Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Official UPSR Dan PT3 Sah Dimansuhkan – KPM 2023

UPSR Dan PT3 Sah Dimansuhkan
UPSR Dan PT3 Sah Dimansuhkan

UPSR Dan PT3 Sah Dimansuhkan – KPM .Itulah yang dapat dikatakan apabila Kementerian Pendidikan (KPM) telah mengumumkan bahawa mereka tidak akan mengembalikan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) dalam masa terdekat. Keputusan ini dibuat dengan memberi tumpuan kepada pembangunan holistik murid melalui pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).

Timbalan Menteri Pendidikan, Lim Hui Ying menjelaskan bahawa PBS dan PBD memberikan ruang dan peluang untuk membangunkan potensi murid secara menyeluruh dan berterusan. Oleh itu, UPSR dan PT3 tidak akan dikembalikan dalam sistem pendidikan negara.

UPSR Dan PT3 Sah Dimansuhkan – KPM

Persoalan Adakah UPSR,PT3 Dikembalikan?

Hal ini merupakan jawapan terhadap soalan tambahan daripada Cha Kee Chin (PH-Rasah) yang ingin mengetahui mengenai rancangan KPM untuk mengembalikan UPSR dan PT3. Jawapan asal oleh Roslan Hashim (PN-Kulim Bandar Baharu) mengenai langkah untuk mengukuhkan pelaksanaan PBS dan PBD juga dijawab oleh Lim. Beliau menyatakan bahawa dapatan daripada libat urus berkaitan hala tuju PBS dan PBD akan dibincangkan dalam sebuah kovensyen yang diadakan dari hari ini hingga esok.

Lim Hui Ying turut berkongsi bahawa KPM telah mengemas kini Buku Panduan Pelaksanaan PBD edisi kedua 2019 dengan melampirkan senarai semak bagi pelaksanaan proses penjaminan kualiti seperti pementoran, pemantauan, pengesanan, dan penyelarasan. Pihak KPM juga telah memperbaiki komponen pentaksiran psikometrik untuk mempersiapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai sebagai asas yang kukuh bagi mereka melangkah ke peringkat pembelajaran seterusnya.

Sebagai penggantian, UPSR dan PT3 telah disahkan dimansuhkan sepenuhnya mulai 2022 dan digantikan dengan PBS dan PBD secara menyeluruh. Keputusan ini menunjukkan komitmen KPM dalam memperkenalkan pendekatan penilaian yang menyeluruh dan berterusan untuk meningkatkan pembangunan pelajar di Malaysia. – Bernama

Baca juga artikel berkaitan KPM:

Adakah satu langkah yang tepat jika UPSR dan PT3 tidak dikembalikan?

Sistem pendidikan terus mengalami perubahan dan penyesuaian demi meningkatkan kualiti pembelajaran bagi pelajar. Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membuat keputusan untuk tidak mengembalikan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) dalam masa terdekat. Walaupun ini merupakan keputusan yang signifikan, adakah langkah ini tepat dan berkesan untuk pembangunan pendidikan negara?

Keputusan untuk tidak mengembalikan UPSR dan PT3 adalah langkah yang berani dan berasaskan..

Menurut kepada visi pembaharuan dalam sistem pendidikan Malaysia,Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat perbincangan yang meluas mengenai keberkesanan UPSR dan PT3 sebagai penilaian tunggal bagi pelajar. Banyak kritikan dikemukakan mengenai tekanan dan fokus yang terlalu besar pada peperiksaan ini, yang mungkin mengurangkan pembangunan holistik murid. Oleh itu, keputusan untuk memperkenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) sebagai gantian adalah satu tindakan yang mencerminkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berterusan.

PBS dan PBD memberikan ruang dan peluang yang lebih luas bagi pembangunan murid secara menyeluruh. Sistem ini memberi tumpuan kepada penilaian berterusan, yang membolehkan guru untuk memantau perkembangan murid dalam aspek akademik dan juga perkembangan lain seperti kemahiran berfikir kritis, kerjasama, dan keupayaan menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini, PBS dan PBD memberikan pengiktirafan yang lebih komprehensif terhadap kebolehan dan potensi murid, berbanding dengan penilaian tunggal yang dilaksanakan dalam UPSR dan PT3.

Memberi Kelebihan Kepada Sekolah

Selain itu, langkah untuk tidak mengembalikan UPSR dan PT3 memberikan fleksibiliti kepada sekolah untuk merancang dan melaksanakan kurikulum yang lebih relevan dan sesuai dengan keperluan pelajar. Dengan pendekatan PBS dan PBD, sekolah boleh menyesuaikan pengajaran dan pembelajaran mengikut keupayaan dan minat murid, menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ini juga memberikan peluang kepada murid untuk mengembangkan potensi mereka dalam pelbagai bidang, seperti seni, sukan, dan kepimpinan.

Walaupun keputusan ini mendapat sokongan daripada ramai pihak, terdapat juga pandangan yang mengkritik langkah ini. Antara argumen yang dikemukakan ialah kekurangan standardisasi penilaian. UPSR dan PT3, sebagai peperiksaan nasional, memberikan pengukuran yang seragam dan membolehkan pembandingan antara pelajar di seluruh negara. Dengan tidak mengembalikan UPSR dan PT3, mungkin akan terdapat cabaran dalam menjalankan penilaian yang adil dan komprehensif di peringkat nasional. Oleh itu, perlu adanya mekanisme yang memastikan kualiti dan standard penilaian yang konsisten di semua sekolah.

Guru Perlu Dibantu Dan Diberi Sokongan

Bagi memastikan kesan yang positif daripada keputusan ini, adalah penting untuk memberikan sokongan dan latihan yang mencukupi kepada guru dan pentadbir sekolah dalam melaksanakan PBS dan PBD dengan berkesan. Guru perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan penilaian yang berterusan dan menyeluruh. Selain itu, perlu ada pengawasan yang berkualiti untuk memastikan pelaksanaan PBS dan PBD berjalan dengan lancar dan mengikut matlamat yang ditetapkan.

work boots 889816 640 2
UPSR Dan PT3 Sah Dimansuhkan

Kesimpulannya, keputusan untuk tidak mengembalikan UPSR dan PT3 adalah satu langkah yang tepat dalam usaha untuk memperkemaskan sistem pendidikan negara. PBS dan PBD memberikan pendekatan penilaian yang lebih holistik dan memberi ruang untuk pembangunan murid secara menyeluruh. Walau bagaimanapun, langkah ini perlu disokong dengan penyediaan sumber dan latihan yang mencukupi bagi guru dan pentadbir sekolah. Dengan kesungguhan dan usaha yang bersungguh-sungguh, sistem pendidikan Malaysia boleh terus berkembang dan memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan membangunkan potensi setiap pelajar.

Harapan kepada Pendidikan Negara Malaysia: Membentuk Generasi Masa Depan yang Cemerlang

Pendidikan adalah tonggak utama dalam pembangunan negara. Malaysia, sebagai sebuah negara yang maju dan berdaya saing, perlu memiliki sistem pendidikan yang berkualiti untuk melahirkan generasi muda yang berdaya saing, kreatif, dan berintegriti. Dalam konteks ini, terdapat harapan yang besar terhadap pendidikan negara Malaysia, dengan visi untuk membentuk generasi masa depan yang cemerlang.

Selain itu, harapan kepada pendidikan negara Malaysia adalah melahirkan sistem pendidikan yang relevan dan responsif terhadap keperluan zaman. Dunia terus berubah dengan cepat, terutamanya dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Oleh itu, sistem pendidikan perlu mampu menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang relevan dengan pasaran kerja serta mampu menghadapi cabaran dan perubahan yang kompleks. Ini bermakna mengintegrasikan elemen-elemen pembelajaran seperti kemahiran berfikir kritis, kreativiti, kolaborasi, dan keupayaan beradaptasi dalam kurikulum dan kaedah pengajaran. Selain itu, teknologi juga harus dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran yang efektif dan membolehkan akses kepada sumber maklumat yang meluas.

Cikgu Ahmad
Cikgu Ahmad
"It always seems impossible until it's done."

Anda Mungkin Meminati