Novel Jendela Menghadap Jalan

  Novel Jendela Menghadap Jalan ini merangkumi nota bagi sinopsis setiap bab, tema, persoalan, plot, watak dan perwatakan, latar masa, tempat dan masyarakat, teknik penceritaan,...

Syair Bidasari

  Syair Bidasari ini merupakan syair yang terdapat dalam komsas Bahasa Melayu Tingkatan 4 hasil karya Jamilah Hj Ahmad. Nota ini merangkumi maksud setiap rangkap,...