DANA PEMULIHAN PKS SEHINGGA RM500,000 | TRRF BNM

bnm

Bank Negara Malaysia BNM telah mewujudkan dana khas bagi Perniagaan Kecil dan Sederhana yang terkesan dengan PKP iaitu Kemudahan Bantuan dan Pemulihan Bersasar (Targeted Relief and Recovery Facility TRRF)

KENALI TRRF BNM :

  • Pembiayaan yang diwujudkan oleh BNM
  • Memberi bantuan dan sokongan pemulihan pada PKS yang terjejas semenjak covid-19 kecuali subsector pelancongan dan subsector berkaitan pelancongan

TUJUAN :

  • Membantu PKS menyediakan modal kerja sahaja (tidak tertakluk kepada perkara yang lain)

TARIKH PERMOHONAN DIBUKA :

  • Telah dibuka pada 1 Disember 2020 yang lalu dan akan ditutup pada 31 Disember 2021 atau bergantung pada peruntukan jika telah habis digunakan (mana yang lebih awal)

Bagi permohonan yang layak, akan menerima :

  • PKS sehingga Rm500,000
  • Pembiayaan perusahaan mikro sehingga Rm75,000

Tempoh pembiayaan sehingga 7 tahun, selain itu mereka juga layak dan boleh membuat permohonan moratorium ansuran bulanan sekurang-kurang selama 6 bulan

Kadar faedah TRRF BNM adalah 3.5% setahun termasuk yuran jaminan.