Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Pengambilan lebih 20 Jawatan Kosong PNM – Jabatan Kerajaan

Jawatan Kosong PNM
Jawatan Kosong PNM

Pengambilan lebih 20 jawatan kosong PNM – Jabatan Kerajaan. Pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) memperkenalkan peluang pekerjaan yang menarik bagi mereka yang sedang mencari kerja. SPA kini membuka pengambilan jawatan kosong di Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) untuk calon yang berminat menjadi penjawat awam.

Pengambilan Lebih 20 Jawatan Kosong PNM – Jabatan Kerajaan

Terdapat lebih daripada 20 jawatan kosong yang ditawarkan di PNM, termasuklah jawatan Pustakawan Gred S41 dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional dengan jadual gaji RM2,078 hingga RM9,544. Pemohon yang berminat perlu mematuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh SPA dan PNM.

Maklumat Jawatan PNM 
PUSTAKAWAN GRED S41 
Kumpulan:Pengurusan dan Profesional
Kem/Jab:Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
Jadual Gaji:RM2,078 – RM9,544
Kekosongan:2
Simpanan:20

Syarat-syarat Kelayakan

  • Syarat-syarat kelayakan termasuklah menjadi Warganegara Malaysia,
  • berusia tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, dan;
  • memenuhi keperluan akademik yang ditetapkan.

Calon yang berminat perlu membuat permohonan mengikut arahan dan melengkapkan maklumat yang diperlukan.

Sertai kami di Telegram:

Follow SGO Telegram

Tarikh Tutup Permohonan

Tarikh tutup permohonan adalah pada 05 APRIL 2023 (RABU) jam 11.59 malam.

Hanya calon yang memenuhi syarat-syarat kelayakan dan lolos tapisan akan dipanggil untuk sesi temuduga. Pastikan semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan benar, dan hanya memohon jawatan yang sesuai dengan syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan.

Hebahan rasmi kekosongan jawatan boleh dirujuk:

Iklan Penuh Jawatan Kosong, PNM

Dan permohonan boleh dibuat:

Klik Sini Untuk Memohon Jawatan

Kami mengharapkan bahawa anda yang memohon jawatan ini akan berjaya dalam usaha anda. Kita semua tahu bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan kerja keras, ketekunan, dan keupayaan untuk belajar dari kegagalan, segala-galanya boleh dicapai. Jangan lupa bahawa kejayaan tidak hanya tentang mencapai matlamat yang telah ditetapkan, tetapi juga melibatkan proses untuk menjadi lebih baik setiap hari. Terus berusaha dan jangan pernah berputus asa dalam menghadapi cabaran. Kami mendoakan yang terbaik untuk masa depan anda.

Jawatan kosong lain:

Info tentang Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)

Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) merupakan institusi perpustakaan terbesar di Malaysia yang terletak di Kuala Lumpur. PNM berfungsi sebagai pusat rujukan bagi kajian dan penyelidikan, dan mempunyai koleksi bahan-bahan ilmu yang meliputi pelbagai bidang termasuk sains, teknologi, bahasa, sastera, sejarah dan banyak lagi.

PNM ditubuhkan pada tahun 1971 dan mempunyai misi untuk menyediakan akses terbuka dan tidak terhadap bahan-bahan ilmu pengetahuan dan pengetahuan am bagi masyarakat Malaysia. Selain itu, PNM juga bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ilmu dan budaya dalam kalangan rakyat Malaysia dan untuk menjadi pusat rujukan utama bagi pengumpulan dan penyampaian bahan-bahan ilmu pengetahuan dan pengetahuan am.

PNM menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti pinjaman bahan-bahan, kemudahan ruang kajian, akses ke pangkalan data dan jurnal elektronik, serta banyak lagi. PNM juga mempunyai program-program yang menggalakkan minat membaca dan pemikiran kritis dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutama kanak-kanak dan remaja.

PNM juga merupakan anggota Persatuan Perpustakaan Malaysia (PLA) dan Persatuan Perpustakaan Asia Tenggara (SEALG), dan sering menjadi tuan rumah kepada persidangan dan pertemuan antarabangsa mengenai perpustakaan dan bidang berkaitan.

PNM merupakan institusi perpustakaan penting di Malaysia dan terus berusaha untuk meningkatkan akses kepada bahan-bahan ilmu pengetahuan dan pengetahuan am bagi rakyat Malaysia.

PNM turut menyokong pendidikan dan penyelidikan di Malaysia melalui program-programnya yang bertujuan untuk memperkayakan pengetahuan dan pembangunan dalam pelbagai bidang. Antara program yang ditawarkan oleh PNM adalah program latihan praktikal, bantuan kewangan dan penyelidikan, serta program bantuan bacaan dan sumber maklumat untuk pelajar dan pengajar di seluruh Malaysia.

Selain itu, PNM turut mengedepankan teknologi maklumat dalam menjalankan operasinya. PNM mempunyai sistem pengurusan perpustakaan yang moden dan terkini, termasuk pangkalan data dan katalog elektronik, yang memudahkan akses kepada bahan-bahan ilmu pengetahuan dan pengetahuan am.

PNM juga mempunyai koleksi khusus seperti koleksi Perpustakaan Malaysia Lama yang mengandungi bahan-bahan yang berusia lebih 100 tahun, dan koleksi Perpustakaan Negara yang mengandungi bahan-bahan terbitan Malaysia dan luar negara. Selain itu, PNM juga mempunyai bahan-bahan khas seperti koleksi karya-karya seni, manuskrip dan bahan-bahan khas yang berkaitan dengan sejarah Malaysia.

Sebagai sebuah institusi perpustakaan utama di Malaysia, PNM terus berusaha untuk memperkayakan khazanah ilmu pengetahuan dan pengetahuan am di Malaysia. Melalui program-program dan inisiatif yang dijalankan, PNM berharap untuk memupuk minat membaca dan pembelajaran dalam kalangan rakyat Malaysia dan menjadi pusat rujukan utama bagi penyelidikan dan pembangunan di negara ini.

Selain itu, PNM juga menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pelbagai lapisan masyarakat. Antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh PNM adalah perkhidmatan pinjaman buku, akses internet percuma, pusat pembelajaran dan kemudahan mesyuarat dan seminar. PNM juga menawarkan perkhidmatan khas untuk golongan OKU seperti aksesibiliti untuk kursus dan bahan-bahan yang disesuaikan dengan keperluan mereka.

Selain daripada itu, PNM turut menjalinkan kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan, swasta dan antarabangsa dalam usaha memperkayakan koleksi perpustakaannya dan memperluaskan akses kepada bahan-bahan ilmu pengetahuan dan pengetahuan am.

Bagi melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pusat rujukan utama di negara ini, PNM juga mempunyai peranan yang penting dalam memastikan ketersediaan dan kebolehcapaian sumber maklumat terkini dalam pelbagai bidang. PNM turut mengambil inisiatif untuk mengumpulkan dan memelihara sumber maklumat dan pengetahuan yang berkaitan dengan pembangunan negara dan pembangunan masyarakat.

Dalam usaha menjana minat membaca dan membudayakan budaya ilmu pengetahuan dan pengetahuan am di kalangan masyarakat, PNM turut melaksanakan program-program pendedahan dan kempen-kempen promosi untuk menyokong aktiviti membaca dan pembelajaran di Malaysia. Sebagai sebuah institusi yang penting dalam dunia pendidikan dan penyelidikan di Malaysia, PNM memainkan peranan yang penting dalam memupuk budaya ilmu pengetahuan dan membantu masyarakat dalam memperkayakan pengetahuan dan kefahaman mereka tentang dunia di sekeliling kita.

Kelebihan Bekerja Di PNM

 

Berikut adalah beberapa kelebihan bekerja di Perpustakaan Negara Malaysia (PNM):

  1. Peluang untuk memperluas pengetahuan: Kerja di PNM memberikan peluang untuk belajar mengenai pelbagai topik dan bidang, serta mengakses koleksi buku dan sumber rujukan terkini.
  2. Meningkatkan kemahiran: Bekerja di PNM boleh membantu meningkatkan kemahiran seperti pengurusan maklumat, penyelidikan dan pembangunan koleksi, pengurusan perpustakaan, serta kemahiran komunikasi.
  3. Keseimbangan kerja-hidup: PNM mempunyai jadual kerja yang tetap dan memberikan cuti-cuti tahunan serta cuti sakit yang mencukupi, menjadikan keseimbangan kerja-hidup dapat dicapai.
  4. Peluang untuk berkembang: PNM menyediakan pelbagai latihan dan program pembangunan profesional untuk membantu pekerja meningkatkan kemahiran mereka dan memajukan kerjaya mereka dalam bidang perpustakaan dan maklumat.
  5. Kesejahteraan pekerja: PNM menawarkan pakej faedah yang lengkap termasuk elaun, kenaikan gaji tahunan, cuti bersalin, serta faedah kesihatan dan kecemasan.
  6. Kemudahan dan persekitaran kerja yang kondusif: PNM mempunyai kemudahan yang baik dan persekitaran kerja yang kondusif, seperti ruang kerja yang luas dan selesa, akses internet percuma, serta kemudahan mesyuarat dan seminar.
  7. Membantu memperkayakan masyarakat: Bekerja di PNM membawa peranan penting dalam membantu memperkayakan masyarakat dengan menyediakan akses kepada bahan-bahan ilmu pengetahuan dan pengetahuan am. Ini memberikan satu lagi kepuasan kerja yang memberi impak positif pada masyarakat.
Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati