Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Jom Fahami Istilah B40, M40, T20, Miskin Tegar – Kategori Pendapatan Terkini

Jom Fahami Istilah B40, M40, T20, Miskin Tegar – Kategori Pendapatan Terkini

Jom Fahami Istilah B40, M40, T20, Miskin Tegar – Kategori Pendapatan Terkini.

Dalam Laporan Survey Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah 2022, terdapat beberapa perincian tambahan mengenai pengkelasan pendapatan B40, M40, dan T20 serta isu kemiskinan yang perlu kita ketahui.

Selain itu, dalam laporan yang sama, disebutkan bahawa insiden kemiskinan mutlak telah menunjukkan penurunan kepada 6.2 peratus pada tahun 2022 berbanding 8.2 peratus pada tahun 2021 dan 8.4 peratus pada tahun 2020 semasa pandemik Covid-19 melanda. Ini menunjukkan peningkatan dalam hal kefahaman dan usaha untuk mengurangkan kemiskinan mutlak dalam masyarakat.

Ikuti telegram maklumat bantuan offiacial kerajaan dibawah:

Telegram Bantuan Kerajaan Malaysia

Jom Fahami Istilah B40, M40, T20, Miskin Tegar – Kategori Pendapatan Terkini

Pengkelasan Pendapatan Isi Rumah di Malaysia: Memahami B40, M40, dan T20

Ketika kerajaan mengumumkan bantuan kewangan untuk rakyat Malaysia, istilah-istilah seperti “miskin tegar,” “B40,” “M40,” dan “T20” sering digunakan oleh Perdana Menteri. Tetapi apa sebenarnya maksud di sebalik kategori-kategori ini dan di dalam kategori mana kita berada?

Pengkelasan isi rumah mengikut pendapatan adalah cara untuk menggolongkan setiap isi rumah rakyat Malaysia berdasarkan pendapatan bulanan yang mereka peroleh.

perincian pengelasan isi rumah
Jom Fahami Istilah B40, M40, T20, Miskin Tegar – Kategori Pendapatan Terkini

Kategori Pendapatan Isi Rumah

 1. B40 (Bottom 40%)
  • Kumpulan terendah 40% rakyat Malaysia dari segi pendapatan bulanan.
  • Pendapatan purata isi rumah B40 adalah RM5,250 ke bawah.
 2. M40 (Middle 40%)
  • Kumpulan pertengahan 40% rakyat Malaysia dari segi pendapatan bulanan.
  • Pendapatan purata isi rumah M40 berada di antara RM5,250 hingga RM11,819.
 3. T20 (Top 20%)
  • Kumpulan tertinggi 20% rakyat Malaysia dari segi pendapatan bulanan.
  • Pendapatan purata isi rumah T20 adalah RM11,820 ke atas.

Menurut Laporan Survey Pendapatan Isi Rumah dan Perbelanjaan Isi Rumah 2022 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), pendapatan purata isi rumah di Malaysia pada tahun 2022 meningkat sebanyak 2.4 peratus setahun kepada RM8,479 berbanding RM7,901 pada tahun 2019.

Jumlah pendapatan purata bagi kategori B40, M40, dan T20 adalah seperti berikut

 1. B40: RM5,250 ke bawah
 2. M40: Antara RM5,250 – RM11,819
 3. T20: RM11,820 ke atas

Info Grafik Pendapatan Isi Rumah

Sebelumnya, pada tahun 2019, pengkelasan pendapatan B40 terbahagi kepada beberapa kumpulan kecil seperti B1, B2, B3, dan B4 berdasarkan rentetan pendapatan bulanan. Begitu juga, pendapatan M40 terbahagi kepada beberapa kumpulan seperti M1, M2, M3, dan M4, manakala pendapatan T20 terbahagi kepada dua kumpulan iaitu T1 dan T2.

Adalah penting bagi kita untuk memahami pengkelasan pendapatan ini agar kita dapat mengenali di dalam kategori mana kita berada dan untuk memahami perbezaan pendapatan antara kumpulan-kumpulan ini. Dengan memahami isu pendapatan ini, kerajaan dapat merancang bantuan kewangan yang lebih tepat sasaran untuk membantu rakyat Malaysia dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Apakah Kategori Miskin Tegar 

Bilangan isi rumah miskin tegar dengan pendapatan di bawah RM1,198 juga menurun kepada 0.2 peratus (18,445 isi rumah) berbanding 0.4 peratus pada tahun 2019. Ini adalah perkembangan yang positif, menunjukkan usaha dalam mengatasi kemiskinan tegar di negara ini.

Walaupun insiden kemiskinan menunjukkan penurunan yang alhamdulillah, isu kemiskinan di bandar menunjukkan peningkatan daripada 3.9 peratus pada tahun 2019 kepada 4.5 peratus pada tahun 2022. Sebaliknya, bagi kawasan di luar bandar, insiden kemiskinan menunjukkan penurunan daripada 12.4 peratus kepada 12.0 peratus pada tempoh yang sama.

purata pendapatan garis kemiskinan malaysia PGK 2022
Jom Fahami Istilah B40, M40, T20, Miskin Tegar – Kategori Pendapatan Terkini

Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengkelasan pendapatan B40, M40, dan T20, serta isu-isu kemiskinan di negara ini, kerajaan dan pihak berkepentingan lain dapat melaksanakan langkah-langkah yang lebih berkesan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia.

Pendekatan yang terarah dan program bantuan yang tepat sasaran akan membantu memperbaiki ketidaksamaan sosial dan memberi peluang yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat. Semoga, dengan usaha bersama, Malaysia dapat mencapai kestabilan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih menyeluruh untuk semua warganya.

Rumusan Jom Fahami Istilah B40, M40, T20, Miskin Tegar

Ringkasnya, pengkelasan isi rumah mengikut pendapatan B40, M40, dan T20 adalah cara untuk mengkategorikan rakyat Malaysia berdasarkan pendapatan bulanan mereka. Kumpulan B40 terdiri daripada terendah 40% pendapatan, M40 merupakan pertengahan 40%, dan T20 adalah tertinggi 20% pendapatan.

Laporan Survey Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah 2022 menunjukkan bahawa pendapatan purata isi rumah di Malaysia meningkat sebanyak 2.4 peratus kepada RM8,479 pada tahun 2022. Kumpulan T20 memiliki 46.3 peratus dari pendapatan keseluruhan, manakala kumpulan M40 menguasai 37.6 peratus, dan B40 hanya memiliki 16.1 peratus.

Perkembangan positif juga dilihat dalam penurunan insiden kemiskinan mutlak menjadi 6.2 peratus pada tahun 2022. Namun, isu kemiskinan di bandar menunjukkan peningkatan, sementara kawasan luar bandar mencatatkan penurunan.

Dingatkan kepada anda semua pengkelasan isi rumah akan selalu berubah

Terdapat perubahan dari tahun 2016 hingga 2020, kerajaan telah mengemaskini pengelasan isi rumah sebanyak 2 kali.

sejarah 1pengelasan isi rumah
Jom Fahami Istilah B40, M40, T20, Miskin Tegar – Kategori Pendapatan Terkini

Oleh itu, menjadi kewajioan kerajaan untuk kemaskini maklumat ini bagi memastikan rakyat mendapat maklumat sejelasnya agar bantuan isi rumah dibahagi dengan berpatutan.

Dengan perkongsian ini, anda dapatlah tentukan kategori isi rumah mengikut pendapatan bulanan isi rumah anda.

Ini juga bakal memudahkan anda untuk mengemukakan permohonan bantuan yang diumumkan oleh kerajaan.Maka selalulah untuk layari portal rasmi kerajaan berkaitan pengkelasan isi rumah dan bantuan dibawah

 Jabatan Perangkaan Malaysia 

Dengan memahami Jom Fahami Istilah B40, M40, T20, Miskin Tegar dan pengkelasan pendapatan dan kemiskinan ini, kerajaan dan pihak berkepentingan dapat merancang bantuan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia.

Melalui langkah-langkah berkesan, Malaysia dapat mengatasi kesenjangan sosial dan mencapai kestabilan ekonomi untuk kesejahteraan semua warganya. Semoga usaha bersama ini membawa negara ke arah masa depan yang lebih cerah dan berjaya.

Mr Deen
Mr Deen
Fulltime Writer. "Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada sesiapapun, kerana yang menyukaimu tidak perlu tahu dan yang membencimu tidak akan percaya". Terus pandang ke depan!

Anda Mungkin Meminati