Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

E-Pemula Tahun 2023 : E-Wallet RM200 Untuk B40 Dan M40

E-Pemula Tahun 2023

E-Pemula Tahun 2023 : Bantuan E-Wallet RM200 Untuk B40 Dan M40. Inisiatif e-Startup untuk belia akan diteruskan pada tahun hadapan seperti tahun sebelumnya, yang diumumkan semasa pembentangan Bajet 2023 baru-baru ini.

Ini menunjukkan bahawa kerajaan berkomitmen untuk terus memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi digital dan membantu belia dalam memulakan perniagaan mereka sendiri. Diharapkan inisiatif ini dapat membawa manfaat dan memberikan ruang kepada belia untuk mengembangkan keupayaan keusahawanan mereka serta menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Untuk lebih banyak info bantuan kerajaan sila sertai Telegram dibawah:

telegram us

Apa yang menarik mengenai e-Pemula tahun hadapan ialah ia menawarkan kadar bantuan tambahan sebanyak RM200 berbanding RM150 sebelum ini sahaja.

Selain itu, pelaksanaan e-Pemula telah diperluaskan untuk memberikan manfaat kepada golongan belia (M40) dengan memberikan bantuan e-dompet sebanyak RM100.

Langkah ini adalah satu usaha yang baik untuk membantu golongan muda terutama yang berasal dari keluarga sederhana untuk mendapatkan akses kepada teknologi digital dan menyokong mereka dalam memulakan perniagaan kecil-kecilan mereka sendiri. Diharapkan dengan pelaksanaan inisiatif e-Pemula ini, ia dapat membuka peluang kepada golongan belia untuk memperluaskan jaringan perniagaan mereka dan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka.

E-Pemula Tahun 2023 : Syarat Kelayakan E-Wallet RM200 Untuk B40 Dan M40

E-PEMULA 2023

Kerajaan akan meneruskan program e-Startup bagi tahun 2023 sebagai tindak balas terhadap keprihatinan terhadap golongan belia di seluruh negara.

Program ini diharapkan dapat memberikan sokongan kepada golongan belia dalam mengembangkan keupayaan keusahawanan mereka dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru dalam era ekonomi digital. Melalui program ini, diharapkan juga dapat terus memupuk budaya keusahawanan di kalangan golongan belia dan membantu mereka untuk memulakan perniagaan mereka sendiri. Dengan demikian, dapat memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Diharapkan dengan peningkatan kadar bayaran ini, ia dapat memberikan nilai yang lebih besar kepada golongan belia dan individu M40 serta mendorong penggunaan pembayaran tanpa tunai yang lebih meluas di kalangan masyarakat. Selain itu, penggunaan pembayaran tanpa tunai juga dapat membantu dalam mempercepatkan proses transaksi jual beli, mengurangkan penggunaan wang tunai yang boleh menimbulkan risiko keselamatan, serta menyokong transformasi negara ke arah ekonomi digital yang lebih kukuh dan mampan.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, penggunaan pembayaran tanpa tunai dipercayai akan terus berkembang dan menjadi semakin popular di masa akan datang. Oleh itu, dengan meneruskan inisiatif seperti program e-Pemula dan peningkatan kadar bayarannya, kerajaan berharap dapat memupuk kesedaran dan kebiasaan penggunaan teknologi digital dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada negara dan membawa Malaysia ke arah penggunaan teknologi digital yang lebih luas dan maju.

KADAR BANTUAN E-PEMULA Tahun 2023

Bagi memupuk pembayaran tanpa tunai, inisiatif e-Pemula akan dilaksanakan iaitu tawaran kredit e-dompet kepada 2 kumpulan di mana setiap kumpulan akan menerima bantuan pada kadar berikut:e-Pemula Bujang : RM200

  • e-Pemula M40 : RM10
  • e-Starter M40 : RM100

Berikut adalah syarat kelayakan untuk 2 kumpulan yang akan menerima inisiatif e-Startup 2023:

  • Belia e-Permulaan
  • Belia berumur 18 hingga 20 tahun; dan
  • Pelajar sepenuh masa berumur 21 tahun ke atas

e-Pemula M40

  • Kumpulan M40 mempunyai pendapatan tahunan di bawah RM100,000

Baca juga:

E-Pemula Tahun 2023 Merancakkan Lagi Penggunaan ‘Cashless’

E-pemula e-wallet yang diberikan oleh kerajaan Malaysia merupakan inisiatif untuk menggalakkan penggunaan teknologi dalam urusan kewangan sehari-hari. E-wallet ini membolehkan pengguna membuat pembayaran secara mudah dan pantas, tanpa perlu membawa wang tunai atau kad kredit.

Program e-pemula e-wallet ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan kemudahan kepada golongan muda dan belia yang ingin menggunakan teknologi dalam menguruskan kewangan mereka. Dengan menggunakan e-wallet, pengguna boleh menguruskan wang mereka dengan lebih teratur dan mudah, serta mengelakkan risiko kehilangan wang tunai.

Selain itu, e-pemula e-wallet juga memberikan kemudahan kepada pengguna untuk membuat pembayaran dalam talian, termasuk pembayaran bil, membeli tiket bas dan kereta api, atau membuat pembelian di kedai-kedai yang menerima pembayaran secara digital. Hal ini memberi kepada pengguna kerana dapat memanfaatkan masa dan tenaga, dan mempercepatkan urusan pembayaran mereka.

Dengan e-pemula e-wallet ini, diharapkan dapat memperkenalkan budaya penggunaan teknologi dalam urusan kewangan kepada masyarakat Malaysia, terutamanya golongan muda dan belia. Dengan menggunakan teknologi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi pengguna, termasuk dalam menguruskan kewangan mereka dengan lebih cekap dan efektif.

Selain itu, melalui program e-pemula e-wallet, kerajaan Malaysia juga berusaha untuk mempercepatkan peralihan negara menuju kepada digital yang lebih pintar dan bersistem. Hal ini bertepatan dengan hasrat Kerajaan Malaysia dalam menjayakan agenda transformasi digital dalam pelbagai sektor, termasuk dalam sektor kewangan.

Dalam memanfaatkan program e-pemula e-wallet ini, pengguna juga dapat menikmati pelbagai insentif dan ganjaran yang ditawarkan oleh kerajaan. Antaranya ialah tawaran bonus tambahan apabila pengguna memuatkan dana dalam e-wallet mereka, diskaun dan tawaran istimewa dalam pembelian di kedai-kedai tertentu, serta akses kepada program-program latihan dan pengurusan kewangan secara digital.

Oleh itu, adalah penting bagi masyarakat Malaysia, terutamanya golongan muda dan belia, untuk menyertai program e-pemula e-wallet ini dan memanfaatkan kemudahan yang disediakan. Dengan melakukan ini, pengguna dapat meningkatkan kecekapan menguruskan kewangan mereka, sambil menyumbang kepada usaha kerajaan dalam menjayakan agenda transformasi digital negara.

Bagi golongan muda dan belia, program e-pemula e-wallet ini juga memberi peluang untuk membina dan mengembangkan keupayaan teknologi dan kewangan mereka. Dengan menguruskan wang mereka secara digital, mereka dapat mempelajari cara menguruskan kewangan dengan lebih efektif dan memahami prinsip pengurusan wang yang baik.

Selain itu, program e-pemula e-wallet ini membantu dalam mempromosikan kelestarian alam dengan mengurangkan penggunaan wang kertas dan membantu mengurangkan pengurangan karbon dioksida yang dihasilkan daripada pengangkutan wang. Ini kerana pengguna boleh membuat pembayaran secara digital tanpa perlu membawa wang tunai atau menggunakan kad kredit.

Kesimpulannya, program e-pemula e-wallet yang diberikan oleh kerajaan Malaysia memainkan peranan yang penting dalam menggalakkan penggunaan teknologi dalam urusan kewangan harian. Ia memberikan banyak kemudahan kepada pengguna dan menyumbang kepada usaha kerajaan dalam menjayakan agenda transformasi digital negara. Oleh itu, adalah penting bagi masyarakat Malaysia, terutamanya golongan muda dan belia, untuk menyertai program e-pemula e-wallet ini dan memanfaatkan kemudahan yang disediakan.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati