Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

Geran Agropreneur Muda : Jenis Bantuan, Syarat-Syarat & Cara Memohon

Geran Agropreneur Muda : Jenis Bantuan, Syarat-Syarat & Cara Memohon

Geran Agropreneur Muda : Jenis Bantuan, Syarat-Syarat & Cara Memohon.Sukacita diberitahu bahawa peluang Program Geran Agropreneur Muda sedang dibuka untuk golongan muda berusia antara 18 hingga 40 tahun.

Program ini adalah sebahagian daripada pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-11 (RMK-11) yang bertujuan untuk membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang keusahawanan agro.

Bagi anda yang tidak ingin terlepas dengar berita berita dan pengumuman ini Siti terbaru oleh kerajaan Malaysia anda boleh ikuti telegram rasmi kami sebagai saluran terpantas pengumuman apa-apa berita:

Telegram SGO

Geran Agropreneur Muda : Jenis Bantuan, Syarat-Syarat & Cara Memohon

Geran Agropreneur MudaProgram ini menawarkan pelbagai jenis projek yang merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Tanaman
2. Perikanan
3. Ternakan
4. Industri Asas Tani
5. Pemasaran
6. Perkhidmatan dan sokongan input pertanian
7. Agropelancongan

Ikuti perkongsian kami untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai Program Geran Agropreneur Muda (GAM).

Tarikh Permohonan Geran Agropreneur Muda

Untuk pengetahuan anda, tarikh permohonan dibuka sepanjang tahun bagi menggalakkan golongan muda terlibat dalam sektor ini.

Geran Agropreneur Muda

Syarat-Syarat Kelayakan

Pemohon Geran Agropreneur Muda perlu memenuhi syarat-syarat kelayakan berikut:

1. Warganegara Malaysia
2. Golongan muda berusia antara 18 hingga 40 tahun
3. Mampu membaca, mengira, dan menulis
4. Individu yang baru memulakan projek perlu mengikuti program latihan teknikal yang diiktiraf oleh Jabatan/Agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MOA) atau diiktiraf oleh MOA.
5. Individu yang baru memulakan projek dan mempunyai Sijil/Diploma/Ijazah daripada institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau Institut Latihan di bawah MOA berkaitan dengan projek pertanian yang dicadangkan, boleh dipertimbangkan untuk dikecualikan daripada mengikuti program latihan teknikal.
6. Keutamaan diberikan kepada golongan muda yang mempunyai kemudahan tanah atau premis sedia ada.

Syarat Permohonan Pembiayaan

Syarat permohonan pembiayaan adalah seperti berikut:

1. Projek sedia ada yang telah beroperasi lebih dari setahun
2. Projek yang berdaya maju dan sesuai untuk peningkatan kapasiti dan pembesaran
3. Mendapat sokongan teknikal daripada Jabatan/Agensi pembimbing dan Agensi pembiayaan.

Jenis Bantuan

Jenis bantuan yang ditawarkan adalah seperti berikut:

1. Khidmat nasihat teknikal dan latihan
2. Geran dalam bentuk barangan
3. Pakej pembiayaan khas untuk perkembangan projek pertanian sedia ada daripada agensi pembiayaan seperti berikut:

– TEKUN Nasional – sehingga RM 50,000 bagi setiap projek
– Agrobank – sehingga RM 500,000 bagi setiap projek

Mohon juga inisiatif kerajaan:

Geran Agropreneur Muda : Jenis Bantuan, Syarat-Syarat & Cara MemohonCara Memohon

Individu yang layak boleh membuat permohonan di Pejabat Jabatan/Agensi Daerah di bawah MOA atau Negeri (bagi agensi yang tidak mempunyai pejabat di daerah), MAFI (Negeri Sabah) atau MANRED (Negeri Sarawak) yang terdekat dengan melengkapkan dokumen-dokumen berikut:

1. Borang UAM 01/14 (pin. 02/18)

2. Salinan kad pengenalan yang disahkan oleh pegawai Jabatan/Agensi dan gambar berukuran pasport

3. Kertas Rancangan Perniagaan yang lengkap

4. Senarai cadangan barangan yang dinyatakan dalam Borang UAM 01/14 perlu disertakan dengan anggaran Sebut Harga

5. Salinan sijil Diploma/Ijazah yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau Institut Latihan di bawah MOA atau

6. Borang permohonan pembiayaan Agrobank atau TEKUN Nasional (bagi permohonan kategori Pembiayaan).

Borang Permohonan

Anda boleh muat turun borang permohonan seperti di bawah :

Peringkat Rancangan Perniagaan

Lampiran 1 : Penyediaan Rancangan Perniagaan

Lampiran 2 – Borang Permohonan UAM

Lampiran 3 – Borang Penilaian Permohonan Geran

Lampiran 4 – Borang Permohonan Peluang Kedua

Peringkat Pembekalan

Lampiran 5 – Borang Permohonan Pertukaran Spesifikasi GAM

Lampiran 6 – Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Serahan Dokumen Sebut Harga Bagi GAM

Lampiran 7 – Borang Penilaian Sebut Harga Pembekalan GAM

Lampiran 8 – Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Pembekalan GAM

Lampiran 9 – Borang Permohonan Pembatalan Pembekal GAM

Peringkat Pembayaran

Lampiran 10 – Borang Pembekalan GAM

Lampiran 11 – Surat Aku Janji

Peringkat Pemantauan

Lampiran 12 – Borang Laporan Pemantauan

Dokumen lengkap hendaklah dihantar ke Jabatan/Agensi MOA.

Nota: Tawaran permohonan adalah terhad. Hanya pemohon yang layak selepas tapisan sahaja yang akan dihubungi. Permohonan dianggap gagal jika tiada maklum balas diterima dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup permohonan mengikut fasa.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk portal rasmi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan.

Kelebihan Inisiatif Kerajaan Melalui Geran Agropreneur Muda

Geran Agropreneur Muda adalah satu inisiatif penting yang diperkenalkan oleh Kerajaan untuk memberi sokongan kepada golongan muda dalam bidang keusahawanan agro. Program ini menawarkan pelbagai manfaat dan kelebihan kepada para pemohon yang berkelayakan. Mari kita lihat beberapa kelebihan utama inisiatif ini.

1. Meningkatkan penglibatan golongan muda dalam sektor pertanian

Inisiatif Geran Agropreneur Muda bertujuan untuk menggalakkan golongan muda untuk terlibat dalam bidang pertanian dan keusahawanan agro. Dengan menyediakan bantuan dan sokongan kewangan kepada pemohon yang berkelayakan, program ini memberikan peluang kepada generasi muda untuk meneroka potensi dan peluang dalam sektor ini. Ini dapat mendorong peningkatan penglibatan golongan muda dalam aktiviti pertanian dan membantu memajukan sektor ini secara keseluruhan.

2. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam keusahawanan agro

Program Geran Agropreneur Muda juga menawarkan pelbagai latihan teknikal dan khidmat nasihat kepada para penerima geran. Melalui program ini, pemohon yang baru memulakan projek akan diarahkan untuk mengikuti latihan yang diiktiraf oleh Jabatan atau Agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Ini membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam aspek keusahawanan agro, termasuk teknik bertani, pengurusan ternakan, pemasaran produk pertanian, dan banyak lagi. Dengan peningkatan kemahiran ini, golongan muda dapat membina perniagaan pertanian yang berjaya dan berdaya saing.

3. Sokongan kewangan bagi pembesaran projek pertanian

Salah satu kelebihan penting Geran Agropreneur Muda adalah pembiayaan yang diberikan kepada projek pertanian yang sedia ada. Penerima geran akan menerima bantuan kewangan daripada agensi pembiayaan seperti TEKUN Nasional dan Agrobank. Ini membolehkan mereka memperluas dan membesarkan perniagaan pertanian yang sedia ada. Pakej pembiayaan ini membantu dalam memenuhi keperluan modal, meningkatkan kapasiti produksi, memperkenalkan teknologi moden, dan memperluas pasaran produk pertanian. Sokongan kewangan ini memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan jangka panjang perniagaan pertanian.

4. Meningkatkan keberlanjutan pertanian dan keselamatan makanan negara

Dengan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam sektor pertanian, inisiatif Geran Agropreneur Muda membantu meningkatkan keberlanjutan pertanian dan keselamatan makanan negara. Para pemohon geran yang berkelayakan dapat menerapkan amalan pertanian yang mampan dan inovatif, menjadikan pertanian lebih efisien dan berkesan. Ini membantu meningkatkan pengeluaran makanan tempatan, mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan, dan memastikan bekalan makanan yang mencukupi untuk negara. Dalam jangka panjang, ini memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pertanian dan menjaga keselamatan makanan.

Kesimpulannya, Geran Agropreneur Muda adalah inisiatif yang memberi manfaat besar kepada golongan muda yang berminat dalam bidang keusahawanan agro. Program ini tidak hanya memberikan sokongan kewangan, tetapi juga meningkatkan kemahiran, pengetahuan, dan keberlanjutan pertanian negara. Dengan menyokong pemuda dalam bidang pertanian, kita dapat mencapai pembangunan ekonomi yang mapan, menggalakkan inovasi dalam sektor pertanian, dan meningkatkan keselamatan makanan negara. Semua ini membawa manfaat kepada masyarakat serta memberikan peluang keusahawanan yang berpotensi kepada generasi muda. Oleh itu, golongan muda harus mengambil peluang ini dan memanfaatkannya untuk membangunkan bidang pertanian dan keusahawanan agro negara.

Cikgu Ahmad
Cikgu Ahmad
"It always seems impossible until it's done."

Anda Mungkin Meminati