Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Jawatan Kosong UiTM Bulan Februari 2023 Ikuti Cara Memohon

 

Jawatan Kosong UiTM

Jawatan Kosong UiTM Bulan Februari 2023 Ikuti Cara Memohon. Makluman UiTM, berita terkini mengenai kerja kosong khas kepada rakyat Malaysia. Permohonan pekerjaan kini boleh dimohon di laman rasmi jawatan kosong atau laman rasmi jabatan kerajaan pusat serta negeri yang baharu dibuka kepada orang ramai.

Peluang kerjaya di Universiti Teknologi Mara(UiTM) Kedah merupakan satu peluang keemasan yang wajib direbut oleh rakyat Malaysia. Ini adalah kerana Universiti Teknologi Mara(UiTM) Kedah merupakan Universiti Awam yang menjadi tempat pusat ilmu di Kampus Sungai Petani yang bertanggungjawab di Malaysia dalam memberi sumbangan dari segi maklumat dan pendidikan serta memastikan pendidikan yang penting kepada pelbagai bangsa dan kaum yang menjadi penuntut.

Jawatan Kosong UiTM Bulan Februari 2023 Ikuti Cara Memohon

Universiti Teknologi Mara(UiTM) Kelantan yang merupakan Universiti Awam yang disegani dalam masyarakat Malaysia kerana merupakan antara Universiti yang berprestij dalam sejarah pendidikan di Malaysia. Inilah masanya peluang kepada anda selaku rakyat Malaysia untuk bekerja dibawah sektor kerajaan di Malaysia. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu anda ketahui.

 • Maklumat Jawatan Kosong
 • Tarikh Dibuka dan Ditutup Permohonan
 • Syarat Kelayakan Untuk Permohonan
 • Langkah Buat Permohonan

Makluman, segala info dan maklumat yang telah diberikan ia adalah berdasarkan kepada sumber rujukan dari laman rasmi syarikat sendiri. Dan kepada anda yang ingin mendapatkan info dan pemberitahuan semasa mengenai jawatan kosong dan peluang kerjaya, anda boleh menyertai telegram rasmi ” Permohonan Jawatan Kosong ” seluruh Malaysia:

telegram us

Maklumat Jawatan Kosong UiTM Bulan Februari Tahun 2023

Apakah Jawatan Kosong Yang Ditawarkan Oleh UiTM Tahun 2023?

Peluang menjawat kekosongan yang dibuka dibawah majikan kerajaan merupakan jawatan yang perlu diisi segera secepat mungkin. Terdapat beberapa jawatan kosong yang perlu rakyat Malaysia layak membuat permohonan kerja berdasarkan kelayakan dari peringkat PMR, SPM, Diploma dan Ijazah.

Calon berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk memohon mengisi kekosongan kerja yang diiklankan seperti di bawah:

Maklumat Jawatan

Jawatan kosong terkini yang diiklankan adalah seperti berikut:

 1. PROFESOR (Tawaran Gaji RM 7,676.00 sehingga RM 20,592.00)
 2. PROFESOR MADYA (Tawaran Gaji RM 6,162.00 sehingga RM 13,235.00)
 3. PENSYARAH KANAN (Tawaran Gaji RM 5,855.00 sehingga RM RM12,445.00)
 4. PENSYARAH (Tawaran Gaji RM 3,070.00 sehingga RM11,095.00)

Untuk makluman kepada semua, permohonan jawatan kosong ini adalah tertakluk kepada pihak majikan yang membuat ketetapan. Bagi sebarang permohonan dan kekosongan jawatan adalah tertakluk kepada makluman pihak majikan. Jika terdapat perubahan,ianya adalah perubahan daripada pihak majikan dan sebarang kesilapan yang berlaku ia adalah diluar kawalan dan diperbaiki secepat yang mungkin.

Screenshot 2023 02 06 08 52 42 049 edit cn.wps .moffice eng

IKLAN JAWATAN KOSONG UiTM

Download Borang Permohonan Jawatan Kosong UiTM

Bilakah Tempoh Permohonan Jawatan Kosong Dibuka Dan Ditutup?

Permohonan dibuka pada sekarang dan permohonan boleh dibuat secepat yang mungkin, Permohonan jawatan ini dibuka bermula sekarang dan permohonan akan ditutup pada 10 Februari 2023 mengikut iklan yang diwar-warkan (rujuk iklan jawatan dibawah).

Permohonan boleh dibuat secara secara sah mengikut makluman majikan melalui atas talian seperti yang ditetapkan oleh pihak majikan.

Apakah Syarat Kelayakan Memohon Jawatan Kosong?

PENSYARAH UITM

 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
 • (a) warganegara Malaysia;
 • (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DM45

 • (i) Ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,070.00); atau
 • (ii) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Arkitek Malaysia. (Gaji permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,070.00); atau
 •  (iii)Ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,380.37).

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DM51

 • (i) memenuhi syarat lantikan ke Gred DM45 seperti di perenggan 1 (c); dan
 • (ii) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; dan
 • (iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred DM51: RM5,855.00)

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DM53 (PROFESOR MADYA)

 • (i) memenuhi syarat lantikan ke Gred DM45 seperti di perenggan 1 (c); dan
 • membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya; dan
 • (iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred DM53: RM6,162.00)

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED KHAS C (PROFESOR)

 • (i) memenuhi syarat lantikan ke Gred DM45 seperti di perenggan 1 (c);
 • (ii) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya; dan
 • (iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred Khas C: RM7,676.00)

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Kosong UiTM (Makluman Untuk Para Pemohon)

PERHATIAN KEPADA PEMOHON

1. Pemohon-pemohon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

2. Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun MESTILAH MELALUI KETUA JABATAN dan hendaklah disertakan dengan SALINAN KENYATAAN PERKHIDMATAN YANG DIKEMAS KINI.

3. Setiap permohonan MESTILAH disertakan dengan SALINAN dokumen berikut yang telah DISAHKAN:

  • Kad Pengenalan
  • Sijil SPM/MCE, HSC/STPM atau setaraf
  • Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, PhD (Skrol dan Transkrip Akademik Terperinci)
  • Surat Pengiktirafan Kelayakan Akademik daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
  • Surat Pengesahan Perkhidmatan dari majikan sedia ada / terdahulu untuk mengambil kira pengalaman kerja / penetapan gaji
  • Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemas kini (bagi kakitangan kerajaan / Badan Berkanun/separa kerajaan yang sedang berkhidmat)
  • Salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tiga (3) tahun berturut-turut (Bagi jawatan gred 41 dan ke atas)

4. Satu pemohon hanya boleh memohon untuk SATU JAWATAN yang diiklankan sahaja.

5. Bagi permohonan jawatan Pensyarah/Pensyarah Kanan/Profesor Madya/Profesor :

a. Pemohon-pemohon berkelayakan Ijazah Sarjana hendaklah memiliki CGPA 3.00 ke atas/Kelas Kedua Tinggi/Mumtaz/Jayyid Jiddan atau yang setaraf diperingkat Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana. (Pengecualian bagi pemohon yang telah memiliki kelayakan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) atau setara)

6. Nama jawatan, bidang dan fakulti yang dipohon hendaklah dinyatakan di penjuru atas sebelah kiri sampul surat permohonan.

7. Pemohon-pemohon berkelayakan Ijazah Sarjana hendaklah memiliki CGPA 3.00 ke atas / Kelas Kedua Tinggi / yang setaraf di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana.

8. Borang yang tidak lengkap dan permohonan calon dari jabatan kerajaan / badan berkanun/separa kerajaan yang tidak memohon melalui majikan tidak akan diproses.

9. Hanya pemohon-pemohon yang layak dan disenarai pendek akan dipanggil untuk temu duga.

10. Pemohon yang tidak menerima jawapan daripada pihak universiti selepas enam (6) bulan dari tarikh iklan ditutup adalah dianggap tidak berjaya.

11. Pemohon-pemohon mestilah bersedia untuk berkhidmat di Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah.

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

 • (a) Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan UiTM yang boleh didapati dengan melayari laman sesawang UiTM Cawangan Kedah, Kampus Sungai Petani di https://kedah.uitm.edu.my/. Tarikh tutup permohonan adalah pada 10 Februari 2023.
 • (b) Sila kemukakan permohonan kepada :

KETUA

BAHAGIAN PENTADBIRAN

UITM CAWANGAN KEDAH KAMPUS SUNGAI PETANI 08400, MERBOK

KEDAH DARUL AMAN

NO. TEL: (04) 4562054/2056/2059

Penutup

Ayat penutup. BOLDKan tajuk secara santai sekali lagi.

 

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati