Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Kerajaan Setuju Bayar STR Fasa 3 Sebelum Raya Haji

Kerajaan Setuju Bayar STR Fasa 3 Sebelum Raya Haji
Kerajaan Setuju Bayar STR Fasa 3 Sebelum Raya Haji

Kerajaan setuju bayar STR Fasa 3 sebelum Raya Haji. Banyak jenis bantuan dan inisiatif telah diperkenalkan oleh berbagai Kementerian atau Jabatan Kerajaan sesuai dengan tanggung jawab dan kelompok sasaran masing-masing.

Hal yang sama juga berlaku dalam Belanjawan 2023 yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada 24 Februari 2023.

Pembayaran STR Fasa 3 Akan Dibuat Sebelum Aidiladha

Salah satu bantuan yang diperkenalkan dalam Belanjawan 2023 adalah Sumbangan Tunai Rahmah (STR):

STR Fasa 3 adalah bantuan tunai dari pemerintah yang diberikan kepada golongan B40 dan M40, termasuk kategori isi rumah, warga emas, dan bujang.

Bantuan tunai ini telah dibayarkan kepada mereka yang memenuhi syarat pada Fasa 1 dan Fasa 2 pada bulan Januari dan April sebelumnya.

Selanjutnya, pemerintah akan menyalurkan pembayaran STR Fasa 3 kepada mereka yang memenuhi syarat dengan jumlah tertentu.

Jumlah Pembayaran Mengikut Kategori

Jumlah PembayaranTanpa Anak1-2 Anak3-4 Anak5 Anak ke atas
Isi Rumah dengan Pendapatan RM2.500 ke bawahRM300RM400RM600RM800
Isi Rumah dengan Pendapatan RM2.501 – RM5.000Tidak ada pembayaranRM150RM200RM250
Jumlah Pembayaran STR Fasa 2Warga Emas Sebatang Kara (60 tahun ke atas)Bujang 21-59 tahunBujang OKU 19-59 tahun
RM200RM150RM150RM150

Tarikh Pembayaran

Menurut pernyataan Perdana Menteri di Dewan Rakyat, pembayaran STR Fasa 3 akan dilakukan kepada mereka yang memenuhi syarat sebelum Hari Raya Aidiladha.

Pembayaran Sumbangan Tunai Rahmah (STR) Fasa 3 ini akan menghabiskan kira-kira lebih dari RM2 billion dan akan dinikmati oleh lebih dari 8 juta penerima yang memenuhi syarat.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai STR, silakan merujuk ke Portal Rasmi Kementerian Kewangan :

Maklumat Lanjut STR

Artikel lain:

Sumbangan Tunai Rahmah (STR), Kebaikan untuk Rakyat dan Ekonomi

Sumbangan Tunai Rahmah (STR) adalah satu program yang diperkenalkan di Malaysia dengan tujuan untuk memberikan bantuan kewangan kepada individu yang memerlukan. Program ini telah dilancarkan oleh kerajaan sebagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memberi manfaat kepada ekonomi negara. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai sumbangan tunai Rahmah dan hubungannya dengan kebaikan untuk rakyat dan ekonomi:

1. Meringankan Beban Kewangan Rakyat: STR memberi sumbangan tunai kepada individu yang memerlukan, terutama mereka yang berpendapatan rendah atau terjejas akibat krisis ekonomi. Sumbangan ini membantu meringankan beban kewangan mereka dalam memenuhi keperluan asas seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan penjagaan kesihatan. Ini memberikan kelegaan kepada keluarga yang kurang berkemampuan dan meningkatkan kualiti hidup mereka.

2. Mendorong Penggunaan Wang dalam Ekonomi: STR membantu meningkatkan penggunaan wang di dalam ekonomi negara. Dengan menerima sumbangan tunai, penerima STR dapat menggunakan wang tersebut untuk membeli barangan dan perkhidmatan. Ini akan memberikan rangsangan kepada aktiviti perniagaan dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.

3. Merangsang Pertumbuhan Sektor Peruncitan: Dalam jangka panjang, STR dapat memberi kesan positif kepada sektor peruncitan. Apabila rakyat menerima sumbangan tunai, mereka lebih cenderung untuk membuat pembelian, terutamanya barang keperluan harian. Ini akan meningkatkan permintaan di pasaran dan memberi dorongan kepada peruncit tempatan. Pertumbuhan sektor peruncitan akan memberikan manfaat kepada ekonomi dalam bentuk peningkatan pendapatan perniagaan dan penciptaan peluang pekerjaan.

4. Mengurangkan Kesan Negatif Krisis Ekonomi: STR juga bertujuan untuk membantu meredakan kesan negatif krisis ekonomi kepada rakyat. Dalam keadaan di mana pekerjaan terjejas atau pendapatan menurun, sumbangan tunai ini dapat memberikan sokongan kewangan sementara kepada individu yang terjejas. Ini membolehkan mereka mengekalkan tahap kehidupan yang minimum dan mengurangkan risiko kemiskinan atau keperluan yang tidak dapat dipenuhi.

5. Meningkatkan Kesan Kesejahteraan Sosial: STR memberikan manfaat kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Sumbangan tunai ini memberikan rasa keadilan dan kesaksamaan kepada individu yang memerlukan dan menggalakkan sikap kasih sayang dalam masyarakat. Dengan membantu mereka yang berada dalam kesukaran, program ini membantu mencipta masyarakat yang lebih bersatu dan penyayang.

6. Mengurangkan Kesan Negatif Krisis Ekonomi: STR juga bertujuan untuk membantu meredakan kesan negatif krisis ekonomi kepada rakyat. Dalam keadaan di mana pekerjaan terjejas atau pendapatan menurun, sumbangan tunai ini dapat memberikan sokongan kewangan sementara kepada individu yang terjejas. Ini membolehkan mereka mengekalkan tahap kehidupan yang minimum dan mengurangkan risiko kemiskinan atau keperluan yang tidak dapat dipenuhi.

7. Meningkatkan Kesan Kesejahteraan Sosial: STR memberikan manfaat kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Sumbangan tunai ini memberikan rasa keadilan dan kesaksamaan kepada individu yang memerlukan dan menggalakkan sikap kasih sayang dalam masyarakat. Dengan membantu mereka yang berada dalam kesukaran, program ini membantu mencipta masyarakat yang lebih bersatu dan penyayang.

8. Mendorong Pengeluaran dan Penggunaan Lokal: Dengan menerima sumbangan tunai Rahmah, rakyat dapat menggunakan wang tersebut untuk membeli produk tempatan. Ini akan memberikan sokongan kepada pengeluaran dan penggunaan barang buatan Malaysia. Melalui sokongan ini, industri tempatan akan berkembang dan mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan perniagaan tempatan, mencipta peluang pekerjaan, dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Melalui sumbangan tunai Rahmah (STR), rakyat Malaysia mendapat manfaat dalam bentuk bantuan kewangan yang membantu meringankan beban mereka, merangsang aktiviti perniagaan, mengurangkan kesan negatif krisis ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendorong pengeluaran dan penggunaan produk tempatan. Inisiatif ini memberikan kebaikan kepada rakyat dan memberikan sumbangan kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.

Kenapa Bantuan Kerajaan Kepada Yang Memerlukan Itu Penting?

Bantuan kerajaan kepada mereka yang memerlukan sangat penting kerana ia melibatkan prinsip keadilan sosial dan menjaga kesejahteraan rakyat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa bantuan kerajaan kepada mereka yang memerlukan itu penting:

1. Mengurangkan jurang kesenjangan sosial: Bantuan kerajaan membantu mengurangkan jurang kesenjangan sosial antara golongan yang berkemampuan dan yang kurang berkemampuan. Dalam masyarakat, terdapat individu atau keluarga yang menghadapi kesukaran kewangan akibat pelbagai faktor seperti kehilangan pekerjaan, kecacatan, atau kondisi sosial ekonomi yang rendah. Bantuan kerajaan membantu meringankan beban mereka dan memberi peluang untuk mereka memperoleh akses kepada keperluan asas dan peluang yang lebih baik.

2. Mencegah kemiskinan dan kebuluran: Bantuan kerajaan memberikan perlindungan kepada individu dan keluarga yang berisiko terjerumus dalam kemiskinan dan kebuluran. Dengan menyediakan sokongan kewangan, bantuan ini membantu memenuhi keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan penjagaan kesihatan. Ini memberi mereka peluang untuk memulihkan kedudukan kewangan mereka dan menghindari situasi yang lebih buruk.

3. Menjaga kesihatan dan kesejahteraan rakyat: Bantuan kerajaan juga dapat memberikan akses kepada penjagaan kesihatan dan perkhidmatan sosial yang diperlukan. Dalam beberapa kes, individu yang kurang berkemampuan mungkin tidak mampu membayar perkhidmatan kesihatan atau terpaksa mengabaikan keperluan perubatan mereka. Bantuan kerajaan dalam bentuk subsidi perubatan atau program bantuan khas membantu memastikan mereka mendapat perkhidmatan kesihatan yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan mereka.

4. Menggalakkan mobiliti sosial: Bantuan kerajaan dapat menjadi faktor penting dalam menggalakkan mobiliti sosial. Dengan memberikan sokongan kepada mereka yang memerlukan, bantuan tersebut membantu merangsang peluang untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, kemahiran, dan peluang pekerjaan. Ini membuka pintu kepada individu untuk meningkatkan kedudukan sosial dan ekonomi mereka, membantu mengurangkan kesan kemiskinan yang berpanjangan di kalangan generasi yang akan datang.

5. Mempertingkatkan stabiliti sosial: Bantuan kerajaan kepada mereka yang memerlukan juga memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan stabiliti sosial. Apabila individu dan keluarga menerima bantuan kewangan yang mencukupi, tekanan kewangan yang berat dapat dikurangkan. Ini membantu mencegah keadaan yang menyebabkan konflik sosial atau ketidakstabilan dalam masyarakat. Stabiliti sosial adalah penting untuk mencapai kemajuan dan perkembangan negara.

Secara keseluruhan, bantuan kerajaan kepada mereka yang memerlukan memiliki peranan penting dalam memastikan kestabilan sosial, mengurangkan kemiskinan, dan menjaga kesejahteraan rakyat.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati