Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Program Rumah Harapan Rakyat 2023

jpg 20230219 112050 0000

Program Rumah Harapan Rakyat 2023. Pada tahun 2021, Kerajaan Negeri Sembilan memperkenalkan Program Rumah Harapan Rakyat yang memberikan kemudahan pinjaman tanpa faedah kepada golongan B40 yang belum mempunyai rumah dan ingin membina satu (1) unit rumah di atas bidang tanah mereka sendiri.

Program Rumah Harapan Rakyat 2023

Pada tahun 2023, kos pembinaan sebuah unit rumah adalah sebanyak RM85,000. Program Pemohon Rumah Harapan Rakyat akan diberikan pinjaman pembiayaan sebanyak RM75,000 tanpa faedah, dengan tempoh bayaran balik selama 300 bulan (25 tahun).

Maklumat RHR

 • Harga Seunit – RM85,000.00
 • Pinjaman Pembiayaan – RM75,000.00
 • Bayaran Deposit 5% – RM3,750.00
 • Bayaran Balik – RM238.00 sebulan selama 300 bulan (25 tahun)

Bilakah Tarikh Permohonan Dibuka?

16 Januari 2023 hingga 14 April 2023

rumah harapan rakyat 2023

rumah harapan rakyat

Apakah Syarat Kelayakan?

 • Warganegara Malaysia berumur 21 hingga 50 tahun (keutamaan kepada anak Negeri Sembilan).
 • Keutamaan diberikan kepada yang berkahwin.
 • Pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM 4,000.00 sebulan.
 • Pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah sendiri atau rumah yang didiami terlalu uzur dan tidak selamat didiami.
 • Memiliki tanah (Hak Milik Penuh/Perkongsian), tanah tersebut hendak bersesuaian bagi pembinaan RHR dan bebas dari gadaian/bebanan ke atasnya.
 • Keluasan minimum tanah adalah tidak kurang 2,500 kaki persegi atau 232 meter persegi.
 • Tanah untuk tapak rumah mestilah dalam keadaan sedia untuk pembinaan. Keadaan bentuk muka bumi adalah rata serta bebas daripada sebarang halangan dan tumbuhan liar. Tanah hendaklah boleh diakses oleh kenderaan berat.
 • Keutamaan kepada pemohon dalam kategori miskin tegar atau miskin yang berdaftar dalam sistem e-Kasih.

Cara Permohonan

  1. Muat turun borang

  2. Atau dapatkan borang permohonan manual di Bahagian Pembangunan Strategik, PKNNS.
  3. Hantar borang yang telah lengkap ke Bahagian Pembangunan Strategik PKNNS.

Apakah Dokumen Yang Diperlukan?

 • Salinan Kad Pengenalan Pemohon.
 • Salinan Kad Pengenalan Pasangan (Isteri/Suami).
 • Salinan Kad Pengenalan Penjamin.
 • Salinan Sijil Nikah/Salinan Daftar Perkahwinan/ Sijil Cerai/ Sijil Kematian.
 • Salinan Kad Pengenalan atau Sijil Lahir/Mykid Anak atau Tanggungan.
 • Salinan Penyata Akaun Bank 3 Bulan Terkini Pemohon.
 • Salinan Perakuan Pendaftaran Syarikat Dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) (Jika Berkaitan).
 • Slip Gaji Terkini Pemohon – 3 Bulan Terakhir (Jika Berkaitan).
 • Slip Gaji Terkini Pasangan (Isteri/Suami) – 3 Bulan Terakhir (Jika Berkaitan).
 • Surat Pengesahan Pendapatan Yang Telah Lengkap Diisi Dan Disahkan (Jika Berkaitan).
 • Penyata KWSP Pemohon (Jika Berkaitan ).
 • Penyata KWSP Pasangan (Isteri/Suami) (Jika Berkaitan).
 • Gambar Rumah Terkini (Jika Ada).
 • Gambar Tapak Cadangan.
 • Salinan Hakmilik Tanah.
 • Salinan Sijil Carian Rasmi.
 • Pengesahan Ketua Adat (Jika Berkaitan).
 • Surat Akuan Kebenaran Pemilik Tanah (Jika Berkaitan).
 • Maklumat e-Kasih (Jika Berkaitan)
 • Semua dokumen Salinan hendaklah disahkan oleh Pegawai yang berkelayakan (Pegawai Kerajaan Kumpulan A/ Pengetua / Guru Besar/ Guru Penolong Kanan/ Wakil Rakyat/ Penghulu/ Ketua Kampung/ Pengerusi MPKK)

Maklumat Lanjut

Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang Program Rumah Harapan Rakyat 2023 sila rujuk maklumat dibawah:

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
(BAHAGIAN PEMBANGUNAN STRATEGIK)
23-H, TINGKAT 1, JALAN ZAABA,
70100 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.

Tel: 06 761 6871

Faks: 06 761 6877

Bantuan Lain:

Program Rumah Harapan Rakyat 2023 Tanda Kerajaan Cakna Kepada Rakyat

Program Rumah Harapan Rakyat 2023 di Negeri Sembilan adalah program yang diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana mempunyai rumah yang layak di Negeri Sembilan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan perumahan dan meningkatkan akses kepada perumahan terutama bagi mereka yang memerlukan.

Beberapa inisiatif dalam program ini termasuk mempercepatkan pembangunan projek perumahan oleh pemaju swasta, menggalakkan pembinaan rumah kos rendah oleh Kerajaan Negeri Sembilan, dan memperkenalkan skim pembiayaan dan subsidi bagi pembelian rumah oleh golongan berpendapatan rendah dan sederhana.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membaiki infrastruktur di kawasan perumahan seperti jalan, saliran dan sistem bekalan udara dan elektrik. Ini akan memastikan bahawa kawasan perumahan yang baru dibina mempunyai infrastruktur yang mencukupi dan kondusif untuk kehidupan yang selesa dan selamat.

