Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Official Jawatan Kosong UUM Universiti Utara Malaysia : Effective Januari 2023

Jawatan Kosong UUM Universiti Utara Malaysia Januari 2023
Jawatan Kosong UUM

Jawatan Kosong UUM Universiti Utara Malaysia Januari 2023. Makluman terkini untuk seluruh rakyat Malaysia. UUM di cawangan Sarawak kini menawarkan pengisian kekosongan jawatan bagi seluruh rakyat Malaysia. Permohonan sekarang boleh dimohon di laman portal rasmi jawatan kosong UUM yang tersedia (sila rujuk link yang disediakan). Peluang keemasan kepada mereka yang benar-benar berminat untuk menjadi pendidik.

Menjadi pendidik adalah merupakan satu pekerjaan yang sangat murni dan mulia. Kerna ia pekerjaan yang mendidik generasi-generasi yang bakal ke hadapan selepas kita yang mungkin akan ada dikalangan mereka yang menjadi pemimpin, orang terhormat, tokoh, dan lain-lain gelaran yang kebanyakkannya mereka tak lari dari dunia yang bermula dari satu perkataan ini iaitu “pendidikan”. Oleh demikian itu, inilah peluang keemasan bagi anda yang ingin membina sebuah kerjaya bersama universiti pendidikan ini iaitu UUM. Rebutlah peluang keemasan ini secepat yang mungkin sebelum tiba tarikh tutup permohonan.

Jawatan Kosong UUM Universiti Utara Malaysia Januari 2023

Pengenalan: Perhatian kepada rakyat Malaysia yang tengah mencari pekerjaan boleh mohon iklan kerja kosong yang ditawarkan oleh majikan sekarang.

 • Maklumat Jawatan Kosong Ditawarkan UUM
 • Tempoh Lantikan
 • Kadar Gaji Yang Ditawarkan
 • Syarat-syarat Asas Permohonan
 • Kriteria Pemohon
 • Tugas dan Tanggungjawab Utama
 • Penempatan Dan Cara Mohon
07c476d9 4cb0 4d1a b97a c404ad50fccc 4
Jawatan Kosong UUM

Permohonan Kini Dibuka Universiti Utara Malaysia Bulan Januari 

Permohonan anda boleh dibuat laman rasmi sepertimana yang dipaparkan jawatan kosong dibawah :

Maklumat Jawatan Kosong Ditawarkan UUM

 • Majikan: Universiti Utara Malaysia
 • Jawatan Kosong Yang Ditawarkan:  Pengarah Jabatan Pembangunan Dan Penyenggaraan
 • Lokasi: Kedah Darul Aman
 • Kumpulan Perkhidmatan: Pengurusan dan Profesional
 • Gred Lantikan: Gred yang ditawarkan adalah Gred 54
 • Taraf Lantikan: Jawatan yang ditawarkan adalah bertaraf KONTRAK / PELANTIKAN SECARA PEMINJAMAN

Tempoh Lantikan

Satu (1) hingga dua (2) tahun untuk setiap lantikan dan boleh dilanjutkan tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU).

Kadar Gaji Yang Ditawarkan

Gaji permulaan dan Imbuhan pada Gred 54 akan dibayar berdasarkan kelayakan mengikut gred jawatan dan pekeliling berkaitan.

 1. Gaji – RM6,179.00 – RM13,252.00
 2. ITK – RM 800.00
 3. ITP -RM 900.00
 4. BISH – RM 250.00

Syarat-syarat Asas Permohonan

Syarat-syarat asas yang akan ditimbangkan adalah seperti berikut:

 • Terbuka kepada semua warganegara Malaysia;
 • Memiliki ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya DAN Kepujian (sekurang-kurangnya gred ‘C’ dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

Kriteria Pemohon

 • Mempunyai sekurang-kurangnya 15 tahun pengalaman dan kelayakan profesional dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) / Lembaga Arkitek Malaysia (BAM) / Lembaga Jurukur Bahan Malaysia (BQSM) / Institut Arkitek Lanskap Malaysia (ILAM);
 • Seorang pemimpin yang mempunyai daya pemikiran dan kepimpinan yang tinggi berteraskan pemikiran strategik dan analitikal, serta berpengetahuan luas tentang bidang kejuruteraan khususnya dalam aspek urus tadbir, perancangan dan pengurusan organisasi / projek yang berimpak besar.
 • Seorang pemimpin yang bermotivasi yang boleh meletakkan hala tuju strategik dan operasi yang jelas, dengan memberi pertimbangan kepada perkara yang penting, berfokus dan berdisiplin dan pemikiran yang berorientasikan outcome;
 • Mempunyai integriti, etika kerja dan sifat kepimpinan yang tinggi, berorientasikan sikap kerja berkumpulan dengan keupayaan untuk membentuk kerjasama dan memimpin kumpulan ke arah kecemerlangan Universiti;
 • Rekod prestasi yang terbukti dalam menyelesaikan masalah yang kompleks secara kreatif dan inovatif, dengan membangunkan strategi bersesuaian untuk mencapai sasaran yang diletakkan oleh organisasi;
 • Memiliki rangkaian kerjasama yang luas dengan semua pihak berkepentingan di dalam bidang yag dipohon, serta menguasai kemahiran interpersonal dan perundingan yang baik dengan keupayaan untuk membangun dan mengekalkan kerjasama dengan semua pemegang taruh; dan
 • Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dengan semua pemegang taruh serta berkeupayaan menulis dan bertutur dengan baik di dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Tugas dan Tanggungjawab Utama

Bertanggungjawab kepada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan melaksanakan skop tugas sebagai Pengarah Jabatan Pembangunan dan Penyenggaraan seperti berikut:

 • Bertanggungjawab dalam urusan pentadbiran, perkhidmatan dan sumber manusia Jabatan merangkumi pentadbiran am, kewangan, latihan serta kursus, aset serta inventori.
 • Bertanggungjawab dalam merancang dan melaksanakan projek-projek pembangunan, rekreasi dan pelancongan Universiti Utara Malaysia (UUM), termasuk pengurusan kontrak projek-projek di bawah Rancangan Malaysia.
 • Bertanggungjawab dalam merancang dan merangka kerja-kerja penyenggaraan untuk semua bangunan akademik, pentadbiran, dewan penginapan pelajar, perumahan kakitangan, semua kemudahan dan harta Universiti.
 • Bertanggungjawab dalam urusan penyediaan dokumen kontrak, panggilan sebut harga dan tender bagi kerja ubah suai dan kerja baharu.
 • Bertanggungjawab dalam memberi khidmat perundingan kepada Pusat Tanggungjawab UUM dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengubahsuaian pejabat, bilik, rumah Universiti dan sebagainya.
 • Bertanggungjawab menyediakan kemudahan fizikal serta perkhidmatan teknikal dan am untuk pelaksanaan majlis rasmi Universiti dan menampung perkembangan program akademik serta aduan kecemasan bagi kerja-kerja melibatkan berkaitan dengan Jabatan.
 • Bertindak sebagai Pegawai Penguasa kepada Pegawai Pengawal iaitu Naib Canselor untuk perlaksanaan sesuatu projek.
 • Bertanggungjawab dalam merancang, merangka, mengurus, dan memantau kerja-kerja pembangunan, operasi dan penyenggaraan hal-hal berkaitan pertanian, perhutanan dan lanskap Universiti.
 • Bertanggungjawab menghadiri mesyuarat/perbincangan teknikal dengan pihak berkaitan untuk proses mendapatkan kelulusan perlaksanaan sesuatu projek pembangunan.
 • Bertanggungjawab menyelaras projek pembangunan oleh JKR dalam Universiti serta memastikan proses pembangunan mengikut prosedur termasuk menghadiri, merancang dan merangka kerja-kerja penyiasatan tapak dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan.
 • Bertanggungjawab dalam aspek penyewaan harta benda Universiti sebagai inisiatif penjanaan kewangan Universiti.
 • Bertanggungjawab merancang dan merangka keperluan bekalan elektrik dan air yang mencukupi untuk keseluruhan Kampus dan memastikan kemudahan dan kelengkapan mematuhi segala kehendak undang-undang berkanun (statutory requirement) yang ditetapkan (diwartakan) oleh badan kerajaan (Akta 447 Bekalan Elektrik, Akta Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Jabatan Bomba Suruhanjaya Tenaga dan sebagainya).
 • Bertanggungjawab dalam merancang keperluan infrastruktur dan pembangunan fizikal bagi memastikan kelestarian alam sekitar serta merangka kerja-kerja perkhidmatan pembersihan dalam/luar bangunan dan penyenggaraan berjadual di kampus UUM.
 • Bertanggungjawab melaksanakan arahan dan projek yang diarahkan oleh Pengurusan Universiti dari semasa ke semasa.

Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke alamat berikut;

 • Pendaftar
 • Universiti Utara Malaysia
 • 06010 UUM Sintok
 • Kedah Darul Aman

Catatan Tambahan

 1. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja yang akan dipanggil untuk ditemu duga.
 2. Permohonan yang tidak menerima jawapan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh iklan jawatan ditutup hendaklah dianggap tidak berjaya.
 3. Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan/temu duga jawatan ini tidak akan ditanggung oleh Universiti Utara Malaysia.

TARIKH TUTUP: 31 JANUARI 2023

Borang Permohonan 

Anda boleh dapatkan borang permohonan di sini

Description_of_Position_01012023 dan APPLICATION_FORM_FOR_ACADEMIC_POST_2022

Sumber Rujukan: Laman Rasmi Universiti Utara Malaysia (UUM)

Sir Mohd Afizi
Sir Mohd Afizihttps://www.sistemguruonline.my/
Fulltime Writer at Sistem Guru Online. "There are two days in the year that we can't do anything, yesterday and tomorrow!"

Anda Mungkin Meminati