Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Pertanian

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Pertanian ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling yang berkuat kuasa...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Sistem Maklumat

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Sistem Maklumat ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling yang...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Ekonomi

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Ekonomi ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling yang berkuat...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Pendidikan

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Pendidikan ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling yang berkuat...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Sains

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Sains ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling yang berkuat...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Bakat dan Seni

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Bakat dan Seni ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Pengangkutan

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Pengangkutan ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling yang berkuat...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Penjawat Awam ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling yang berkuat kuasa sehingga kini.Sejajar...