Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Bantuan Tunai BMT RM800 dibayar selama 4 bulan

Bantuan Tunai BMT RM800 dibayar selama 4 bulan
Bantuan Tunai BMT RM800 dibayar selama 4 bulan

Bantuan Tunai BMT RM800 dibayar selama 4 bulan: Ini tarikh rasmi pembayarannya. Pihak Kerajaan Persekutuan dan Negeri telah memperkenalkan pelbagai jenis bantuan kewangan khusus untuk membantu mereka yang memerlukan.

Pada 24 Februari 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan beberapa bantuan kewangan di bawah Belanjawan 2023.

Sertai kami di Telegram :

telegram us

Bantuan Tunai BMT RM800 dibayar selama 4 bulan: Ini tarikh rasmi pembayarannya

Salah satu bantuan kewangan adalah Bantuan Musim Tengkujuh (BMT). Ianya merupakan bantuan tunai yang diberikan oleh Kerajaan kepada individu yang memenuhi syarat kelayakan.

Kadar Bantuan BMT Dinaikkan Kepada RM800

Pada Belanjawan 2023, pihak Kerajaan telah bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan BMT dari RM600 kepada RM800 untuk setiap penerima. Bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban 320 ribu pekebun kecil dengan peruntukan sebanyak RM256 juta.

Fasa Pembayaran BMT

Sebelum ini, BMT dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA). Namun, berdasarkan Ringkasan Belanjawan 2023, pembayaran BMT akan dilakukan dalam empat fasa selama empat bulan, iaitu pada bulan November (Fasa 1), Disember (Fasa 2), Januari (Fasa 3), dan Februari (Fasa 4). Perlu diingat bahawa maklumat lanjut mengenai BMT tahun 2023 akan diumumkan dari semasa ke semasa oleh pihak Kerajaan.

Bantuan lain:

Info Tentang BMT

Untuk membantu mereka yang memerlukan, pihak Kerajaan Persekutuan dan Negeri telah memperkenalkan pelbagai jenis bantuan kewangan khusus. Pada 24 Februari 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan beberapa bantuan kewangan di bawah Belanjawan 2023.

Salah satu bantuan kewangan adalah Bantuan Musim Tengkujuh (BMT), yang merupakan bantuan tunai yang diberikan oleh Kerajaan kepada individu yang memenuhi syarat kelayakan. Melalui Belanjawan 2023, pihak Kerajaan bersetuju untuk menaikkan kadar bantuan BMT dari RM600 kepada RM800 untuk setiap penerima. Ini akan membantu meringankan beban 320 ribu pekebun kecil dengan peruntukan RM256 juta.

Sebelum ini, BMT dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA). Berdasarkan Ringkasan Belanjawan 2023, pembayaran BMT akan dibuat sebanyak empat fasa dalam tempoh empat bulan pada bulan November (Fasa 1), Disember (Fasa 2), Januari (Fasa 3), dan Februari (Fasa 4). Walau bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai BMT tahun 2023 ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa oleh pihak Kerajaan.

BMT atau Bantuan Musim Tengkujuh adalah sebuah program bantuan tunai yang ditawarkan oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu pekebun kecil menghadapi kos hidup yang semakin meningkat. Bantuan ini biasanya diberikan sebanyak empat kali setahun pada musim tengkujuh (bulan November hingga Februari) dan bermula pada tahun 2015.

Untuk layak menerima BMT, individu perlu memenuhi syarat-syarat tertentu seperti menjadi pekebun kecil, memiliki tanah yang sah, berumur antara 18 hingga 59 tahun, dan tidak mempunyai pendapatan tetap yang memadai. Selain itu, individu yang berminat perlu mendaftar dengan agensi pemberi bantuan seperti RISDA dan FELDA.

Sejak diperkenalkan, program BMT telah membantu ribuan pekebun kecil di seluruh Malaysia untuk mengurangkan beban kos hidup dan meningkatkan taraf hidup mereka. Melalui Belanjawan 2023, Kerajaan telah menaikkan kadar bantuan BMT dari RM600 kepada RM800 untuk setiap penerima dalam tempoh empat bulan.

Dalam Belanjawan 2023, Kerajaan Malaysia turut memperkenalkan beberapa program bantuan kewangan lain yang bertujuan untuk membantu rakyat Malaysia yang memerlukan. Antara program bantuan kewangan tersebut termasuklah:

 1. Bantuan Khas Covid-19 – Bantuan tunai RM500 untuk rakyat Malaysia yang terjejas akibat pandemik Covid-19.
 2. Bantuan Sara Hidup (BSH) – Bantuan tunai tahunan bagi isi rumah berpendapatan rendah untuk membantu menampung kos sara hidup seperti makanan, pakaian, dan perbelanjaan asas lain.
 3. Bantuan Khas Wilayah Persekutuan – Bantuan tunai bagi penduduk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai pendapatan bulanan kurang dari RM2,000.
 4. Skim Jaminan Kebajikan Kebangsaan – Skim insurans kesihatan yang ditawarkan oleh Kerajaan bagi rakyat Malaysia yang mempunyai pendapatan bulanan kurang dari RM2,500.

Program-program bantuan kewangan ini adalah antara inisiatif Kerajaan untuk membantu meringankan beban kos hidup rakyat Malaysia dan membantu mereka yang memerlukan. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan kewangan boleh mengemukakan permohonan melalui agensi-agensi pemberi bantuan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pusat Zakat, dan lain-lain.

Selain daripada program-program bantuan kewangan yang telah disebutkan sebelum ini, terdapat juga program-program bantuan kewangan lain yang ditawarkan oleh Kerajaan Malaysia. Antaranya termasuk:

 1. Bantuan Khas Orang Kurang Upaya – Bantuan tunai dan perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh Kerajaan Malaysia kepada orang kurang upaya (OKU) dan keluarga mereka.
 2. Bantuan Khas Anak-Anak – Bantuan kewangan bagi membantu keluarga yang mempunyai anak-anak yang memerlukan penjagaan khas seperti kanak-kanak yang menghadapi masalah kesihatan atau kecacatan.
 3. Bantuan Khas Kematian – Bantuan tunai yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia kepada keluarga mangsa yang meninggal dunia.
 4. Bantuan Khas Pelajar – Bantuan kewangan bagi membantu pelajar yang mempunyai masalah kewangan untuk melanjutkan pengajian.

Program-program bantuan kewangan ini biasanya diperuntukkan oleh Kerajaan Malaysia bagi membantu golongan yang memerlukan seperti orang kurang upaya, kanak-kanak, dan keluarga mereka yang menghadapi masalah kewangan. Rakyat Malaysia boleh menghubungi agensi-agensi pemberi bantuan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Pusat Zakat untuk maklumat lanjut tentang program-program bantuan kewangan yang ditawarkan oleh Kerajaan.

Selain itu, terdapat juga program bantuan khas yang ditawarkan oleh beberapa agensi kerajaan lain seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan banyak lagi. Beberapa daripada program bantuan ini termasuk:

 1. Program Bantuan I-Kehadiran – Program ini ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membantu pelajar yang memerlukan bantuan kewangan untuk menghadiri sekolah.
 2. Bantuan Khas COVID-19 – Berikutan dengan penularan wabak COVID-19, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai program bantuan kewangan seperti Bantuan Prihatin Nasional (BPN) dan Bantuan Khas COVID-19 untuk membantu rakyat Malaysia yang terkesan oleh pandemik ini.
 3. Program Bantuan Rawatan Kanser – Program ini ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membantu pesakit kanser yang memerlukan rawatan dan perkhidmatan sokongan.

Program-program bantuan kewangan ini merupakan usaha Kerajaan Malaysia dalam membantu golongan yang memerlukan dan juga memastikan kesetiaan negara kepada rakyatnya. Adalah penting bagi rakyat Malaysia untuk mengambil maklum tentang program bantuan kewangan ini dan mengambil tindakan yang sesuai bagi mendapatkan bantuan yang mereka perlukan.

BMT Sangat Penting Bagi Petani Kecil

program BMT sangat penting bagi petani kecil yang tergolong dalam sektor pertanian, khususnya sektor getah, kelapa sawit dan tanaman-tanaman lain yang diusahakan oleh pekebun kecil. Program ini membantu mereka untuk mengatasi masalah kewangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Dengan adanya program BMT, petani kecil dapat menerima bantuan kewangan yang dapat membantu mereka memperbaiki keadaan kewangan mereka, dan pada masa yang sama memberikan sokongan kepada sektor pertanian di Malaysia. Bantuan ini juga dapat membantu pekebun kecil meningkatkan hasil tanaman mereka, dan oleh itu, memperbaiki pendapatan mereka.

Selain itu, program BMT juga membantu memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan sosial pekebun kecil, terutamanya mereka yang tergolong dalam kumpulan yang kurang bernasib baik seperti pesakit kronik, warga emas dan lain-lain.

Oleh itu, sangat penting untuk memberi sokongan kepada program BMT dan program bantuan kewangan lain yang ditawarkan oleh Kerajaan Malaysia. Dengan cara ini, kita dapat membantu golongan yang memerlukan dan pada masa yang sama membantu memperkuatkan ekonomi negara.

TINGGALKAN KOMEN

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati