Aspek dan Ciri-ciri Standard 4 SKPMg2

0
Aspek dan Ciri-ciri Standard 4 SKPMg2 ini diambil dari perkongsian akaun Facebook Cikgu Yahya Sufi Hj Abdullah. Di dalam Standard 4 SKPMg2, guru berperanan...

Manual dan Evidens Lengkap Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua (SKPMg2)

0
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua (SKPMg2) Beberapa penambahbaikan telah dilakukan terhadap Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2010 setelah melalui beberapa fasa kajian dan mesyuarat....

Contoh Evidens SKPMg2 Standard 4 Pembelajaran dan Pemudahcaraan

0
 Contoh Evidens SKPMg2 Standard 4 Pembelajaran dan Pemudahcaraan.¬†Standard 4 yang dimana guru berperanan sebagai pemudah cara bagi pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkesan untuk...