Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Official Jawatan Kosong Terkini Di Telekom Malaysia (TM) Mei 2023

Jawatan Kosong Terkini Di Telekom Malaysia
Jawatan Kosong Terkini Di Telekom Malaysia

Jawatan Kosong Terkini Di Telekom Malaysia.Telekom Malaysia Berhad (TM) kini sedang membuka pelbagai peluang pekerjaan terkini untuk diisi oleh mereka yang berminat dan berkelayakan.

Pengambilan Jawatan Kosong Terkini Di Telekom Malaysia

Calon-calon disarankan untuk meneliti iklan kekosongan jawatan ini untuk memperoleh informasi lebih rinci mengenai jawatan yang ditawarkan serta maklumat penting lainnya.

Info Jawatan Kosong

Berikut adalah informasi mengenai kekosongan jawatan yang dibuka:

 • Jawatan Kosong: AGM Financial Controller
 • Anggaran Gaji: RM5,500-RM9,500

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Warganegara Malaysia
 2. Berusia 18 tahun ke atas pada tarikh tutup iklan kekosongan jawatan
 3. Memiliki kelayakan akademik sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda mengikut pengkhususan bidang bagi setiap jawatan
 4. Memiliki pengalaman kerja dari 2 hingga 10 tahun mengikut pengkhususan bagi setiap jawatan

Cara Memohon

Bagi calon yang berminat, permohonan kekosongan jawatan boleh dikemukakan secara atas talian melalui portal rasmi TM Career.

Pengguna baru dikehendaki mendaftar terlebih dahulu di sistem penjawatan tersebut sebelum boleh mengemukakan permohonan untuk jawatan yang ditawarkan.

Hanya calon yang memenuhi syarat-syarat dan lolos seleksi oleh majikan sahaja yang akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

Tarikh Tutup

Tarikh tutup bagi kekosongan jawatan tidak dinyatakan.

Maklumat Lanjut Jawatan Kosong Terkini Di Telekom Malaysia

Maklumat terperinci berkenaan kekosongan ini boleh dirujuk dibawah :

Hebahan Jawatan Kosong TM

Jawatan Kosong Lain:

Maklumat Tentang Celcom

TELEKOM MALAYSIA BERHAD (TM), ADALAH PENYEDIA SAMBUNGAN NASIONAL DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL SERTA TELCO BERSEPADU TERKEMUKA MALAYSIA

step 163948 640
Jawatan Kosong Terkini Di Telekom Malaysia

TM menetapkan untuk membolehkan Digital Malaysia dengan menawarkan rangkaian perkhidmatan komunikasi dan penyelesaian yang komprehensif dalam tetap (telefoni dan jalur lebar), mobiliti, kandungan, WiFi, Awan, Pusat Data, keselamatan siber, IoT dan perkhidmatan pintar. TM didorong oleh penciptaan nilai pemegang kepentingan dalam persekitaran yang sangat kompetitif; dan memberi penekanan kepada penyampaian pengalaman pelanggan yang dipertingkatkan melalui penambahbaikan dan inovasi kualiti perkhidmatan pelanggan yang berterusan, sambil menumpukan pada peningkatan kecekapan operasi dan produktiviti.

MISI TM

Memanusiakan teknologi dan menjadikannya boleh diakses oleh semua rakyat Malaysia dengan cara yang mampan.

 • Untuk komuniti , kami memperkayakan detik-detik setiap hari dengan membolehkan penyelesaian gaya hidup tertumpu
 • Untuk perniagaan , kami membolehkan pertumbuhan dengan menyediakan penyelesaian bersepadu & kerjasama strategik yang mempercepatkan transformasi perniagaan
 • Bagi Kerajaan , kami mempercepatkan aspirasi negara ke arah menjadi Malaysia Digital dengan ketersambungan holistik, platform dan penyelesaian digital.

MODEL DAN RANGKA KERJA TADBIR URUS TM

Jawatan Kosong Terkini Di Telekom Malaysia
Jawatan Kosong Terkini Di Telekom Malaysia

Rangka Kerja Tadbir Urus TM berpandukan prinsip dan amalan terbaik tadbir urus korporat seperti yang ditetapkan oleh Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama (LR Utama) Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Securities), Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCCG) 2021, Tadbir Urus Korporat Panduan, amalan terbaik antarabangsa dan piawaian mengenai tadbir urus korporat.

Sebagai sebahagian daripada Rangka Kerja Tadbir Urus Kumpulan, tanggungjawab khusus diagihkan kepada Jawatankuasa Lembaga dan Jawatankuasa Pengurusan yang berkaitan, memberikan sokongan kepada Lembaga Pengarah kami dalam

bidang utama seperti semakan kewangan, pengurusan modal insan, kawalan dalaman dan pengurusan risiko, serta urusan tadbir urus, perolehan dan ESG.

Rangka Kerja Tadbir Urus TM disokong oleh Piagam Lembaga, Matriks Had Kuasa (LoA) dan Dasar dan Tadbir Urus Perniagaan (BPG). Kajian semula tahunan dijalankan mengikut Piagam Lembaga, manakala LoA dan BPG disemak dan dikemas kini selaras dengan inisiatif penyusunan semula dan transformasi dalaman Kumpulan TM.

Apakah (Contoh) Soalan & Jawapan Yang Ditanya Ketika Temuduga?

Berikut adalah beberapa contoh soalan yang mungkin ditanyakan dalam temuduga untuk jawatan AGM Financial Controller di Telekom Malaysia Berhad (TM), beserta contoh jawapan yang relevan dalam Bahasa Malaysia:

 1. Ceritakan pengalaman kerja anda yang berkaitan dengan peranan Financial Controller.
  • Contoh Jawapan: “Saya telah bekerja sebagai Financial Controller selama lima tahun di sebuah syarikat teknologi terkemuka. Tugas saya melibatkan pengurusan dan pemantauan laporan kewangan, perancangan dan anggaran kewangan, serta analisis prestasi kewangan. Saya juga mempunyai pengalaman dalam menguruskan pasukan kewangan dan bekerjasama dengan bahagian lain untuk mencapai matlamat syarikat.”
 2. Bagaimana anda menguruskan anggaran kewangan dan memastikan pematuhan kepada peraturan dan regulasi?
  • Contoh Jawapan: “Dalam pekerjaan saya sebelum ini, saya bertanggungjawab menyusun anggaran tahunan dan memantau perbelanjaan syarikat mengikut anggaran yang ditetapkan. Saya juga memastikan pematuhan syarikat kepada peraturan dan regulasi kewangan dengan menjalankan audit dalaman dan bekerjasama dengan juruaudit luar.”
 3. Bagaimana anda menghadapi cabaran dalam menguruskan risiko kewangan syarikat?
  • Contoh Jawapan: “Saya sentiasa berusaha mengenal pasti dan menilai risiko kewangan yang dihadapi syarikat. Saya menjalankan analisis risiko yang komprehensif dan mengembangkan strategi pengurangan risiko yang berkesan. Selain itu, saya juga bekerjasama dengan pasukan pengurusan untuk melaksanakan polisi kawalan dalaman yang kukuh untuk mengurangkan risiko kewangan syarikat.”
 4. Bagaimana sumbangan anda dalam proses pengurusan kewangan dan perancangan strategik syarikat?
  • Contoh Jawapan: “Sebagai Financial Controller, saya berperanan dalam menyediakan maklumat kewangan yang tepat dan relevan kepada pasukan pengurusan untuk membantu dalam proses pengurusan dan perancangan strategik syarikat. Saya juga menyediakan analisis kewangan yang mendalam dan membuat cadangan untuk meningkatkan kecekapan operasi dan mencapai matlamat pertumbuhan jangka panjang syarikat.”
 1. Bagaimana anda menguruskan dan melapor kepada pihak atasan mengenai prestasi kewangan syarikat?
  • Contoh Jawapan: “Saya menguruskan prestasi kewangan syarikat dengan menghasilkan laporan kewangan berkala yang terperinci dan tepat pada masanya. Saya menganalisis data kewangan, membuat ringkasan hasil dan tren, serta memberikan maklumat yang relevan kepada pihak atasan untuk membantu mereka membuat keputusan strategik berdasarkan prestasi kewangan syarikat.”
 2. Bagaimana anda berinteraksi dengan pihak luar seperti bank, auditor, atau penasihat kewangan?
  • Contoh Jawapan: “Saya mempunyai pengalaman yang baik dalam berinteraksi dengan pihak luar seperti bank, auditor, dan penasihat kewangan. Saya menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak ini, memberikan maklumat dan dokumen yang diperlukan, serta menjawab pertanyaan mereka dengan tepat dan tepat pada masanya. Saya juga bekerjasama dengan mereka dalam menjalankan audit dan memastikan pematuhan kepada peraturan kewangan yang berlaku.”
 3. Bagaimana anda menguruskan tim kewangan dan menggalakkan kerjasama di antara anggota pasukan?
  • Contoh Jawapan: “Saya menguruskan tim kewangan dengan memberikan arahan, memberi sokongan, dan mendorong perkembangan anggota pasukan. Saya melibatkan anggota pasukan dalam proses pembuatan keputusan, memberi ruang untuk idea dan sumbangan mereka, serta mendorong kerjasama dan komunikasi yang baik di kalangan mereka. Saya juga berperanan sebagai mentor dalam membantu anggota pasukan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka.”
 4. Bagaimana anda menghadapi situasi di mana anda perlu membuat keputusan yang melibatkan aspek kewangan yang kompleks?
  • Contoh Jawapan: “Dalam situasi di mana saya perlu membuat keputusan yang melibatkan aspek kewangan yang kompleks, saya mengumpulkan dan menganalisis maklumat yang relevan, mengambil kira risiko dan peluang yang ada, serta berkonsultasi dengan pasukan dan pihak-pihak yang berkaitan. Saya juga menggunakan pengetahuan dan pengalaman saya dalam menganalisis skenario, menimbang pro dan kontra, dan membuat keputusan yang berdasarkan analisis yang teliti dan logik.”

Semoga contoh-contoh jawapan ini membantu anda dalam persiapan temuduga untuk jawatan AGM Financial Controller. Ingatlah untuk menyelaraskan jawapan anda dengan pengalaman dan kebolehan yang anda miliki. Selamat menjalani temuduga!

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati