RPH Rancangan Pengajaran Harian

RPH atau lebih tepat sebagai Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu penulisan rangka atau rancangan untuk mengajar semasa proses P&P.

RPH ini wajib ditulis oleh setiap guru dan meninggalkannya merupakan satu kesalahan besar bagi guru tersebut.

Oleh sebab itu, Sistem Guru Online SGO cuba sebaik mungkin untuk berkongsi bahan RPH atau contoh terbaik untuk diikuti.

Selain itu, SGO juga menyediakan template percuma untuk memudahkan para guru menulis RPH dengan lebih cepat.

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Pendidikan Jasmani

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Pendidikan JasmaniAssalamualaikum.Disini SGO kongsikan contoh RPH (Rancangan Pengajaran Harian) yang boleh dijadikan rujukan kepada semua...

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Pendidikan Islam

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Pendidikan IslamAssalamualaikum.Disini SGO kongsikan contoh RPH (Rancangan Pengajaran Harian) yang boleh dijadikan rujukan kepada semua...

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Seni Visual

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Seni VisualAssalamualaikum.Disini SGO kongsikan contoh RPH (Rancangan Pengajaran Harian) yang boleh dijadikan rujukan kepada semua...

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Dunia Muzik

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Dunia MuzikAssalamualaikum.Disini SGO kongsikan contoh RPH (Rancangan Pengajaran Harian) yang boleh dijadikan rujukan kepada semua...

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Dunia Sains dan Teknologi

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Dunia Sains dan TeknologiAssalamualaikum.Disini SGO kongsikan contoh RPH (Rancangan Pengajaran Harian) yang boleh dijadikan rujukan...

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Bahasa Inggeris

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Bahasa InggerisAssalamualaikum.Disini SGO kongsikan contoh RPH (Rancangan Pengajaran Harian) yang boleh dijadikan rujukan kepada semua...

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Pendidikan Kesihatan

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Pendidikan KesihatanAssalamualaikum.Disini SGO kongsikan contoh RPH (Rancangan Pengajaran Harian) yang boleh dijadikan rujukan kepada semua...

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Pendidikan Moral

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Pendidikan MoralAssalamualaikum.Disini SGO kongsikan contoh RPH (Rancangan Pengajaran Harian) yang boleh dijadikan rujukan kepada semua...

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Bahasa Melayu

RPH TAHUN 1 KSSR | Rancangan Mengajar Tahun 1 Bahasa MelayuAssalamualaikum.Disini SGO kongsikan contoh RPH (Rancangan Pengajaran Harian) yang boleh dijadikan rujukan kepada semua...