Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Permohonan RM10000 untuk beli dan baiki motosikal masih dibuka

Permohonan RM10

Permohonan RM10000 untuk beli dan baiki motosikal. Dalam usaha membantu mereka yang memerlukan, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai inisiatif, termasuk sebuah skim yang diperkenalkan oleh TEKUN Nasional untuk membantu mereka yang ingin membeli atau membaiki motosikal.

Skim Permohonan RM10000 ini bertujuan untuk memberikan bantuan kewangan kepada golongan yang memerlukan dalam memperoleh motosikal baru atau memperbaiki motosikal yang rosak, terutama bagi mereka yang bergantung pada motosikal sebagai sarana pengangkutan harian.

TEKUN Nasional, sebagai agensi kerajaan yang berperanan Permohonan RM10000 membangunkan dan memperkasa keusahawanan, menyedari bahawa banyak rakyat Malaysia menghadapi kesulitan kewangan. Oleh karena itu, mereka merancang dan melaksanakan skim khas ini untuk memberikan bantuan kepada golongan yang ingin memiliki motosikal sebagai sarana pengangkutan untuk tujuan pekerjaan atau aktiviti harian.

Skim Permohonan RM10000 ini menawarkan kemudahan pinjaman kewangan dengan syarat yang mudah dan faedah yang berpatutan kepada penerima bantuan. Selain itu Permohonan RM10000, fokus utamanya adalah pada golongan berpendapatan rendah atau yang terjejas oleh faktor-faktor ekonomi. Dengan adanya bantuan ini, mereka memiliki kesempatan untuk memiliki motosikal sebagai sumber pendapatan tambahan atau alat pengangkutan yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Permohonan RM10000 untuk beli dan baiki motosikal masih dibuka

Permohonan RM10000 untuk beli dan baiki motosikal masih dibuka

TEKUN Nasional juga memberikan bimbingan dan sokongan dalam aspek pengurusan perniagaan dan keusahawanan kepada penerima bantuan ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan motosikal sebagai alat perniagaan dengan baik, membantu meningkatkan pendapatan dan memajukan kehidupan ekonomi mereka.

Pengenalan skim bantuan ini menunjukkan komitmen kerajaan Malaysia dalam membantu rakyatnya menghadapi cabaran ekonomi dan memberikan sokongan kepada golongan yang memerlukan.

Permohonan RM10000 Beli dan Baiki Motosikal

Pihak Kerajaan melalui TEKUN Nasional telah memperkenalkan sebuah program Permohonan RM10000 yang dikenali sebagai Skim Pembiayaan Tekun Mobilepreneur 4.0. Skim pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan bantuan modal kepada Usahawan Perkhidmatan Penghantaran yang menggunakan motosikal sebagai sarana utama untuk menjalankan perniagaan penghantaran dan perkhidmatan lain yang berkaitan.

Program ini memberikan sokongan kepada golongan yang ingin memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka dalam bidang penghantaran, dengan memberi penekanan kepada tiga aspek penting berikut:

1. Pembelian Motosikal:
Melalui Skim Pembiayaan Tekun Mobilepreneur 4.0, para usahawan perkhidmatan penghantaran berpeluang untuk memperoleh bantuan kewangan dalam membeli motosikal yang diperlukan untuk operasi perniagaan mereka. Dalam dunia perniagaan penghantaran, motosikal menjadi alat penting untuk menghantar barangan dengan cepat dan efisien, terutama di kawasan bandar yang sering mengalami kesesakan lalu lintas. Bantuan modal ini membantu usahawan untuk mendapatkan motosikal berkualiti tinggi yang memenuhi keperluan perniagaan mereka, sekaligus meningkatkan kecekapan dan produktiviti dalam perkhidmatan penghantaran yang ditawarkan.

2. Baik Pulih Motosikal:
Skim Pembiayaan Tekun Mobilepreneur 4.0 juga memberikan sokongan kewangan kepada usahawan untuk membaiki motosikal yang mengalami kerosakan. Perkhidmatan penghantaran yang berkesan memerlukan motosikal dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan, agar penghantaran dapat dijalankan dengan lancar dan tanpa sebarang gangguan. Dengan adanya bantuan modal ini, usahawan perkhidmatan penghantaran dapat memastikan motosikal mereka berada dalam keadaan optimum dan mengurangkan risiko kerosakan yang mungkin timbul akibat penggunaan harian.

3. Modal Pusingan:
Selain itu, Skim Pembiayaan Tekun Mobilepreneur 4.0 juga menyediakan modal pusingan kepada usahawan perkhidmatan penghantaran. Modal ini bertujuan untuk membantu usahawan menguruskan operasi harian perniagaan, termasuk kos bahan api, kos penyelenggaraan, dan pengurusan keseluruhan perniagaan. Pengurusan kewangan yang baik akan membantu usahawan perkhidmatan penghantaran menjalankan perniagaan dengan lancar dan menghadapi cabaran kewangan yang mungkin timbul dari semasa ke semasa.

Program Skim Pembiayaan Tekun Mobilepreneur 4.0 menunjukkan komitmen pihak kerajaan dalam memajukan sektor perkhidmatan penghantaran melalui penyediaan bantuan modal kepada usahawan yang berkelayakan. Usahawan perkhidmatan penghantaran berperanan penting dalam menyokong ekonomi negara, terutama dalam memenuhi permintaan penghantaran yang semakin meningkat dalam era digital ini.

Melalui bantuan modal dan sokongan dari program ini, diharapkan para usahawan perkhidmatan penghantaran dapat berkembang dan berjaya dalam perniagaan mereka serta berkontribusi kepada pembangunan ekonomi negara secara berkesan.

Syarat-syarat Kelayakan Permohonan RM10000

 • Warganegara Malaysia (Bumiputera/India)
 • Berumur 18-60 tahun (Tempoh pembiayaan tamat sehingga 65 tahun)
 • Pemohon bukan seorang yang muflis
 • Mempunyai lesen memandu B1/B2 yang sah
 • Mempunyai pelantikan yang sah daripada syarikat e-hailing yang berdaftar
 • Mempunyai motosikal sendiri yang berdaftar dan sah – bagi permohonan baik pulih motosikal dan modal pusingan
 • Mengemukakan dokumen asal sebutharga pembelian motosikal daripada pembekal yang sah bagi permohonan membeli motosikal
 • Terlibat secara langsung atau separuh masa dalam aktiviti perniagaan
 • Peserta perlu mematuhi garis panduan serta terma dan syarat-syarat yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Pengangkutan Awam (MOT)
 • Pemohon yang mendapat surat sokongan dan disyorkan oleh mana-mana syarikat e-Hailing adalah diberikan keutamaan
 • Dokumen Sokongan:
  • Borang Permohonan Pembiayaan (JPP02/JPP17)
  • Gambar pemohon ukuran passport
  • Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkaitan) – muka hadapan dan belakang
  • Salinan lesen memandu B1/B2 yang sah
  • Sebutharga pembelian motosikal daripada pembekal yang sah – bagi permohonan membeli motosikal
  • Salinan geran motosikal yang sah – bagi permohonan baik pulih motosikal dan modal pusingan
  • Salinan cukai jalan motosikal yang sah – bagi permohonan baik pulih motosikal dan modal pusingan
  • Gambar pemohon bersama motosikal (perlu nampak nombor pendaftaran motosikal) – bagi permohonan baik pulih motosikal dan modal pusingan
  • Surat sokongan Syarikat e-Hailing/bukti pendaftaran bersama Syarikat e-Hailing
  • Salinan buku bank simpanan/penyata bank pemohon (muka pertama dan transaksi terakhir)
  • Salinan salah satu bil utiliti (elektrik/air/telefon)
  • Peta lokasi rumah dari Pejabat Cawangan TEKUN yang berdekatan

Cara Memohon Permohonan RM10000

 • Bagi yang memenuhi syarat-syarat dan berminat untuk memohon, permohonan boleh dilakukan di Pejabat Cawangan TEKUN Nasional terdekat untuk mendapatkan maklumat lanjut dan borang permohonan.
 • Untuk mendapatkan senarai lengkap alamat cawangan-cawangan TEKUN Nasional di seluruh negara, Anda boleh merujuk ke laman web resmi TEKUN Nasional atau klik DI SINI 
 • Terdapat beberapa lokasi cawangan yang tersedia di seluruh negara, memudahkan pemohon untuk mendapatkan bantuan dan sokongan yang diperlukan dalam proses permohonan pembiayaan.
 • Untuk maklumat lanjut, lengkap dan terperinci berkenaan skim pembiayaan ini, ia boleh dirujuk – DI SINI.

Kesimpulannya, dengan adanya Skim Pembiayaan Tekun Mobilepreneur 4.0 yang diperkenalkan oleh TEKUN Nasional, usahawan perkhidmatan penghantaran mendapat peluang untuk memperoleh bantuan modal dalam membeli motosikal, memperbaiki motosikal yang rosak, serta mendapatkan modal pusingan untuk menjalankan operasi perniagaan mereka.

Bagi yang berminat dan memenuhi syarat, permohonan boleh dilakukan di Pejabat Cawangan TEKUN Nasional terdekat. Dengan inisiatif ini, diharapkan para usahawan dapat berkembang dan berjaya dalam perniagaan mereka, memberi sumbangan kepada ekonomi negara.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati