Novel Jendela Menghadap Jalan

0
  Novel Jendela Menghadap Jalan ini merangkumi nota bagi sinopsis setiap bab, tema, persoalan, plot, watak dan perwatakan, latar masa, tempat dan masyarakat, teknik penceritaan,...

Syair Bidasari

0
  Syair Bidasari ini merupakan syair yang terdapat dalam komsas Bahasa Melayu Tingkatan 4 hasil karya Jamilah Hj Ahmad. Nota ini merangkumi maksud setiap rangkap,...