Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Permohonan Program Genius Negara Kemasukan Tahun 2024

349172681 3452473285026859 5658527203829299144 n
Permohonan Program Genius Negara Kemasukan Tahun 2024

Permohonan Program Genius Negara Kemasukan Tahun 2024 .Dengan sukacitanya, Genius Pusat Anak Genius Negara (GAN) ingin mengumumkan bahawa permohonan untuk menyertai Program Genius Negara kini telah dibuka. Program ini memberikan peluang kepada kanak-kanak di seluruh Malaysia untuk mendapatkan pendidikan awal yang holistik dan menyeluruh.

Permohonan Program Genius Negara Kemasukan Tahun 2024
Permohonan Program Genius Negara Kemasukan Tahun 2024

Permohonan Program Genius Negara Kemasukan Tahun 2024

Kelebihan Program Genius Negara

Berikut adalah keistimewaan yang ditawarkan oleh Program Genius Negara:

 1. Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak: Program ini memberikan pendidikan awal yang lengkap dan menyeluruh kepada kanak-kanak.
 2. Kurikulum Bersepadu: Kurikulum yang digunakan mengintegrasikan aspek-aspek asuhan dan pendidikan awal secara menyeluruh.
 3. Pendekatan Pembelajaran Melalui Bermain: Program ini menggunakan pendekatan pembelajaran melalui bermain untuk menggalakkan minat dan pembelajaran aktif kanak-kanak.
 4. Konsep 3E: Program ini menekankan konsep “Exploring, Experimenting, and Experiencing” yang mendorong kanak-kanak untuk meneroka, melakukan eksperimen, dan mengalami pembelajaran secara praktikal.
Telegram SGO
Permohonan Program Genius Negara Kemasukan Tahun 2024

Syarat-syarat Permohonan

Berikut adalah syarat-syarat permohonan untuk Program Genius Negara:

1. Warganegara Malaysia (anak).
2. Usia kanak-kanak adalah 4 tahun ke bawah.
3. Keutamaan diberikan kepada ibu bapa dengan pendapatan isi rumah di bawah RM 4,000.00.

Cara Memohon

Proses memohon Program Genius Negara adalah seperti berikut:

 1. Muat turun borang permohonan dari laman dibawah.
 2. Isi dan lengkapkan semua butiran yang diperlukan dalam borang permohonan.

BORANG PERMOHONAN GENIUS

Untuk mendapatkan maklumat mengenai Maklumat Alamat, No Telefon Dan Faks Tadika Genius sila ke halaman berikut:

MAKLUMAT ALAMAT, NO TELEFON DAN FAKS GENIUS

Dokumen-dokumen yang Wajib Disertakan

Sertakan salinan dokumen-dokumen berikut:

 •  Surat beranak (salinan).
 •  MyKid anak (salinan).
 •  Buku kesihatan anak (salinan muka surat hadapan dan rekod vaksin).
 •   Kad pengenalan ibu bapa/penjaga (salinan disahkan).
 •  Salinan pendapatan ibu bapa (salinan disahkan).
 • Surat pengesahan tidak bekerja ibu bapa/penjaga (jika bekerja sendiri).

Kemudian, Hantar borang permohonan yang lengkap ke Pusat Anak Genius Negara yang anda pilih sebelum tarikh tutup permohonan pada 30 September 2023.

Jangan lepaskan peluang emas ini untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak anda melalui Program Genius Negara. Segera muat turun borang permohonan dari laman web kami dan hantar secepat mungkin!

Artikel Lain:

Pentingnya Pendidikan Awal Kanak-Kanak dalam Membentuk Asas Pendidikan yang Berkualiti

Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan penting dalam pembentukan asas pendidikan yang berkualiti dalam kehidupan kanak-kanak. Ia memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk membangunkan kemahiran dan potensi mereka pada peringkat awal perkembangan mereka. Pendidikan awal kanak-kanak tidak hanya memberikan pendidikan formal kepada kanak-kanak, tetapi juga membentuk aspek sosial, emosi, dan kognitif dalam perkembangan mereka. Dalam artikel ini, kita akan melihat mengapa pendidikan awal kanak-kanak penting dan memberi impak yang signifikan dalam menghasilkan individu yang berdaya saing dan berkualiti.

Satu aspek penting mengenai pendidikan awal kanak-kanak adalah perkembangan sosial. Kanak-kanak mempelajari kemahiran sosial seperti bekerjasama, berkongsi, dan berinteraksi dengan rakan sebaya melalui pendidikan awal kanak-kanak. Mereka juga diajar tentang nilai-nilai masyarakat seperti hormat-menghormati, toleransi, dan empati. Kemahiran sosial yang dipelajari pada peringkat awal ini akan membantu kanak-kanak berinteraksi dengan lebih baik dalam masyarakat pada masa akan datang. Mereka akan dapat membina hubungan yang sihat dan mengurus konflik dengan cara yang positif.

Selain itu, pendidikan awal kanak-kanak juga memberi tumpuan kepada perkembangan emosi kanak-kanak. Kanak-kanak diajar cara mengenali dan mengurus emosi mereka dengan baik. Mereka belajar tentang mengenali perasaan mereka sendiri dan perasaan orang lain. Pendidikan awal kanak-kanak membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran pengurusan stres, kecewa, dan kemarahan. Ini penting dalam membentuk kestabilan emosi kanak-kanak, yang pada gilirannya akan memberi impak positif kepada kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang dengan baik.

Aspek kognitif juga diberi penekanan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kanak-kanak diajar kemahiran asas seperti membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan masalah secara berstruktur. Mereka diperkenalkan dengan konsep-konsep asas dalam sains, matematik, dan bahasa. Pendidikan awal kanak-kanak membantu membina asas pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi perkembangan akademik mereka pada peringkat seterusnya. Pembelajaran yang bermula seawal mungkin memberi kesan yang berkekalan dan meningkatkan daya tahan kanak-kanak terhadap cabaran akademik yang kompleks pada masa depan.

Selain daripada aspek pembangunan kanak-kanak, pendidikan awal kanak-kanak juga memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhannya.

Selain daripada aspek pembangunan kanak-kanak, pendidikan awal kanak-kanak juga memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhannya. Kanak-kanak yang mendapat pendidikan awal yang berkualiti memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjadi warga negara yang berdaya saing. Mereka akan menjadi individu yang berpengetahuan, kreatif, dan inovatif. Pendidikan awal kanak-kanak membentuk landasan yang kukuh bagi pembangunan insan dalam pelbagai bidang seperti sains, teknologi, seni, dan kewartawanan.

Lebih jauh lagi, investasi dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah investasi jangka panjang yang memberikan pulangan yang tinggi kepada masyarakat. Kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mendapat pendidikan awal yang berkualiti cenderung memiliki tahap pendidikan yang lebih tinggi, memiliki pekerjaan yang lebih baik, dan mendapat pendapatan yang lebih tinggi dalam kehidupan dewasa mereka. Mereka juga cenderung mengalami peningkatan kesihatan fizikal dan mental yang lebih baik.

Oleh itu, adalah penting bagi kerajaan, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk memberikan penekanan yang lebih besar kepada pendidikan awal kanak-kanak. Sumber daya yang mencukupi perlu dialokasikan untuk memastikan akses yang lebih meluas kepada pendidikan awal yang berkualiti. Peluang pendidikan awal kanak-kanak perlu disediakan untuk semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial atau ekonomi mereka.

Selain itu, guru dan pendidik pendidikan awal kanak-kanak perlu dilengkapi dengan latihan dan pengetahuan yang mencukupi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai. Mereka perlu memahami pentingnya memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan merangsang bagi kanak-kanak. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan berpusatkan kanak-kanak harus digunakan untuk membantu kanak-kanak membangunkan kemahiran mereka secara menyeluruh.

Secara kesimpulannya, pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam membentuk asas pendidikan yang berkualiti. Ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membangunkan potensi mereka dalam aspek sosial, emosi, dan kognitif. Pendekatan ini tidak hanya memberi manfaat kepada kanak-kanak secara individu, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Oleh itu, usaha bersama dari kerajaan, institusi pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan akses yang lebih meluas dan penekanan yang lebih besar terhadap pendidikan awal kanak-kanak. Hanya dengan memberikan pendidikan awal yang berkualiti kepada kanak-kanak kita dapat membina generasi yang berkualiti, berdaya saing, dan berpotensi.

Secara kesimpulannya, pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam membentuk asas pendidikan yang berkualiti. Ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membangunkan potensi mereka dalam aspek sosial, emosi, dan kognitif. Pendekatan ini tidak hanya memberi manfaat kepada kanak-kanak secara individu, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Oleh itu, usaha bersama dari kerajaan, institusi pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan akses yang lebih meluas dan penekanan yang lebih besar terhadap pendidikan awal kanak-kanak. Hanya dengan memberikan pendidikan awal yang berkualiti kepada kanak-kanak kita dapat membina generasi yang berkualiti, berdaya saing, dan berpotensi.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati