Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Pengumuman Dividen Tabung Haji dilewatkan tahun ini: Tarikh pembayaran & jumlah dividen 2022

jpg 20230323 142215 0000

Pengumuman Dividen Tabung Haji dilewatkan tahun ini: Tarikh pembayaran & jumlah dividen. Terdapat berbagai jenis bantuan dan inisiatif yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan di peringkat Negeri dan Persekutuan untuk membantu mereka yang memenuhi kelayakan.

Selain itu, Tabung Haji juga memberikan pembayaran daripada hasil simpanan yang dikenali sebagai agihan keuntungan atau dividen.

Pengumuman Dividen Tabung Haji dilewatkan tahun ini: Tarikh pembayaran & jumlah dividen

Dividen Tabung Haji

Dividen yang diberikan oleh Tabung Haji adalah berdasarkan prestasi dan kemampuan kewangan badan kewangan itu pada tahun berkaitan, dan tertakluk kepada pematuhan kehendak Akta Tabung Haji 1995. Hal ini juga dipengaruhi oleh prestasi pasaran pelaburan dan tanggungan kos haji yang akan mempengaruhi prestasi dan kemampuan kewangan Tabung Haji dalam satu-satu tahun kewangan.

Untuk tahun kewangan 2021, Tabung Haji telah mengumumkan jumlah dividen sebanyak 3.10 peratus selepas jumlah yang dizakatkan bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2021.

Namun, bagi tahun kewangan 2022, jumlah dividen Tabung Haji dijangka akan pada kadar sederhana berdasarkan keadaan pasaran ekuiti global. Hal ini disebabkan ketidakstabilan pasaran ekuiti global yang dapat dilihat melalui saham yang bergolak disebabkan kenaikan agresif (kadar faedah) oleh Rizab Persekutuan (Fed) Amerika Syarikat (AS) sepanjang tahun lepas. Ramai kalangan pelabur asing telah ‘lari’ dan balik semula ke pasaran AS.

Menurut Pakar Ekonomi, Prof Barjoyai Bardai, banyak institusi pelaburan telah mengubah strategi mereka untuk meminimumkan risiko daripada memaksimumkan keuntungan. Oleh itu, Tabung Haji juga telah dilihat bersikap konservatif bagi tahun 2022 (laporan kewangan sehingga September), kerana merasakan adalah lebih baik selamatkan modal dan mendapat keuntungan kecil, daripada cuba memaksimumkan keuntungan tetapi mendedahkan risiko modal yang mungkin hilang.

Tarikh Pengumuman Dividen

Berdasarkan kenyataan rasmi daripada Tabung Haji, dividen bagi tahun kewangan 2022 akan diumumkan pada awal suku kedua tahun 2023 iaitu pada bulan April.

Kelewatan itu berlaku kerana pihak Tabung Haji mengambil kira saranan penambahbaikan serta maklum balas awal Suruhanjaya Siasatan DiRaja (RCI) supaya agihan keuntungan diumumkan kepada para pendeposit berdasarkan penyata kewangan TH yang telah selesai diaudit.

Menurut Tabung Haji, mereka komited untuk memberikan agihan keuntungan yang mampan dan stabil selari dengan mandat penubuhannya iaitu mengurus simpanan umat Islam Malaysia untuk menunaikan ibadat haji.

Untuk maklumat lanjut tentang dividen tabung haji boleh layari laman web Tabung Haji :

Laman Web Tabung Haji

Info Tentang Tabung Haji

Tabung Haji merupakan satu badan kewangan Islam di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1963. Badan ini bertanggungjawab untuk mengumpul simpanan daripada umat Islam di Malaysia untuk tujuan menunaikan ibadah haji di Mekah, Saudi Arabia.

Selain itu, institusi ini juga menyediakan pelbagai produk kewangan seperti perbankan Islam, pelaburan dan takaful untuk memenuhi keperluan kewangan umat Islam. Produk-produk ini dipantau oleh Lembaga Pengarah Tabung Haji dan Suruhanjaya Syariah Malaysia untuk memastikan kepatuhan kepada prinsip-prinsip Syariah.

Agihan keuntungan atau dividen diberikan setiap tahun kepada pendeposit berdasarkan prestasi kewangan dan keuntungan yang dihasilkan daripada pelaburan simpanan tersebut. Jumlah dividen ini bergantung kepada keputusan Lembaga Pengarah Tabung Haji dan ditentukan berdasarkan prestasi kewangan Tabung Haji pada tahun tersebut.

Pendeposit juga boleh mengambil pinjaman peribadi atau pembiayaan perumahan dengan syarat-syarat tertentu. Semua produk kewangan yang disediakan oleh Tabung Haji diperuntukkan untuk membantu umat Islam memenuhi keperluan kewangan mereka secara patuh Syariah.

Selain itu, badan juga menawarkan pelbagai produk perbankan Islam seperti deposit tetap, pembiayaan peribadi, pembiayaan perumahan, pembiayaan pendidikan dan pelbagai lagi. Produk-produk ini ditawarkan dengan konsep syariah yang mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Institusi ini juga menjalankan pelbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seperti Program Tabung Haji Cares, Program Tabung Haji Prihatin, dan Program Baiti Jannati. Program-program ini bertujuan untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan dan meringankan beban mereka dalam menjalani kehidupan seharian.

Institusi ini juga turut memperkenalkan inisiatif digital seperti aplikasi myTabungHaji yang memudahkan pendeposit untuk menguruskan akaun mereka secara atas talian. Aplikasi ini membolehkan pendeposit mengakses penyata akaun, membuat pembayaran online, memohon pembiayaan dan pelbagai lagi.

Secara keseluruhannya, Institusi ini memainkan peranan penting dalam memenuhi keperluan umat Islam Malaysia dalam menunaikan ibadah haji dan umrah serta memberikan pelbagai produk dan program yang membolehkan mereka meraih kesejahteraan dalam kehidupan harian.

Selain itu, Institusi ini juga memberikan kemudahan-kemudahan seperti pembiayaan perumahan, pembiayaan pendidikan, dan juga pembiayaan kendaraan. Ini membantu memudahkan urusan kewangan bagi umat Islam yang memerlukan bantuan kewangan.

Sebagai badan amanah yang diamanahkan untuk menguruskan simpanan umat Islam, Institusi ini juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa dana-dana yang dilaburkan adalah halal dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh itu, Institusi ini mempunyai Lembaga Penasihat Shariah yang terdiri daripada pakar-pakar agama dan ekonomi Islam untuk memberikan nasihat berkaitan dengan produk-produk dan pelaburan yang dijalankan oleh Institusi ini.

Badan ini juga mempunyai peranan penting dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia dapat menunaikan ibadah haji dan umrah secara lancar dan dengan aman. Sebagai contoh, ia menyediakan kemudahan pembiayaan haji dan umrah yang mudah dan membantu memudahkan urusan jemaah untuk menunaikan ibadah tersebut.

Selain itu, Badan ini juga turut melaksanakan pelbagai inisiatif sosial yang membantu masyarakat, terutama golongan yang memerlukan seperti asnaf, anak yatim dan lain-lain lagi. Inisiatif-inisiatif tersebut termasuklah sumbangan kewangan, bantuan pembangunan infrastruktur dan program-program kebajikan.

Secara keseluruhannya, ia memainkan peranan yang penting dalam memastikan kebajikan umat Islam di Malaysia terpelihara, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan keperluan kewangan, pelaburan, dan ibadah haji dan umrah.

Simpan Dalam TH Lebih Baik Daripada Simpan Dengan Bank

Selain daripada simpan wang anda kedalam bank lebih baik simpan dalam tabung haji kerana ia akan memberikan pulangan yang agak menarik

Namun, sebelum anda membuat keputusan untuk menyimpan wang anda dalam institusi ini, anda perlu mempertimbangkan beberapa perkara.

Pertama sekali, pastikan anda memahami dengan jelas bagaimana ia beroperasi dan bagaimana ia memberikan pulangan kepada pelanggan. Ia merupakan institusi kewangan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan pulangan yang diberikan adalah dalam bentuk dividen atau hibah atas keuntungan yang diperoleh dari pelaburan dalam projek-projek yang halal dan patuh syariah.

Kedua, anda perlu memahami risiko pelaburan yang terlibat dalam menyimpan wang anda dalam Tabung Haji. Seperti semua pelaburan, terdapat risiko yang terlibat dalam menyimpan wang anda dalam Institusi ini. Walaupun ia dianggap sebagai pelaburan yang selamat dan stabil, namun tidak ada jaminan bahawa pelaburan anda akan memberikan pulangan yang dijangka atau bahkan berisiko hilang jika projek yang dilaburkan mengalami kerugian.

Ketiga, anda juga perlu mempertimbangkan keperluan dan keadaan kewangan anda sebelum menyimpan wang dalam institusi ini. Jika anda memerlukan wang tunai dengan segera, menyimpan wang dalam Tabung Haji mungkin bukan pilihan yang terbaik kerana proses penarikan mungkin mengambil masa yang lebih lama berbanding dengan bank.

Secara keseluruhannya, menyimpan wang dalam institusi ini boleh menjadi pilihan yang baik jika anda memahami risiko dan pulangan yang terlibat dan jika ia sesuai dengan keperluan dan keadaan kewangan anda. Oleh itu, pastikan anda membuat keputusan yang bijak dan berdasarkan fakta sebelum membuat keputusan untuk menyimpan wang dalam institusi ini atau institusi kewangan lain.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati