Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Muzik Tingkatan 1

Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Muzik Tingkatan 1

Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Muzik Tingkatan 1 ini disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu untuk kegunaan bagi tahun ini (2020) sahaja. Dokumen...
Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 6

Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 6

Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 6 ini disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu untuk kegunaan bagi tahun ini (2020) sahaja. Dokumen...
Dokumen Penjajaran Kurikulum Asas Sains Komputer Tingkatan 1

Dokumen Penjajaran Kurikulum Asas Sains Komputer Tingkatan 1

Dokumen Penjajaran Kurikulum Asas Sains Komputer Tingkatan 1 ini disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu untuk kegunaan bagi tahun ini (2020)...

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Inggeris (SJK) Tahun 5

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Inggeris (SJK) Tahun 5. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula berdasarkan Dokumen...
Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Perancis Tingkatan 2

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Perancis Tingkatan 2

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Perancis Tingkatan 2 ini disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu untuk kegunaan bagi tahun ini (2020) sahaja. Dokumen...