Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Permohonan Sekolah Khusus 2024 Semakan PKSK Online Tingkatan 1 & 4

Permohonan Sekolah Khusus 2024 Semakan PKSK Online Tingkatan 1 & 4

Permohonan Sekolah Khusus 2024 Semakan PKSK Online Tingkatan 1 & 4. Setiap tahun, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan gembiranya membuka peluang untuk pelajar lepasan Tahun 6 dan Tingkatan 3 yang berbakat dan berminat untuk memohon penempatan di Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Kolej Vokasional (KV), atau Maktab Tentera Diraja (MTD). Bagi tahun kemasukan 2024, KPM telah memperkenalkan satu kaedah baharu dalam sistem permohonan, yang dikenali sebagai Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK). Kaedah ini bertujuan untuk memudahkan dan menyelaraskan proses pemilihan pelajar ke sekolah terpilih.

Untuk semua pelawat website pendidikan, sistem guru online, admin sarankan untuk anda sertai telegram rasmi kami untuk memastikan anda tidak terlepas info semasa dan penting yang akan kami jadi antara yang terpantas;

Telegram SGO

Permohonan Sekolah Khusus 2024 Semakan PKSK Online Tingkatan 1 & 4

Pengenalan PKSK

Sebagai tindakan susulan pembatalan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) yang diumumkan sebelumnya, KPM memperkenalkan Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) yang menggantikan pentaksiran tradisional untuk memilih calon-calon yang layak untuk tempat di sekolah-sekolah khusus. PKSK ini akan dilaksanakan dengan kaedah pentaksiran standard, sebahagiannya secara atas talian dan sebahagiannya lagi secara berpusat di pusat pentaksiran yang ditetapkan oleh KPM.

Proses permohonan bagi PKSK tahun 2024 telah dibuka dengan menggunakan sistem permohonan single entry point yang mudah dan efisien. Pelajar yang berminat untuk memohon tempat di SBP dan SMKA bagi kemasukan Tingkatan 1 boleh memohon secara atas talian melalui laman web https://spskt1.moe.gov.my/.

Sementara itu, pelajar yang ingin memohon kemasukan ke Tingkatan 4 di SBP, SMKA, SMT, KV, dan MTD juga boleh memohon melalui laman web https://spskt4.moe.gov.my/.

Sebagai langkah penyelarasan, pemohon diingatkan supaya memuatkan:

  • nombor kad pengenalan diri dan
  • nombor kad pengenalan penjaga utama yang telah didaftarkan dalam APDM ke dalam sistem permohonan di atas.

Dengan maklumat ini, sistem akan dapat membuat padanan data dan memudahkan pemohon dalam memilih jenis sekolah, aliran atau pengkhususan, kursus yang dipohon, nama sekolah pilihan, pusat pentaksiran pilihan, serta beberapa maklumat lain yang relevan.

Permohonan Sekolah Khusus 2024 Semakan PKSK Online Tingkatan 1 & 4Pelaksanaan PKSK ini melibatkan tiga bahagian penting sebagai proses penapisan pelajar:

1. Bahagian A (Kecerdasan Insaniah): Bahagian ini akan dijalankan secara dalam talian dan merangkumi 30 soalan objektif aneka pilihan yang akan mengukur kecerdasan emosi (EQ), kecerdasan sosial (SQ), dan kecerdasan spiritual (SSQ) pelajar. Penilaian ini akan membantu mengenal pasti murid-murid yang mempunyai skor prestasi yang sesuai pada 20 peratus.

2. Bahagian B (Kecerdasan Intelek): Bagian ini juga dijalankan secara dalam talian dan melibatkan 10 soalan untuk mengukur tahap kognitif pelajar. Soalan meliputi topik Bahasa Inggeris, Matematik, dan Sains, dan akan menggunakan soalan objektif aneka pilihan dengan masa penyelesaian selama 90 minit. Bagian ini akan memberikan penekanan lebih kepada kemahiran berfikir dan pengetahuan am untuk mengukur skor prestasi pada 70 peratus.

3. Bahagian C (Artikulasi Penulisan): Pemohon akan menghadiri peperiksaan bertulis untuk mengukur keupayaan mereka dalam menyusun idea dan pendapat. Tajuk peperiksaan akan ditetapkan oleh KPM, dan pemohon akan memilih satu daripada tiga pilihan yang diberikan. Calon untuk Tingkatan 1 dikehendaki menulis sekurang-kurangnya 100 patah perkataan, manakala calon untuk Tingkatan 4 dikehendaki menulis sekurang-kurangnya 250 patah perkataan. Bahagian ini memberikan skor prestasi pada 10 peratus.

Semasa menghadiri pentaksiran PKSK, pemohon diingatkan untuk mematuhi tarikh, masa, dan sesi yang ditetapkan. Mereka juga diwajibkan untuk hadir berpakaian seragam sekolah lengkap, memakai pelitup muka, serta mematuhi langkah-langkah penjarakan fizikal sebagai langkah keselamatan dan kesihatan.

Selepas melalui proses pentaksiran, pemohon akan menanti keputusan tawaran kemasukan ke sekolah yang dimohon. Keputusan ini boleh disemak melalui laman web berikut:

Jika pemohon tidak mendapat tawaran, rayuan permohonan boleh dilakukan pada tempoh yang telah dinyatakan sebelumnya. Rayuan boleh dibuat melalui laman web permohonan dan semakan keputusan tawaran PKSK.

Harap maklumat di atas memberikan kejelasan dan panduan kepada semua pemohon yang berminat untuk menyertai Sekolah Khusus melalui PKSK pada tahun 2024. Proses permohonan ini adalah langkah awal untuk melangkah ke alam pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan peluang untuk mengejar impian akademik dan profesional. Semoga semua pemohon berjaya dalam permohonan dan mencapai kejayaan dalam perjalanan pendidikan mereka.

Baca juga:

Kelebihan Anak-Anak Memasuki Sekolah Khusus 

Memasuki sekolah khusus atau sekolah yang menitikberatkan pada fokus atau kekhususan tertentu menawarkan pelbagai kelebihan kepada para pelajar. Jenis sekolah ini boleh memberi tumpuan kepada pelbagai aspek seperti bakat seni, sains, matematik, sukan, bahasa asing, dan lain-lain lagi. Berikut adalah beberapa kelebihan yang diperoleh daripada memasuki sekolah khusus:

1. Fokus pada Kekhususan: Salah satu kelebihan utama memasuki sekolah khusus adalah pelajar dapat menyemai minat mendalam dalam bidang yang mereka gemari atau memiliki bakat khas. Dengan fokus yang lebih mendalam dalam kekhususan ini, pelajar berpeluang mengembangkan potensi mereka dengan sepenuhnya.

2. Pengajaran yang Lebih Mendalam: Oleh kerana sekolah khusus memberi tumpuan yang terhad, pengajaran dalam bidang tertentu menjadi lebih mendalam dan terarah. Guru-guru yang mengajar di sekolah ini biasanya mempunyai pengetahuan dan kepakaran yang lebih spesifik dalam bidang tersebut.

3. Fasiliti dan Sumber Daya: Sekolah khusus biasanya dilengkapi dengan fasiliti dan sumber daya yang lebih baik untuk menyokong kekhususan mereka. Contohnya, sekolah seni boleh mempunyai studio seni yang lengkap, sekolah sukan dilengkapi dengan padang dan gim yang moden, dan sekolah bahasa asing menawarkan program bahasa yang intensif.

4. Lingkungan Belajar yang Sehaluan: Memasuki sekolah khusus juga bermakna berada di kalangan rakan sekelas yang mempunyai minat dan matlamat yang serupa. Ini dapat mencipta lingkungan belajar yang positif, di mana pelajar saling memberi dorongan dan sokongan dalam mencapai kecemerlangan akademik dan bukan akademik.

5. Peluang Kerjaya dan Pendidikan Lanjutan: Graduan daripada sekolah khusus sering kali mendapat peluang kerjaya yang lebih cerah dalam bidang yang berkaitan dengan kekhususan mereka. Tambahan pula, kejayaan di sekolah khusus dapat menjadi nilai tambah semasa memohon ke universiti atau institusi pengajian tinggi yang berkaitan dengan bidang pengajian mereka.

6. Pembangunan Kemahiran Khusus: Sekolah khusus membantu pelajar mengasah kemahiran khusus yang akan bermanfaat dalam kehidupan mereka di masa hadapan. Sebagai contoh, pelajar di sekolah seni dapat mengasah bakat seni mereka, manakala di sekolah sains dan matematik, mereka dapat mengembangkan kemahiran analisis dan penyelesaian masalah yang mantap.

7. Sokongan Pembangunan Individu: Dengan memberi tumpuan kepada kekhususan dan minat, sekolah khusus dapat lebih memahami keperluan individu setiap pelajar. Ini membolehkan sekolah menyediakan pendekatan pendidikan yang lebih disesuaikan dengan potensi dan minat masing-masing pelajar.

Kesimpulannya, penting untuk diingat bahawa memasuki sekolah khusus juga melibatkan beberapa pertimbangan. Pelajar perlu memastikan bahawa pilihan mereka selari dengan minat dan matlamat peribadi, serta mendapat sokongan dari keluarga dan masyarakat sekitar untuk mengejar kekhususan tertentu ini. Semua ini penting untuk memastikan pengalaman pendidikan di sekolah khusus memberikan manfaat dan kepuasan yang diharapkan.

Cikgu Ahmad
Cikgu Ahmad
"It always seems impossible until it's done."

Anda Mungkin Meminati