Program Rumah Harapan Rakyat 2023 di Negeri Sembilan diharapkan dapat membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana mempunyai rumah impian mereka dengan lebih mudah dan mampu memenuhi keperluan perumahan mereka.

Untuk mencapai matlamat program tersebut, Kerajaan Negeri Sembilan akan bekerjasama dengan pelbagai agensi seperti Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan pemaju swasta.

Selain itu, program ini juga akan memberikan fokus kepada pembinaan rumah kos rendah di kawasan-kawasan strategik yang mempunyai kemudahan asas yang mencukupi seperti kemudahan pengangkutan awam, kemudahan perubatan, kemudahan pendidikan, dan kemudahan perdagangan. Ini akan memberi kelebihan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan dan pada masa yang sama, membolehkan mereka membesarkan keluarga mereka dalam suasana yang kondusif.

Program Rumah Harapan Rakyat 2023 di Negeri Sembilan diharapkan dapat memberi manfaat kepada banyak golongan masyarakat di Negeri Sembilan, terutamanya mereka yang memerlukan perumahan dengan segera. Ini akan membantu meningkatkan taraf hidup mereka dan membolehkan mereka menyumbang kepada pembangunan negeri serta negara secara menyeluruh.

Selain itu, Program Rumah Harapan Rakyat 2023 di Negeri Sembilan juga akan memberi peluang kepada pembinaan industri untuk berkembang dan memberi kesan positif kepada ekonomi negeri. Dengan mempercepatkan pembangunan perumahan dan infrastruktur yang berkaitan, ia akan memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Negeri Sembilan dan seterusnya mengurangkan kadar pengangguran di negeri ini.

Program ini juga akan membantu memperbaiki tahap sosio-ekonomi penduduk Negeri Sembilan, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Ini akan membantu mengurangkan jurang antara golongan kaya dan miskin serta memberi peluang yang sama kepada semua golongan masyarakat untuk memiliki rumah yang selesa dan kondusif.

Sebagai kesimpulan, Program Rumah Harapan Rakyat 2023 di Negeri Sembilan adalah satu inisiatif penting yang bertujuan untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana mempunyai rumah yang layak serta meningkatkan infrastruktur perumahan di negeri ini. Program ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada banyak golongan masyarakat di Negeri Sembilan dan seterusnya memberi kesan positif kepada ekonomi dan sosio-ekonomi negeri ini.

Untuk menjayakan Program Rumah Harapan Rakyat 2023 di Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Sembilan juga akan memperkenalkan pelbagai insentif dan bantuan seperti skim pembiayaan dan subsidi bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Selain itu, kerjasama dengan pemaju swasta turut diberi tumpuan untuk mempercepatkan pembangunan projek perumahan.

Kerajaan Negeri Sembilan juga akan memastikan bahawa kawasan-kawasan perumahan yang dibina mempunyai kemudahan asas yang mencukupi seperti kemudahan pengangkutan awam, kemudahan perubatan, kemudahan pendidikan dan kemudahan perdagangan untuk memudahkan kehidupan penghuninya.

Selain itu, Kerajaan Negeri Sembilan turut memberi tumpuan kepada pembinaan rumah kos rendah di kawasan-kawasan strategik yang mempunyai potensi untuk berkembang. Ini termasuk kawasan-kawasan berdekatan dengan bandar dan kawasan-kawasan perindustrian. Ini akan memberi peluang kepada penduduk untuk menikmati kemudahan yang terdapat di bandar dan pada masa yang sama, membolehkan mereka menjana pendapatan dengan lebih mudah.

Program Rumah Harapan Rakyat 2023 di Negeri Sembilan merupakan satu inisiatif penting yang menunjukkan kesungguhan Kerajaan Negeri Sembilan dalam membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana mempunyai rumah yang layak. Dengan program ini, diharapkan akan terdapat peningkatan dalam sektor perumahan di negeri ini dan seterusnya membantu meningkatkan taraf hidup rakyat Negeri Sembilan.

Selain itu, dalam usaha untuk memastikan keberkesanan Program Rumah Harapan Rakyat 2023 di Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Sembilan juga akan melaksanakan pemantauan yang berterusan terhadap pelaksanaan program ini. Ini termasuklah melaksanakan audit kualiti bagi projek-projek perumahan yang sedang dibina serta memastikan projek-projek tersebut siap dalam tempoh yang ditetapkan.

Kerajaan Negeri Sembilan juga akan memperkenalkan sistem pendaftaran perumahan yang mudah dan berkesan bagi memudahkan golongan berpendapatan rendah dan sederhana memohon untuk memiliki rumah kos rendah. Ini akan membantu meningkatkan transparansi dan memudahkan golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk memperoleh rumah kos rendah yang layak.

Selain itu, Kerajaan Negeri Sembilan turut memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur yang berkaitan seperti jalan raya dan kemudahan pengangkutan awam bagi memastikan kecekapan dan keselesaan dalam mobiliti penduduk. Ini akan memudahkan pengangkutan penduduk ke tempat kerja, sekolah dan keperluan harian mereka.

Keseluruhannya, Program Rumah Harapan Rakyat 2023 di Negeri Sembilan menunjukkan komitmen Kerajaan Negeri Sembilan dalam membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana mempunyai rumah yang layak serta meningkatkan infrastruktur perumahan di negeri ini. Diharapkan dengan usaha ini, kehidupan penduduk Negeri Sembilan dapat ditingkatkan dan seterusnya membantu meningkatkan taraf hidup rakyat serta memacu pembangunan ekonomi negeri.

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati