RPH Rancangan Pengajaran Harian

RPH atau lebih tepat sebagai Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu penulisan rangka atau rancangan untuk mengajar semasa proses P&P.

RPH ini wajib ditulis oleh setiap guru dan meninggalkannya merupakan satu kesalahan besar bagi guru tersebut.

Oleh sebab itu, Sistem Guru Online SGO cuba sebaik mungkin untuk berkongsi bahan RPH atau contoh terbaik untuk diikuti.

Selain itu, SGO juga menyediakan template percuma untuk memudahkan para guru menulis RPH dengan lebih cepat.

RPH Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 4 KSSR

RPH Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 4 KSSRSGO kongsikan cara penulisan RPH Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 4 KSSR sebagai panduan kepada semua guru...

RPH Sejarah Tahun 4 KSSR

RPH Sejarah Tahun 4 KSSRSGO kongsikan cara penulisan RPH Sejarah Tahun 4 KSSR sebagai panduan kepada semua guru untuk menulis buku rancangan mengajar. Walaubagaimanapun,...

RPH Bahasa Arab Tahun 4 KSSR

RPH Bahasa Arab Tahun 4 KSSRSGO kongsikan cara penulisan RPH Bahasa Arab Tahun 4 KSSR sebagai panduan kepada semua guru untuk menulis buku rancangan...

RPH Muzik Tahun 4 KSSR

RPH Muzik Tahun 4 KSSRSGO kongsikan cara penulisan RPH Muzik Tahun 4 KSSR sebagai panduan kepada semua guru untuk menulis buku rancangan mengajar. Walaubagaimanapun,...

RPH Pendidikan Jasmani Tahun 4 KSSR

RPH Pendidikan Jasmani Tahun 4 KSSRSGO kongsikan cara penulisan RPH Pendidikan Jasmani Tahun 4 KSSR sebagai panduan kepada semua guru untuk menulis buku rancangan...

RPH Pendidikan Kesihatan Tahun 4 KSSR

RPH Pendidikan Kesihatan Tahun 4 KSSRSGO kongsikan cara penulisan RPH Pendidikan Kesihatan Tahun 4 KSSR sebagai panduan kepada semua guru untuk menulis buku rancangan...

RPH Pendidikan Seni Visual Tahun 4 KSSR

RPH Pendidikan Seni Visual Tahun 4 KSSRSGO kongsikan cara penulisan RPH Pendidikan Seni Visual Tahun 4 KSSR sebagai panduan kepada semua guru untuk menulis...

RPH Pendidikan Moral Tahun 4 KSSR

RPH Pendidikan Moral Tahun 4 KSSRSGO kongsikan cara penulisan RPH Pendidikan Moral Tahun 4 KSSR sebagai panduan kepada semua guru untuk menulis buku rancangan...

RPH Pendidikan Islam Tahun 4 KSSR

RPH Pendidikan Islam Tahun 4 KSSRSGO kongsikan cara penulisan RPH Pendidikan Islam Tahun 4 KSSR sebagai panduan kepada semua guru untuk menulis buku rancangan...

RPH Sains Tahun 4 KSSR

RPH Sains Tahun 4 KSSRSGO kongsikan cara penulisan RPH Sains Tahun 4 KSSR sebagai panduan kepada semua guru untuk menulis buku rancangan mengajar. Walaubagaimanapun,...