KSSR RPT Bahasa Arab Tahun 2

KSSR RPT Bahasa Arab Tahun 2 Jika guru-guru sedang mencari RPT semua subjek untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, dan tahun 5...
RPT 2018 Tahun 1 Semua Subjek

Rancangan Pengajaran Tahunan RPT 2018 Tahun 1 Semua Subjek

RPT 2018 ini merupakan satu panduan khas para guru untuk digunakan sebagai panduan merancang PDPc yang hebat di Abad 21 ini. Lambakan Rancangan Pengajaran...

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 5 Semua Subjek

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 5 Semua Subjek Assalamualaikum SGO ucapkan kepada semua guru. Sebelum ini SGO telah cuba membantu guru-guru Sekolah Rendah dengan menyediakan pelbagai...

RPT Tahun 4 KSSR Pendidikan Islam

RPT Tahun 4 KSSR Pendidikan Islam RPT atau Rancangan Pengajaran Tahunan merupakan satu perkara wajib untuk guru sebagai rujukan membuat Rancangan Pengajaran Harian RPH. Oleh...

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Geografi

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Geografi Assalamualaikum SGO ucapkan kepada semua guru. Sebelum ini SGO telah cuba membantu guru-guru Sekolah Rendah dengan menyediakan pelbagai...

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 5 Subjek Pendidikan Sivik

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 5 Subjek Pendidikan Sivik Assalamualaikum SGO ucapkan kepada semua guru. Sebelum ini SGO telah cuba membantu guru-guru Sekolah Rendah dengan menyediakan...

KSSR RPT Bahasa Melayu Tahun 2

KSSR RPT Bahasa Melayu Tahun 2 Jika guru-guru sedang mencari RPT semua subjek untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, dan tahun 5...

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Sains

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Sains Assalamualaikum SGO ucapkan kepada semua guru. Sebelum ini SGO telah cuba membantu guru-guru Sekolah Rendah dengan menyediakan pelbagai...

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Bahasa Inggeris

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Bahasa Inggeris Assalamualaikum SGO ucapkan kepada semua guru. Sebelum ini SGO telah cuba membantu guru-guru Sekolah Rendah dengan menyediakan...

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 5 Subjek Prinsip Akaun

RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 5 Subjek Prinsip Akaun Assalamualaikum SGO ucapkan kepada semua guru. Sebelum ini SGO telah cuba membantu guru-guru Sekolah Rendah dengan menyediakan...