Home RPH Rancangan Pengajaran Harian

RPH Rancangan Pengajaran Harian

RPH atau lebih tepat sebagai Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu penulisan rangka atau rancangan untuk mengajar semasa proses P&P.

RPH ini wajib ditulis oleh setiap guru dan meninggalkannya merupakan satu kesalahan besar bagi guru tersebut.

Oleh sebab itu, Sistem Guru Online SGO cuba sebaik mungkin untuk berkongsi bahan RPH atau contoh terbaik untuk diikuti.

Selain itu, SGO juga menyediakan template percuma untuk memudahkan para guru menulis RPH dengan lebih cepat.

RPH Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tahun 6

  RPH Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tahun 6. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, Sistem Guru Online mengongsikan RPH bagi mata pelajaran dalam...

RPH Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tahun 5

  RPH Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tahun 5. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, Sistem Guru Online mengongsikan RPH bagi mata pelajaran dalam...

RPH Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tahun 4

  RPH Reka Hentuk dan Teknologi (RBT) Year 4 . Assalamualaikum and safe survivors. At this time, the Online Teachers System mengongsikan RPH for subjects...

RPH Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Tahun 6

  RPH Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Tahun 6. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, Sistem Guru Online mengongsikan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi...

RPH Bahasa Arab Tahun 5

  RPH Bahasa Arab Tahun 5.¬†Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, Sistem Guru Online mengongsikan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi sekolah rendah iaitu bagi...

RPH Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Tahun 5

  RPH Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Tahun 5. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, Sistem Guru Online mengongsikan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi...

RPH Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Tahun 4

  RPH Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Tahun 4. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, Sistem Guru Online mengongsikan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi...

RPH Bahasa Arab Tahun 4

  RPH Bahasa Arab Tahun 4. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, Sistem Guru Online mengongsikan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi sekolah rendah iaitu...

RPH Pendidikan Kesenian Tahun 2

  RPH Pendidikan Kesenian Tahun 2. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, Sistem Guru Online mengongsikan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi mata pelajaran Pendidikan...

RPH Pendidikan Kesenian Tahun 1

  RPH Pendidikan Kesenian Tahun 1. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, Sistem Guru Online mengongsikan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi mata pelajaran Pendidikan...