Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

TEKANAN GURU : KPM ARAH SEGERA 7 LANGKAH TANGANI ISU INI ELAK TRAUMA

KPM ARAH SEGERA 7 LANGKAH TANGANI ISU TEKANAN GURU

KPM ARAH SEGERA 7 LANGKAH TANGANI ISU TEKANAN GURU. Maklumat terbaru yang baru saja dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengenai isu guru yang sedang hangat diperkatakan di kalangan para netizen. Sehubungan Itu baru sahaja telah diumumkan oleh Menteri KPM iaitu YB fadhlina dalam usaha beliau untuk memartabatkan pendidikan negara di peringkat kebangsaan.

Siaran media yang telah dikeluarkan oleh pihak KPM telah membuka dan adalah merupakan satu berita yang gembira kepada komuniti pendidikan negara Malaysia bila telah diarahkan segera untuk melaksanakan 7 langkah dalam tangani isu tekanan guru yang dihadapi selama ini. Usaha KPM mendapat sokongan ramai yang apabila terus mendengar luahan pada Rakyat yang inginkan perubahan dan kesaksamaan dalam sistem pendidikan.

KPM ARAH SEGERA 7 LANGKAH TANGANI ISU TEKANAN GURU

KPM ARAH SEGERA 7 LANGKAH TANGANI ISU TEKANAN GURUKPM Mendengar Luahan Para Guru

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan terus mendukung dan memberikan tumpuan kepada tujuh teras utama dalam hasrat melahirkan murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera.

Justeru, dalam teras kelima yang memfokuskan kepada isu kebajikan termasuk tekanan yang dihadapi oleh para guru, KPM bersetuju untuk melaksanakan langkah segera, hasil daripada laporan awal yang diterima, seperti yang berikut:

1. Memansuhkan sebarang bentuk pertandingan, sambutan atau majlis di semua peringkat yang tidak memberikan impak besar terhadap pembelajaran murid dan hanya menambahkan beban tugas guru. Sebagai contoh, pertandingan keceriaan pusat sumber, tandas tercantik, Bilik Operasi SPBT terbaik, dan yang seumpamanya.

2. Mengurangkan kekerapan semakan elemen pengurusan sekolah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang melibatkan guru kepada setahun sekali sahaja.

3. Menetapkan waktu mengunci masuk rekod kehadiran murid yang lebih fleksibel kepada guru iaitu 12 tengah hari untuk sesi pagi dan 5 petang untuk sesi petang bagi mengelakkan kesesakan dalam sistem.

4. Pelantikan pengawas peperiksaan awam yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) dan Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) terbuka kepada individu selain guru yang sedang berkhidmat seperti pesara kerajaan, pelajar Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Institut Pendidikan Tinggi (IPT) tetapi perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan.

5. Mengehadkan penganjuran sambutan Hari Guru Tahunan kepada peringkat kebangsaan dan sekolah sahaja.

6. Menetapkan ringkasan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) di peringkat KPM bagi memastikan kembali memenuhi keperluan Surat Pekeliling lkhtisas KPM Bil.3/1999, yang merangkumi elemen objektif, pengajaran dan refleksi.

7. Memperkukuh autonomi guru dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (PdP) serta pentaksiran bilik darjah (PBD) dengan menjadikan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) sebagai rujukan.

Kesemua langkah ini akan diperincikan oleh pengurusan tertinggi KPM dan akan dilaksanakan bermula sesi persekolahan 2023/2024.

KPM sentiasa komited memastikan kesejahteraan guru terus terpelihara.

IMG 20230218 074537 698
IMG 20230218 074542 841

Isu Tekanan Guru..

Isu tekanan dan kesejahteraan guru di Malaysia adalah masalah serius yang memerlukan pendekatan yang lebih serius dan holistik dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). KPM perlu memperkenalkan langkah-langkah yang lebih sistematik dan menyeluruh untuk mengatasi masalah ini, termasuk:

 1. Meningkatkan sumber daya dan peruntukan – KPM perlu meningkatkan sumber daya dan peruntukan untuk sekolah dan guru, termasuk menyediakan bantuan dan sokongan yang mencukupi untuk membantu guru mengatasi tekanan dan stress.
 2. Mengadakan penilaian dan audit kesejahteraan guru – KPM perlu melakukan penilaian dan audit kesejahteraan guru secara berkala untuk mengukur dan memahami masalah yang dihadapi oleh guru di Malaysia, serta untuk memperbaiki dan mengembangkan program sokongan yang ada.
 3. Memperkenalkan program bantuan dan sokongan – KPM perlu memperkenalkan program bantuan dan sokongan khusus bagi guru, seperti program konseling, coaching dan mentoring, serta program peningkatan kemahiran dan pengetahuan.
 4. Membina budaya kerja yang sihat dan positif – KPM perlu membina budaya kerja yang sihat dan positif di kalangan guru dan sekolah, termasuk memberikan sokongan moral dan menggalakkan keterlibatan dalam aktiviti dan program sosial.
 5. Meningkatkan pengiktirafan dan insentif – KPM perlu meningkatkan pengiktirafan dan insentif untuk guru yang mencapai kejayaan dan prestasi dalam karier mereka, termasuk memberikan ganjaran dan pengiktirafan yang sesuai.
 6. Menggalakkan kepimpinan dan penyebaran informasi – KPM perlu menggalakkan kepimpinan dan penyebaran informasi yang tepat mengenai pentingnya kesejahteraan guru, termasuk memberikan informasi dan panduan yang mencukupi bagi guru dan sekolah.
 7. Menangani masalah struktural – KPM perlu menangani masalah struktural dan sistemik yang mungkin menjadi punca tekanan dan stress di kalangan guru, seperti beban tugas yang terlalu berat, kekurangan sumber daya dan kurikulum yang kurang fleksibel.

KPM perlu turun padang cari masalah yang dihadapi oleh guru

Saya setuju bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) perlu turun padang dan mendapatkan maklum balas secara langsung dari guru mengenai masalah yang mereka hadapi. Ini akan membantu KPM memahami isu-isu yang dihadapi oleh guru secara lebih mendalam dan membolehkan mereka mengambil tindakan yang lebih tepat dan berkesan.

Ada beberapa cara KPM boleh melakukan ini, antaranya:

 1. Sesi dialog dengan guru – KPM boleh mengadakan sesi dialog dengan guru secara langsung untuk mendapatkan maklum balas mengenai isu-isu yang mereka hadapi dalam kerjaya mereka. Sesi ini boleh diadakan pada peringkat kebangsaan, negeri atau daerah.
 2. Kaji selidik dalam talian – KPM boleh menggunakan kaji selidik dalam talian untuk mengumpulkan maklum balas daripada guru mengenai masalah yang dihadapi, serta cadangan dan pandangan mereka mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.
 3. Lawatan ke sekolah – KPM boleh melawat ke sekolah secara langsung untuk berbincang dengan guru dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh mereka, serta menilai keadaan di sekolah.
 4. Penglibatan pemimpin-pemimpin di peringkat bawah – KPM boleh melibatkan pemimpin-pemimpin di peringkat bawah seperti pengetua dan guru besar untuk memberikan maklum balas mengenai keperluan dan masalah yang dihadapi oleh guru di bawah pimpinan mereka.

Dengan mendapatkan maklum balas secara langsung dari guru, KPM dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangkan tekanan di kalangan guru, serta membantu memperbaiki sistem pendidikan di Malaysia. KPM ARAH SEGERA 7 LANGKAH TANGANI ISU TEKANAN GURU adalah merupakan usaha murni untuk membantu guru.

Cikgu Ahmad
Cikgu Ahmad
"It always seems impossible until it's done."

Anda Mungkin Meminati