluang pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Kesimpulan:
Program bantuan kerajaan dalam pelbagai bidang adalah penting dalam menyediakan sokongan kepada rakyat. Dalam artikel ini, kami telah membincangkan beberapa program bantuan kerajaan yang membantu rakyat dalam aspek perkhidmatan kesihatan, latihan dan pekerjaan, serta usahawan kecil dan sederhana. Melalui bantuan ini, kerajaan berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat, mengurangkan jurang sosioekonomi, dan mendorong pembangunan negara secara menyeluruh.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati