Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) : Cara Permohonan & Semakan

Inisiatif Pendapatan Rakyat
Inisiatif Pendapatan Rakyat

Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) : Cara Permohonan & Semakan. Program Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) merupakan usaha kerajaan di bawah Kementerian Ekonomi untuk mengatasi golongan miskin tegar. IPR bertujuan untuk membantu pesertanya menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan agar dapat keluar dari garis kemiskinan, yang ditetapkan pada paras RM1,900 berdasarkan kajian. Kerajaan menetapkan sasaran untuk memberikan manfaat IPR kepada 100,000 penerima.

Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) merupakan sebuah usaha kerajaan di bawah Kementerian Ekonomi untuk membantu golongan miskin tegar dan B40 meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui dua strategi utama. Pertama, dengan memberi fokus kepada program-program yang membantu menambah pendapatan mereka dalam sektor pertanian, perniagaan makanan, dan perkhidmatan. Kedua, dengan membina ekosistem yang baik antara pemohon, pemegang taruh, dan masyarakat setempat.

Melalui IPR, kerajaan bercita-cita untuk memberi bantuan kepada 100,000 penerima dalam mengatasi masalah ekonomi harian dan membasmi kemiskinan di negara ini.

Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) : Cara Permohonan & Semakan

ipr inisiatif pendapatan rakyat 1Tiga model Inisiatif Pendapatan Rakyat

IPR membabitkan tiga model iaitu:

  • Inisiatif Usahawan Tani (INTAN)
  • Inisiatif Usahawan Makanan (INSAN)
  • Inisiatif Operator Perkhidmatan (IKHSAN)

Berikut adalah penerangan ringkas mengenai inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan:

i) Inisiatif Usahawan Tani (INTAN)

Walaupun program INTAN memerlukan masa yang lebih lama untuk menghasilkan pendapatan kerana perlu menunggu sehingga hasil boleh dituai, kerajaan telah memberikan bantuan untuk tempoh pemantauan 24 bulan yang merangkumi penyediaan tapak, infrastruktur, latihan dan elaun bulanan sementara menunggu hasil tuaian.

Beberapa pihak yang terlibat dalam model INTAN termasuk syarikat pertanian, rantaian peruncitan makanan, pengeksport, agensi kerajaan yang berkaitan, dan koperasi.

ii) Inisiatif Usahawan Makanan (INSAN)

Melalui program INSAN, perserta boleh jana pendapatan dan buat dengan mesin vending (vending machine) di mana peserta akan diberikan pelbagai kemudahan termausk latihan bisnes dan perniagaan secara percuma, teknologi, latihan kemahiran, tempat berniaga disediakan, bantuan promosi dan pemsaran dan lain-lain lagi menerusi koperasi.

Berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam model INSAN:

  • Pengusaha mesin vending
  • Syarikat-syarikat yang ingin menyediakan kemudahan makanan kepada pekerja mereka
  • Pemilik atau pengusaha premis agensi kerajaan di peringkat Persekutuan dan Negeri
  • Institusi pendidikan seperti sekolah, kolej dan universiti yang ingin menyediakan makanan melalui mesin vending kepada pelajar, staf dan pelawat
  • Stesen-stesen LRT
  • Hospital dan fasilitas kesehatan yang ingin menyediakan makanan melalui mesin vending kepada pesakit, pengunjung dan staf.

iii) Inisiatif Operator Perkhidmatan (IKHSAN)

membolehkan peserta untuk menjadi operator kawalan kemudahan awam seperti tandas awam atau pejabat dan memperoleh pendapatan dari dua sumber, iaitu kutipan harian orang yang membayar untuk masuk tandas atau menggunakan kemudahan lain.

Antara pihak yang terlibat dalam model IKHSAN termasuk syarikat swasta yang memerlukan pekerja sambilan untuk tujuan membersihkan premis, serta premis agensi kerajaan.

Permohonan Inisiatif Pendapatan Rakyat 

ipr 2023Apakah Syarat-syarat Permohonan?

IPR akan memfokuskan untuk golongan berikut:

  • Merupakan Warganegara Malaysia
  • Adalah Pemohon  daripada golongan berpendapatan B40 dan miskin tegar

Bagaimana Cara Permohonan & Pendaftaran IPR?

Untuk individu yang memenuhi syarat-syarat permohonan di atas, anda boleh menghantar permohonan untuk menyertai program IPR ini denga mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Sila Layari laman IPR di https://ipr.epu.gov.my/sign_up
  2. Sila lengkapkan pendaftaran akaun terlebih dahulu
  3. Sila sahkan akaun anda dengan mengklik pautan yang dihantar ke emel anda
  4. kemudian Log masuk akaun anda
  5. Akhir sekali,lengkapkan permohonan anda dengan mengisi segala butiran yang dilengkapkan

Untuk Maklumat Lanjut

Kementerian Ekonomi

Menara Prisma
No. 26 Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya

Mohon juga bantuan:

Penerangan Ringkas Kepentingan Program Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR)

Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) merupakan program inisiatif kerajaan Malaysia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah atau miskin tegar. IPR memberikan peluang kepada peserta untuk mengembangkan kemahiran dan meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha kecil-kecilan dan pertanian. Program ini sangat penting kerana ianya dapat membantu golongan yang kurang bernasib baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Salah satu kepentingan IPR adalah ia dapat membantu mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini. Kadar kemiskinan di Malaysia masih tinggi terutama bagi golongan yang berpendapatan rendah. Dengan adanya program ini, rakyat berpendapatan rendah dapat mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka dan keluar daripada lingkaran kemiskinan. Ini juga dapat membantu meningkatkan taraf hidup rakyat secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan ekonomi negara secara keseluruhan.

Selain itu, IPR juga penting kerana ia dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kemahiran peserta. Melalui program ini, peserta akan diberikan peluang untuk mempelajari kemahiran baru dalam bidang keusahawanan dan pertanian. Dengan mempelajari kemahiran baru ini, mereka dapat meningkatkan peluang mereka untuk mengembangkan perniagaan kecil-kecilan mereka dan meningkatkan pendapatan mereka.

Cara permohonan dan semakan IPR juga sangat mudah. Pendaftaran boleh dibuat secara online melalui portal rasmi Kementerian Ekonomi. Pendaftar perlu mengemukakan maklumat peribadi dan maklumat perniagaan atau pertanian mereka. Permohonan akan diproses oleh Kementerian Ekonomi dan peserta yang layak akan diberikan bantuan dalam bentuk latihan, infrastruktur dan bantuan kewangan.

Bagi peserta yang sudah mendaftar, mereka boleh memeriksa status permohonan mereka melalui portal rasmi Kementerian Ekonomi. Semakan ini membolehkan mereka mengetahui status permohonan mereka dan jika mereka layak, bantuan yang diterima.

IPR juga membantu untuk mengurangkan kesenjangan ekonomi antara golongan yang berpendapatan tinggi dengan golongan yang berpendapatan rendah. Dalam jangka panjang, ini akan menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara dan mengurangkan ketidakadilan sosial.

Bagi individu yang berminat untuk memohon program IPR, terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan. Antara cara yang paling mudah adalah dengan mengisi borang permohonan IPR yang boleh didapati di pejabat Kementerian Ekonomi atau agensi yang terlibat dalam program ini. Selain itu, permohonan boleh juga dilakukan secara online melalui portal rasmi IPR.

Kesimpulannya, Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) : Cara Permohonan & Semakan  adalah program yang sangat penting bagi rakyat Malaysia. Ia membantu mengurangkan kadar kemiskinan, meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan keterampilan dan kemahiran peserta, dan membantu meningkatkan ekonomi negara secara keseluruhan. Oleh itu, adalah penting bagi rakyat Malaysia untuk memanfaatkan peluang ini dan mendaftar untuk program IPR untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan membantu mengembangkan negara.

Cikgu Ahmad
Cikgu Ahmad
"It always seems impossible until it's done."

Anda Mungkin Meminati