Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Gaji Guru Akan Dinaikkan, Kini Dalam Perbincangan – KPM

Gaji Guru Akan Dinaikkan, Kini Dalam Perbincangan - KPM
Gaji Guru Akan Dinaikkan

Gaji Guru Akan Dinaikkan, Kini Dalam Perbincangan  – KPM.Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sedang aktif membincangkan saranan menaikkan gaji guru yang memiliki kelayakan akademik lebih tinggi sebagai pengiktirafan kepada mereka. Menteri Pendidikan, Fadhlina Sidek, mengakui bahawa saranan tersebut dipandang serius dan perlu dipertimbangkan dengan mengambil kira kualifikasi yang memberi penekanan kepada integriti kualiti dan perkhidmatan perguruan.

Fadhlina menjelaskan bahawa pandangan tersebut sedang berada dalam perhatian KPM dan akan dikaji dengan rapi. Beliau menyatakan bahawa saranan tersebut sejajar dengan niat KPM yang mengutamakan kenaikan gaji bagi guru serta memastikan penekanan diberikan kepada integriti kualiti dan perkhidmatan perguruan. – Sumber : Bernama.

Gaji Guru Akan Dinaikkan, Kini Dalam Perbincangan  – KPM

2210005
Gaji Guru Akan Dinaikkan

Satu Langkah Untuk Memartabatkan Pendidik

Dalam satu sesi temu bual selepas merasmikan Karnival Kita Madani Daerah Seberang Perai Selatan (SPS) di Sungai Duri, Fadhlina yang juga Ahli Parlimen Nibong Tebal, menyatakan kepentingan saranan tersebut sebagai langkah untuk memperkukuhkan lagi bidang pendidikan demi kebaikan generasi muda.

Setiausaha Kluster Pendidikan & Modal Insan Majlis Profesor Negara (MPN), Dr Anuar Ahmad, turut menyuarakan pandangan bahawa gaji guru yang memiliki kelulusan sarjana dan doktor falsafah (PhD) sepatutnya dipertimbangkan semula. Beliau juga menggalakkan pemberian insentif kepada guru yang memiliki kelayakan lebih tinggi, sebagai penghargaan kepada mereka yang berusaha meningkatkan pengetahuan mereka serta memberikan peningkatan gaji dalam bidang yang mereka ceburi.

Guru Digalakkan Untuk Menyambung Pengajian Lebih Tinggi

Fadhlina menambahkan bahawa KPM sentiasa memberikan galakan dan sokongan kepada guru untuk menyambung pengajian ke tahap yang lebih tinggi. Ini adalah kerana integriti perguruan dan kualiti guru juga akan meningkat dari masa ke semasa. Beliau memastikan bahawa guru-guru kini mempunyai kelayakan yang tinggi dan terlatih dalam bidang masing-masing, dan KPM sentiasa memberikan ruang dan sokongan yang luas bagi mereka yang ingin terus melanjutkan pendidikan mereka.

Secara keseluruhan, langkah ini menunjukkan komitmen KPM dalam meningkatkan status dan pengiktirafan bagi guru yang memiliki kelayakan akademik lebih tinggi. Ini juga sejajar dengan matlamat meningkatkan kualiti pendidikan di negara ini demi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

Tingkatkan Gaji Guru Adalah Jalan Yang Tepat

Terdapat keyakinan bahawa meningkatkan gaji guru yang memiliki kelayakan akademik lebih tinggi akan memberi ganjaran yang setimpal dan motivasi kepada mereka untuk terus meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka. Hal ini juga akan mencipta persekitaran yang memberangsangkan bagi guru untuk terus menyambung pengajian dan meningkatkan kecekapan mereka dalam bidang perguruan.

Selain itu, langkah ini juga akan memberi impak positif kepada sistem pendidikan negara secara keseluruhan. Guru yang memiliki kelayakan akademik lebih tinggi akan membawa pengetahuan terkini dan pendekatan pembelajaran yang inovatif ke dalam bilik darjah. Mereka dapat menyampaikan pengalaman dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada pelajar, memberi mereka peluang yang lebih baik untuk berkembang dan mencapai kecemerlangan akademik.

Menarik Minat Untuk Tingkatkan Diri

Selain itu, meningkatkan gaji guru dengan kelayakan akademik lebih tinggi juga dapat membantu menarik individu yang berpotensi dan berkualiti tinggi untuk menyertai bidang perguruan. Ini akan membina satu pasukan guru yang lebih berkualiti dan berkelayakan, memperkuatkan profesion perguruan dalam jangka panjang.

Namun begitu, langkah ini perlu dikaji dengan teliti dan mempertimbangkan aspek-aspek kewangan dan kebolehjajaran bagi memastikan keadilan dalam sistem pemberian gaji. Perlu diingat bahawa selain daripada kelayakan akademik, terdapat banyak faktor lain yang perlu diambil kira dalam penilaian prestasi guru, seperti pengalaman, kemahiran pengajaran, dan sumbangan dalam pembangunan pelajar.

Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, penting untuk mengiktiraf sumbangan dan usaha guru serta memberi motivasi kepada mereka untuk terus berkembang. Meningkatkan gaji guru yang memiliki kelayakan akademik lebih tinggi merupakan salah satu cara yang berpotensi untuk mencapai matlamat ini. Walau bagaimanapun, langkah ini perlu diimplementasikan dengan teliti, mengambil kira semua faktor yang relevan, dan memastikan keadilan serta kesamarataan dalam sistem pemberian gaji.

Peningkatan gaji guru dengan kelayakan akademik lebih tinggi adalah satu langkah positif yang mencerminkan keperihatinan Kementerian Pendidikan Malaysia terhadap pembangunan profesionalisme guru dan peningkatan kualiti pendidikan. Dengan mengiktiraf dan memberi ganjaran yang setimpal kepada guru yang berusaha meningkatkan kelayakan mereka, kita dapat membina pasukan guru yang kompeten, membangunkan potensi pelajar, dan membentuk masa depan yang lebih cerah dan berkualiti untuk negara kita.

Guru Dihargai ,Diberi Inisiatif Sebagai Tanda Penghargaan

KPM Perkenalkan Inisiatif Baharu

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan satu inisiatif baharu yang dinamakan Program Cuti-Cuti Cikgu. Inisiatif ini bertujuan untuk memberi peluang kepada guru-guru untuk berehat dan memulihkan semangat mereka dalam dunia perguruan. Program ini merupakan satu langkah strategik yang diambil oleh KPM untuk menghargai sumbangan dan pengorbanan guru dalam memajukan sistem pendidikan negara. Rujuk inisiatif penuh KPM cuti-cuti cikgu.

Gaji Guru Akan Dinaikkan
Gaji Guru Akan Dinaikkan

Program Cuti-Cuti Cikgu adalah satu bentuk ganjaran dan pengiktirafan kepada para guru yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan penuh dedikasi. Ia membolehkan guru-guru untuk mengambil cuti tambahan dengan pakej percutian yang diatur oleh KPM. Pakej percutian ini direka khas untuk memastikan keperluan dan kehendak guru-guru dipenuhi, serta memberikan mereka peluang untuk berehat, bersantai, dan mengisi semula tenaga.

Salah satu tujuan utama program ini adalah untuk memastikan kesejahteraan dan kepuasan guru dalam bidang perguruan. Guru-guru merupakan aset berharga dalam sistem pendidikan negara dan kehadiran mereka yang positif dan bermotivasi adalah penting untuk perkembangan pelajar. Dengan memberikan mereka peluang untuk berehat dan menikmati cuti, diharapkan semangat perguruan mereka dapat dipulihkan dan memberi impak positif kepada pengajaran dan pembelajaran di kelas.

Akhir sekali Program Cuti-Cuti Cikgu juga membantu memperkukuhkan ikatan sosial dan hubungan antara guru-guru. Melalui percutian bersama, guru-guru dapat berinteraksi, berkongsi pengalaman, dan membina hubungan yang lebih rapat di luar suasana sekolah. Ini akan mencipta suasana kerja yang lebih menyenangkan dan saling sokong-menyokong di kalangan guru-guru, yang akan membawa impak positif kepada persekitaran pembelajaran.

Cikgu Ahmad
Cikgu Ahmad
"It always seems impossible until it's done."

Anda Mungkin Meminati