Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Sumbangan Tunai Rahmah (STR) Fasa 4: Tarikh & jumlah bayarannya untuk rakyat Malaysia

Sumbangan Tunai Rahmah
Sumbangan Tunai Rahmah

Sumbangan Tunai Rahmah (STR) Fasa 4: Tarikh & jumlah bayarannya untuk rakyat Malaysia. Banyak jenis bantuan dan inisiatif telah diperkenalkan oleh pelbagai Kementerian atau Jabatan Kerajaan sesuai dengan tanggungjawab dan kumpulan sasar masing-masing. Hal ini juga berlaku di bawah Belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada 24 Februari 2023.

Salah satu contoh bantuan yang diperkenalkan di bawah Belanjawan 2023 adalah Sumbangan Tunai Rahmah (STR). Ini adalah suatu inisiatif yang bertujuan untuk membantu golongan yang memerlukan dalam kalangan rakyat. STR merupakan bentuk bantuan kewangan tunai yang diberikan kepada individu atau keluarga yang berpendapatan rendah atau terjejas akibat situasi ekonomi yang mencabar.

Sumbangan Tunai Rahmah (STR) Fasa 4: Tarikh & jumlah bayarannya untuk rakyat Malaysia

Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban kewangan mereka dan memberikan sokongan sementara untuk memenuhi keperluan asas. Sumbangan Tunai Rahmah juga merupakan contoh langkah proaktif oleh kerajaan dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam persekitaran yang mencabar.

Ini hanyalah salah satu contoh dari pelbagai jenis bantuan dan inisiatif yang diperkenalkan di bawah Belanjawan 2023, yang menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan kesejahteraan dan kebajikan rakyat terjamin dalam pelbagai keadaan.

Sumbangan Tunai Rahmah (STR) Fasa 4

Ialah merupakan lanjutan dari inisiatif bantuan kewangan yang diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan. Program ini ditujukan kepada golongan B40 dan M40, yang merangkumi kategori isi rumah, warga emas, dan bujang. Tujuan utama STR adalah untuk memberikan sokongan kewangan kepada golongan yang memerlukan agar dapat menghadapi cabaran ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.

Sejak dilancarkan, STR telah berjaya memberikan bantuan kewangan kepada penerima yang layak dalam Fasa 1, Fasa 2, dan Fasa 3. Pada bulan Januari, April, serta Jun yang lalu, pemberian bantuan ini telah dilaksanakan dengan berjaya. Bantuan kewangan ini berperanan dalam membantu meringankan beban kewangan individu dan keluarga, terutamanya dalam konteks keadaan ekonomi yang tidak menentu.

Melalui pelaksanaan STR Fasa 4, Kerajaan Persekutuan terus menunjukkan komitmen dan keprihatinan terhadap kesejahteraan rakyat. Langkah ini juga mencerminkan usaha pihak kerajaan untuk menjaga keselamatan ekonomi negara dan menyediakan sokongan kepada golongan yang memerlukan dalam kalangan B40 dan M40.

Dengan kesinambungan program STR, diharapkan ia dapat terus memberikan manfaat kepada penerima dan berkontribusi dalam merangsang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia secara berterusan.

Jadual Sumbangan Tunai Rahmah (STR)

Isi Rumah PendapatanBilangan AnakWarga Emas
01-23-45 & ke atas
RM2,500 & ke bawahRM200RM600RM900RM1,200RM200 (STR Fasa 2)
RM2,501 – RM5,000RM300RM500

Tarikh Pembayaran

Berdasarkan maklumat yang diterbitkan di Portal Rasmi Kementerian Kewangan, kami ingin memberitahu bahawa proses pembayaran untuk Sumbangan Tunai Rahmah (STR) Fasa 4 dijadualkan akan dijalankan pada bulan November 2023.

Bagi memudahkan penerima manfaat, kerajaan telah mengambil langkah proaktif dalam menyediakan beberapa kaedah pembayaran yang boleh dipilih oleh individu yang layak menerima bantuan ini. Kaedah pembayaran ini adalah berdasarkan keperluan serta kemudahan penerima, dengan penekanan pada kelancaran dan ketepatan.

Salah satu kaedah yang disediakan adalah pembayaran secara kredit terus ke akaun bank penerima yang telah didaftarkan. Ini membolehkan penerima mendapatkan bantuan secara langsung dan mudah melalui perbankan elektronik. Bagi mereka yang tidak memiliki akaun bank atau akaun bank berstatus tidak aktif, kerajaan turut menyediakan pilihan pembayaran melalui pengambilan tunai di cawangan-cawangan Bank Simpanan Nasional (BSN).

Langkah ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan bantuan kewangan dapat disalurkan dengan efisien kepada mereka yang memerlukan, sambil juga memudahkan penerima untuk memilih kaedah pembayaran yang sesuai dengan situasi dan keperluan mereka. Dengan adanya pilihan kaedah pembayaran ini, diharapkan pengagihan bantuan STR Fasa 4 dapat berjalan dengan lebih lancar dan bermanfaat kepada golongan yang sasaran.

Maklumat Terperinci

Bagi mendapatkan maklumat yang lebih komprehensif dan terperinci mengenai Sumbangan Tunai Rahmah (STR), kami ingin mengesyorkan agar anda merujuk kepada Portal Rasmi Kementerian Kewangan. Di sana, anda akan dapat menjumpai butir-butir penting yang berkaitan dengan kelayakan, kaedah pembayaran, tarikh penting, dan segala aspek berkaitan STR. Link Pautan dibawah :

Maklumat Lanjut STR

Melalui Portal Rasmi Kementerian Kewangan ini, anda akan mendapati penerangan yang lengkap mengenai pelaksanaan program STR, termasuk juga panduan langkah demi langkah bagi mereka yang ingin membuat permohonan, sekiranya diperlukan. Rujukan kepada portal ini menjadi sumber utama bagi maklumat yang terkini dan tepat mengenai bantuan ini.

Pihak Kementerian Kewangan mengambil inisiatif untuk memberikan maklumat yang mudah diakses dan difahami oleh orang awam. Dengan menyediakan maklumat terperinci dan jelas, mereka berusaha memastikan bahawa masyarakat dapat memanfaatkan Sumbangan Tunai Rahmah dengan lebih baik dan menyeluruh.

STR Ringankan Beban B40

Program Sumbangan Tunai Rahmah (STR) merupakan inisiatif penting Kerajaan Persekutuan untuk memberi bantuan kewangan kepada golongan B40 dan M40, termasuk isi rumah, warga emas, dan bujang. Bantuan disesuaikan mengikut pendapatan dan bilangan anak. STR bertujuan meringankan beban kewangan dalam situasi ekonomi yang mencabar. Pembayaran dilakukan melalui akaun bank atau cawangan BSN. Portal Kementerian Kewangan memberikan maklumat lanjut. Ini mencerminkan usaha kerajaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati