Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Kewangan

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Kewangan ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling yang berkuat...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Sosial

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Sosial ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling yang berkuat...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Penyelidikan dan Pembangunan

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Penyelidikan dan Pembangunan ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Keselamatan dan Pertahanan Awam

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Keselamatan dan Pertahanan Awam ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Kejuruteraan

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Kejuruteraan ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling yang berkuat kuasa...

Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Kemahiran

0
Jadual Terkini Gaji Minimum Maksimum Penjawat Awam Perkhidmatan Kemahiran ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling yang berkuat...