Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Official Pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG4/DG44/DG48 Tahun 2023

Pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG4/DG44/DG48 Tahun 2023
Pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG4/DG44/DG48 Tahun 2023. Makluman terkini mengenai peluang yang telah dibuka kepada rakyat Malaysia. kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kini sedang membuka peluang kerjaya untuk warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berminat untuk bertugas dengan KPM.

Berkenaan tawaran adalah terbuka kepada  yang berminat terutama sekali mereka yang graduan dalam bidang pengajian dinyatakan dalam syarat kelayakan. Untuk permohonan yang berjaya akan mendapat penempatan.

Oleh yang demikian itu,pastikan calon hantar permohonan melalui cara yang ditetapkan dalam tempoh ditetapkan. Bagi mengetahui lebih lanjut, Ikuti perkongsian di bawah bagi maklumat lanjut mengenai jawatan yang ditawarkan dan panduan buat permohonan.

Pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG4/DG44/DG48 Tahun 2023

Maklumat Tawaran Jawatan Kosong

Majikan:

 • Kementerian Pendidikan Malaysia

Nama jawatan:

 • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG4/DG44/DG48

Lokasi:

 • Putrajaya

Tarikh tutup permohonan:

 • 03 Mac 2023

Apakah Syarat Permohonan?

Kepada calon yang memenuhi syarat kelayakan berikut adalah akan dipertimbangkan dalam urusan permohonan:

408659818 10232014637686798 6766343370922685661 n
Pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
 1. KelayakanbPegawai Perkhidmatan Pendidikan (pegawai KPM sahaja) yang telah disahkan dalam perkhidmatan, serta berada di gred DG41/ DG44/DG48 sahaja;
 2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Pendidikan/Bachelor Pendidikan/ Ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Penilaian Prestasi (LNPT/ PBPPP) melebihi 85% bagi 3 tahun terkini,
 4. Bebas tindakan tatatertib/ SPRM/ pinjaman tegar; Mempunyai pengalaman dan kemahiran yang sesuai dengan bidangntugas pengurusan adalah keutamaan;
 5. Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

Rujuk Iklan Rasmi

Iklan Kekosongan Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Di BPsK

Cara Memohon

Permohonan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan borang:

Lampiran B Borang Permohonan

Permohonan hendaklah dikemukakan melalui ketua jabatan masing-masing yang disertakan dengan markah Nilalan Prestasi Tahunan (LNPT/PBPPP) untuk 3 tahun terakhir.

Semua permohonan hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan dan disertakan dengan salinan:

 • sijil-sijil kelayakan,
 • salinan kad pengenalan dan
 • Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang terkini dan kemaskini.

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat berukuran 32cm x 22cm ke alamat berikut selewat-lewatnya pada 03 Mac 2023:

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Psikologi dan Kaunseling
 Kementerian Pendidikan Malaysia
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
 62604 Putrajaya
Aras 1, Blok E9, Kompleks E
(u.p. Unit Khidmat Pengurusan)

Permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan atau tidak dikemukakan melalui ketua jabatan adalah ditolak. Semua permohonan di borang perlu diisi dengan jelas. Adalah menjadi tanggungjawab pemohon untuk menerima makluman berkenaan urusan temuduga tersebut. Dengan itu, pihak urusetia tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemohon tersebut tidak dapat dihubungi.

Urusan temuduga

Calon yang layak akan dipanggil temuduga selewat-lewatnya dalam tempoh satu bulan daripada tarikh tutup iklan ini.

Info Mengenai Majikan

Kementerian Pendidikan Malaysia memainkan peranan penting dalam memastikan pendidikan berkualiti dan berkembang dalam negara. Terdapat beberapa kepentingan utama bagi kementerian ini:

 1. Membangunkan sumber daya manusia yang berkualiti tinggi: Kementerian Pendidikan Malaysia bertanggungjawab untuk membangunkan sumber daya manusia yang berkualiti tinggi melalui sistem pendidikan negara. Ini termasuk memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua individu, memperkenalkan program-program pembelajaran yang inovatif, dan menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan pasaran pekerjaan.
 2. Meningkatkan taraf hidup rakyat: Dengan membangunkan sumber daya manusia yang berkualiti, Kementerian Pendidikan Malaysia dapat membantu meningkatkan taraf hidup rakyat di negara ini. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki pasaran pekerjaan dan membantu negara dalam pembangunan ekonomi.
 3. Membangunkan negara: Pendidikan merupakan asas untuk pembangunan negara yang mampan. Melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualiti, Kementerian Pendidikan Malaysia dapat membantu membina sebuah masyarakat yang berpengetahuan, berkemahiran dan inovatif. Ini akan membawa kepada peningkatan ekonomi, kemajuan teknologi dan inovasi dalam berbagai sektor.
 4. Membina keharmonian sosial: Kementerian Pendidikan Malaysia juga memainkan peranan penting dalam membangunkan keharmonian sosial. Dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama kepada semua individu, kementerian ini dapat membantu mengurangkan kesenjangan sosial dan meningkatkan kesedaran sosial serta kesedaran kepelbagaian budaya.
 5. Memastikan keselamatan dan kesejahteraan pelajar: Kementerian Pendidikan Malaysia juga bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pelajar di negara ini. Ini termasuk memastikan keadaan persekitaran sekolah yang selamat, menyediakan perkhidmatan sokongan kepada pelajar dan menyediakan program-program pemulihan untuk pelajar yang memerlukan bantuan khas.

Secara keseluruhannya, Kementerian Pendidikan Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara dan sumber daya manusia yang berkualiti. Dengan memastikan pendidikan berkualiti disediakan untuk semua individu, kementerian ini dapat membantu membina sebuah negara yang mampan, harmonis dan berdaya saing.

Jadi Guru Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Kementerian Pendidikan Malaysia bertanggungjawab untuk menguruskan sistem pendidikan negara dan memastikan kualiti pendidikan yang disediakan oleh guru-guru di negara ini.

Sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan negara, guru-guru di Malaysia perlu mematuhi garis panduan dan polisi pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka perlu memastikan bahawa kurikulum disampaikan dengan baik dan menyeluruh kepada pelajar serta menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bermutu.

Kementerian Pendidikan Malaysia juga menyediakan pelbagai latihan dan kemahiran profesional bagi guru untuk memastikan mereka sentiasa mempunyai pengetahuan terkini dalam bidang pendidikan dan boleh memberikan pengajaran yang lebih baik dan berkesan. Selain itu, kementerian juga memastikan keperluan asas guru seperti kenaikan pangkat, gaji dan manfaat lain dipertimbangkan dengan adil dan saksama.

Guru-guru di Malaysia memainkan peranan penting dalam membina sumber daya manusia yang berkualiti tinggi di negara ini dan menyumbang kepada pembangunan negara yang mampan dan berkembang. Pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG4/DG44/DG48 Tahun 2023 adalah merupakan peluang keemasan bagi mereka yang berminat untuk berkhidmat di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

Jadi seorang guru adalah merupakan tugas yang murni dan adalah merupakan sesuatu yang berkebajikan kepada masyarakat kerana tugas mendidik anak-anak menjadi seorang yang berguna di masa hadapan kelak dan bakal menjadi pemimpin untuk negara Malaysia. Oleh itu tugas menjadi seorang guru adalah merupakan salah satu tugas Murni untuk dijadikan sebagai kerjaya.

Cikgu Ahmad
Cikgu Ahmad
"It always seems impossible until it's done."

Anda Mungkin Meminati