Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Dibuka Jawatan kosong SC – Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Secara Besar-besaran

jpg 20230328 142904 0000

Dibuka Jawatan kosong SC – Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Secara Besar-besaran. Sukacita diberitahu bahawa Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) sedang mencari warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berdedikasi untuk mengisi pelbagai jawatan kosong yang ditawarkan. Bagi mereka yang sedang mencari peluang pekerjaan, berikut adalah maklumat terperinci bagi calon yang berminat untuk memohon jawatan-jawatan tersebut:

Sertai kami di Telegram:

telegram us

Dibuka Jawatan kosong SC – Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Secara Besar-besaran

Jawatan Yang Ditawarkan

Jawatan Kosong
Penolong Pengurus / Pengurus
Penolong Pengurus
Penolong Pengurus Besar
Penolong Pengurus / Pengurus (Pekerjaan Kontrak)
Penolong Pengurus Besar
Pengurus Kanan

 

Syarat-syarat Kelayakan

 1.     Warganegara Malaysia
 2.     Berumur 18 tahun ke atas pada tarikh tutup permohonan
 3.     Syarat-syarat kelayakan lebih khusus dan teliti hendaklah dilihat di hebahan rasmi kekosongan jawatan.

Cara Memohon

 1.     Calon yang berminat boleh membuat permohonan mengikut arahan yang terdapat di pengumuman rasmi kekosongan jawatan.
 2.     Permohonan boleh dibuat secara dalam talian (online) di sistem yang ditetapkan oleh SC.
 3. Hanya calon yang memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dan lolos tapisan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga oleh pihak majikan.
 4. Maklumat lebih terperinci (rasmi) berkenaan kekosongan jawatan dan permohonan boleh dilihat dibawah:

Iklan Penuh Jawatan Kosong, SC

Bilakah Tutup Permohonan?

 • Tarikh tutup permohonan boleh dirujuk di hebahan rasmi kekosongan jawatan.

Jawatan kosong lain:

Info Tentang Suruhanjaya Sekuriti (SC)

download 5

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) adalah badan pengawalseliaan pasaran kewangan di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC berfungsi sebagai penguatkuasa undang-undang bagi pasaran sekuriti dan mempunyai kuasa untuk mengawal selia industri pasaran modal di Malaysia.

Antara tanggungjawab utama SC adalah:

 • Memastikan pasaran sekuriti di Malaysia berfungsi dengan cekap, adil dan telus.
 • Memastikan syarikat terbuka yang disenaraikan di Bursa Malaysia mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkaitan.
 • Melindungi kepentingan pelabur dengan mengawal selia penawaran saham awam dan penyediaan maklumat yang diperlukan oleh pelabur.
 • Mengawal selia institusi kewangan dan perantara pasaran modal, termasuk syarikat broker saham dan pengurus dana.

SC juga mempunyai fungsi untuk membangunkan pasaran modal Malaysia, menyediakan edukasi dan mempromosikan kesedaran tentang pasaran modal kepada orang awam. SC juga memainkan peranan penting dalam membangunkan dasar dan undang-undang yang berkaitan dengan pasaran modal di Malaysia.

Sebagai badan pengawalseliaan pasaran kewangan Malaysia, SC memainkan peranan penting dalam memastikan pasaran sekuriti Malaysia berfungsi dengan cekap, adil dan telus serta memastikan pelabur dilindungi daripada penipuan dan amalan yang tidak sihat.

Selain daripada itu, SC juga mempunyai beberapa inisiatif untuk membangunkan pasaran modal Malaysia, antaranya ialah:

 • Meningkatkan kepelbagaian produk pasaran modal untuk meningkatkan daya tarikan kepada pelabur.
 • Meningkatkan kebolehcapaian pasaran modal di Malaysia melalui teknologi dan inovasi.
 • Meningkatkan hubungan antara Malaysia dengan pasaran modal antarabangsa melalui penyertaan dalam pertukaran kepakaran dan pengalaman.
 • Meningkatkan kerjasama dengan pemain pasaran modal utama di Malaysia seperti Bursa Malaysia, Institusi Kewangan Tempatan dan Institusi Kewangan Asing.

SC juga mempunyai mandat untuk memastikan pasaran sekuriti Malaysia mematuhi piawaian antarabangsa dan undang-undang tempatan yang berkaitan. Oleh itu, SC sentiasa mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, serta mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran undang-undang.

Pada keseluruhannya, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) memainkan peranan yang penting dalam membangunkan pasaran modal Malaysia dan memastikan kestabilan dan keadilan di dalamnya. Melalui pengawalseliaan yang cekap dan berkesan, SC menjadikan Malaysia sebagai destinasi yang menarik untuk pelaburan di pasaran modal.

Selain itu, SC juga menyediakan pelbagai khidmat nasihat dan maklumat kepada pelabur, syarikat dan orang awam tentang pasaran modal dan sekuriti. Antara khidmat yang disediakan ialah:

 • Program Pendidikan Pelaburan (InvestSmart) yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang pelaburan di kalangan orang awam.
 • Portal Pengguna Bijak yang menyediakan maklumat tentang produk dan perkhidmatan kewangan untuk membantu pengguna membuat keputusan bijak dalam memilih produk kewangan.
 • Portal eXtensify yang menyediakan maklumat tentang syarikat awam di Malaysia dan memudahkan orang ramai untuk membeli saham secara dalam talian.
 • Pelbagai bahan dan publikasi berkaitan pasaran modal dan sekuriti seperti risalah, artikel dan laporan pasaran.

Untuk memastikan keselamatan dan kepentingan pelabur, SC juga mengambil tindakan keras terhadap aktiviti penipuan dan manipulasi pasaran. Selain itu, SC juga bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang tempatan dan antarabangsa untuk membanteras aktiviti-aktiviti yang merosakkan pasaran modal.

Kesimpulannya, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) memainkan peranan yang penting dalam membangunkan pasaran modal Malaysia dan memastikan kestabilan serta keadilan di dalamnya. SC juga memainkan peranan penting dalam melindungi kepentingan dan keselamatan pelabur. Oleh itu, SC perlu terus memantau pasaran modal dan mengambil tindakan proaktif untuk memastikan pasaran modal Malaysia kekal sihat dan mantap.

Selain itu, SC juga menggalakkan inovasi dan pemerkasaan teknologi dalam pasaran modal dengan mengambil inisiatif seperti melancarkan Platform Pembiayaan Berbasis Teknologi (P2P) dan Platform Pelaburan Bersama (PRISM). P2P adalah satu platform yang membolehkan pelabur dan usahawan berinteraksi secara langsung tanpa melalui institusi kewangan konvensional, sementara PRISM adalah satu platform yang menyediakan kemudahan pelaburan bagi pelabur kecil dan sederhana.

Selain itu, SC juga memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk memperkukuhkan keupayaan industri kewangan Malaysia seperti memperkenalkan rangkaian peraturan baru untuk mengawal aktiviti pasaran modal, memperkenalkan skim insentif dan pelbagai kemudahan lain bagi syarikat yang ingin mencatatkan saham mereka di pasaran modal Malaysia.

Dalam usaha untuk memperkukuhkan pasaran modal Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama di rantau ini, SC juga memperluaskan kerjasama dengan pelbagai negara dan institusi kewangan antarabangsa. SC juga memastikan bahawa pasaran modal Malaysia mematuhi standard antarabangsa dalam pengurusan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan.

Secara keseluruhan, SC terus memainkan peranan yang penting dalam membangunkan pasaran modal Malaysia dan memastikan kestabilan serta keadilan di dalamnya. Dalam usaha untuk mencapai matlamat tersebut, SC terus berinovasi dan berusaha memperkenalkan pelbagai inisiatif yang akan memperkukuhkan industri kewangan Malaysia.

Apakah Kelebihan Bekerja Di SC?

Terdapat beberapa kelebihan bekerja di Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) antaranya:

 1. Peluang Pembelajaran dan Penyertaan dalam Industri Kewangan: Bekerja di SC memberi anda peluang untuk mengambil bahagian dalam pembangunan industri kewangan di Malaysia. Anda akan bekerja dengan profesional yang berkelayakan di dalam pasaran modal dan mempunyai akses kepada kursus latihan, seminar dan konferens yang akan membantu meningkatkan pengetahuan anda tentang industri ini.
 2. Faedah Pekerjaan yang Komprehensif: Faedah pekerjaan yang komprehensif, termasuk faedah kesihatan dan perubatan, kenaikan gaji tahunan, program pelarian pekerjaan, dan banyak lagi.
 3. Budaya Kerja yang Inklusif: SC mengamalkan budaya kerja yang inklusif di mana semua pekerja diberi peluang yang sama dan dihargai atas sumbangan mereka. Keragaman diterima dengan positif dan digalakkan dalam pasukan kerja SC.
 4. Peluang untuk Berkembang dalam Kerjaya: SC menawarkan peluang bagi pekerja untuk membangunkan kerjaya mereka dan mencapai matlamat profesional mereka. Anda akan diberi sokongan dan bimbingan untuk memajukan kerjaya anda di dalam organisasi.
 5. Kehidupan Kerja yang Seimbang: SC memahami bahawa keseimbangan kerja-hidup adalah penting bagi kepuasan pekerja dan memperkenalkan program seperti cuti tambahan, fleksibiliti kerja, dan bantuan kesejahteraan untuk membantu pekerja mencapai keseimbangan kerja-hidup yang selesa.
Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati