RPT Tahun 1 hingga Tahun 6 KSSR Semua Subjek Tahun 2017

RPT Tahun 1 hingga Tahun 6 edisi Tahun 2017 Assalamualaikum.Bagi tahun 2017 telah dilakukan semakan semula dan ada terdapat beberapa perubahan dari segi subjek yang...
RPT 2021 Bahasa Melayu Tahun 1

RPT 2021 Bahasa Melayu Tahun 1

RPT 2021 Bahasa Melayu Tahun 1 ini adalah untuk kegunaan bagi tahun 2021 sahaja.Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) ini disediakan oleh Rozayus Academy. Terima kasih...

Rancangan Pengajaran Tahunan RPT 2018 Tahun 2 Semua Subjek

RPT 2018 ialah satu rancangan pengajaran tahunan yang menjadi tempat rujukan semua guru untuk menyediakan rancangan pengajaran harian bagi sesi persekolahan 2018. Rancangan pengajaran...

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Semua Subjek

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Semua SubjekAssalamualaikum SGO ucapkan kepada semua guru.Sebelum ini SGO telah cuba membantu guru-guru Sekolah Rendah dengan menyediakan pelbagai...
RPT 2018 Tahun 1 Semua Subjek

Rancangan Pengajaran Tahunan RPT 2018 Tahun 1 Semua Subjek

RPT 2018 ini merupakan satu panduan khas para guru untuk digunakan sebagai panduan merancang PDPc yang hebat di Abad 21 ini. Lambakan Rancangan Pengajaran...
RPT 2021 Bahasa Melayu Tahun 4

RPT 2021 Bahasa Melayu Tahun 4

RPT 2021 Bahasa Melayu Tahun 4 ini adalah untuk kegunaan bagi tahun 2021 sahaja.Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) ini disediakan oleh Rozayus Academy. Terima kasih kepada...
RPT 2021 Bahasa Melayu Tahun 6

RPT 2021 Bahasa Melayu Tahun 6

RPT 2021 Bahasa Melayu Tahun 6 ini adalah untuk kegunaan bagi tahun 2021 sahaja.Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) ini disediakan oleh Rozayus Academy. Terima kasih...
RPT 2021 Bahasa Melayu Tahun 3

RPT 2021 Bahasa Melayu Tahun 3

RPT 2021 Bahasa Melayu Tahun 3 ini adalah untuk kegunaan bagi tahun 2021 sahaja.Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) ini disediakan oleh Rozayus Academy. Terima kasih kepada...
RPT 2021 Pendidikan Islam Tahun 6

RPT 2021 Pendidikan Islam Tahun 6

RPT 2021 Pendidikan Islam Tahun 6  ini adalah untuk kegunaan bagi tahun 2021 sahaja.Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) ini disediakan oleh Rozayus Academy. Terima kasih...
RPT 2021 Pendidikan Islam Tahun 1

RPT 2021 Pendidikan Islam Tahun 1

RPT 2021 Pendidikan Islam Tahun 1 ini adalah untuk kegunaan bagi tahun 2021 sahaja.Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) ini disediakan oleh Rozayus Academy. Terima kasih kepada...