Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Sumbangan Tunai Rahmat : Jumlah Bayaran & Senarai Penerima 2023

Sumbangan Tunai Rahmat
Sumbangan Tunai Rahmat

Sumbangan Tunai Rahmat : Jumlah Bayaran & Senarai Penerima 2023. Dalam usaha membantu mereka yang memerlukan, pelbagai jenis bantuan kewangan khusus telah diperkenalkan oleh pemerintah, baik di peringkat persekutuan mahupun negara bahagian.

Sumbangan Tunai Rahmah adalah program bantuan kewangan yang diperkenalkan oleh pemerintah Malaysia untuk membantu kelompok miskin dan berpenghasilan rendah. Program ini memberikan bantuan kewangan tunai kepada keluarga dan individu yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pendapatan rumah tangga di bawah batas tertentu dan jumlah anak dalam keluarga. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang memerlukan untuk membantu mengurangkan beban kehidupan mereka dan memperbaiki taraf hidup mereka.

Program Sumbangan Tunai Rahmah telah diperkenalkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap pandemik COVID-19 yang telah memberi kesan ekonomi yang signifikan kepada masyarakat. Program ini juga merupakan bahagian daripada inisiatif untuk memerangi kemiskinan dan kesedaran sosial di Malaysia.

Sumbangan Tunai Rahmat
Sumbangan Tunai Rahmat

Sumbangan Tunai Rakyat terdiri daripada beberapa tahap dan setiap tahap mempunyai kriteria penerima yang berbeza.

Program Sumbangan Tunai Rakyat juga terus ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan penambahan kategori penerima dan peningkatan nilai bantuan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang memerlukan untuk memperbaiki kualiti hidup mereka dan mengurangkan kesan sosial di Malaysia.

Salah satu contohnya adalah bantuan-bantuan yang diperkenalkan dalam Bajet 2023 oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 Februari 2023.

Bantuan yang diperkenalkan termasuk peningkatan sumbangan tunai untuk rakyat (STR).

Sumbangan Tunai Rahmat (STR)

Untuk catatan, pembayaran Sumbangan Tunai Rakyat (STR) Fase 1 telah dilakukan kepada mereka yang memenuhi syarat pada bulan Januari 2023.

Pembayaran tersebut merangkumi jumlah sebanyak RM300 untuk kategori rumah tangga dan RM100 untuk golongan bujang.

Melalui Bajet 2023 yang diadakan baru-baru ini, Perdana Menteri telah mengumumkan beberapa peningkatan dalam program STR, antara lain:

 1. Penambahan kategori baru bagi keluarga dengan jumlah anak lebih daripada 5 orang.
 2. Bantuan khusus untuk Warga Emas bujang berupa RM600 dan RM350 untuk bujang dewasa.
 3. Bantuan tambahan sebanyak RM600 berupa bakul makanan dan baucar senilai RM100 untuk bahan makanan pokok selama 6 bulan. Dengan demikian, kelompok miskin berpenghasilan rendah layak menerima sumbangan hingga maksimum RM3,100.

Kadar & Penerima Sumbangan Tunai Rahmat

Berkenaan dengan kadar dan penerima STR tahun 2023, ia adalah seperti berikut:

Kadar Asas Isi Rumah (pendapatan RM2,500 & ke bawah)

 • RM1,000 (bilangan anak 0)
 • RM1,500 (bilangan anak 1 – 2)
 • RM2,000 (bilangan anak 3 – 4)
 • RM2,500 (bilangan anak 5 ke atas)

Kadar Asas Isi Rumah (pendapatan RM2,501 – RM5,000)

 • RM500 (bilangan anak 0)
 • RM750 (bilangan anak 1 – 2)
 • RM1,000 (bilangan anak 3 – 4)
 • RM1,250 (bilangan anak 5 ke atas)

Berkenaan dengan tarikh pembayaran dan semakan, ia akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

Maklumat lengkap berkenaan Belanjawan 2023 pula boleh dirujuk secara teliti di Portal Rasmi Kementerian Kewangan – DI SINI.

Baca lagi:

Rahmah Buat Golongan Berpendapatan Rendah

Sumbangan Tunai Rahmah adalah program bantuan kewangan tunai yang ditawarkan oleh pemerintah Malaysia untuk membantu kelompok miskin dan berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga dan individu yang memerlukan untuk mengurangkan beban kehidupan mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Program Sumbangan Tunai Rahmah diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 2023 sebagai bahagian dari Belanjawan 2023. Program ini menyasar kelompok miskin dan berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pendapatan rumah tangga di bawah batas tertentu dan jumlah anak dalam keluarga.

Nilai bantuan yang diberikan melalui program Sumbangan Tunai Rahmah berbeza mengikut kriteria penerima dan jumlah anak dalam keluarga. Penerima dengan anak lebih daripada lima orang akan menerima bantuan yang lebih besar daripada mereka yang mempunyai jumlah anak yang lebih sedikit. Selain itu, program ini juga memberikan bantuan khusus kepada warga emas bujang dan bujang dengan nilai bantuan yang berbeza.

Program Sumbangan Tunai Rahmah merupakan salah satu usaha pemerintah Malaysia dalam membantu kelompok miskin dan berpenghasilan rendah dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualiti hidup mereka. Program ini juga diharapkan dapat mengurangkan kepentingan sosial dan ekonomi di negara tersebut.

Seiring dengan program pengenalan Sumbangan Tunai Rahmah, pemerintah Malaysia juga mengumumkan beberapa penambahan dan pembaikan kepada program bantuan kewangan lain. Beberapa daripada penambahan dan pembaikan ini termasuk peningkatan pada nilai bantuan yang diberikan dan peningkatan pada kriteria kelayakan penerima bantuan.

Selain itu, program bantuan kewangan juga termasuk bantuan tambahan dalam bentuk bakul makanan dan baucar untuk barangan makanan asas yang bernilai RM100 selama enam bulan. Bantuan ini bertujuan untuk membantu keluarga dan individu yang terkena pandemik COVID-19 dan memerlukan bantuan untuk memenuhi keperluan makanan sehari-hari.

Pemerintah Malaysia terus berkomitmen untuk membantu kelompok miskin dan berpenghasilan rendah melalui program-program bantuan kewangan seperti Sumbangan Tunai Rahmah. Program-program ini merupakan bahagian daripada usaha pemerintah untuk memperbaiki kualiti hidup dan memperkecilkan kepentingan sosial dan ekonomi di negara tersebut.

Siapakah Yang Memperkenalkan STR?

Program Sumbangan Tunai Rahmah (STR) yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 Februari 2023 adalah sebagai usaha membantu golongan yang memerlukan menghadapi kesukaran ekonomi yang berlaku akibat pandemik COVID-19. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kewangan kepada isi rumah dengan pendapatan kasar bulanan RM5,000 dan ke bawah. Bantuan ini memberi manfaat kepada mereka yang berada dalam kategori pendapatan rendah, kumpulan miskin tegar, warga emas bujang dan bujang.

Bantuan kewangan yang diberikan melalui program STR ini dapat membantu mereka yang memerlukan untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, perumahan, dan lain-lain. Selain itu, dengan memberikan bantuan kewangan kepada golongan yang memerlukan, program STR juga dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi negara dengan memberikan kestabilan dalam permintaan dan penggunaan dalam pasaran domestik.

Program STR turut memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan dengan membantu mempercepat pemulihan ekonomi negara. Bantuan kewangan melalui program ini dapat membantu meningkatkan daya beli dan pengeluaran masyarakat dalam membeli barang dan perkhidmatan, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan penggunaan dalam pasaran domestik dan merangsang pertumbuhan ekonomi negara.

Selain itu, program STR juga dapat membantu mengurangkan kesengsaraan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Program ini juga boleh membantu mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat Malaysia dan membantu meningkatkan taraf hidup mereka.

Pihak Kerajaan telah menetapkan kadar dan syarat penerimaan bantuan kewangan melalui program STR. Tarikh pembayaran dan semakan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa oleh pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program ini.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati